Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES budžets atbilst nākotnes izaicinājumiem: Komisija uzsāk debates par ES finanšu nākotni

Briselē, 2017. gada 28. jūnijā

Eiropieši sagaida no Savienības vairāk rīcības. Laikā, kad ES dara vairāk nekā jebkad agrāk, lai aizsargātu, pilnvarotu un aizstāvētu savus iedzīvotājus, resursi joprojām tiek izmantoti maksimāli.

Tā kā Eiropa lemj par savu nākotni, ES ir vajadzīgs tāds budžets, kas atbilst iecerētajam mērķim un kurā katrs eiro darbojas pilsoņu labā.

Šodien publicētajā Komisijas pārdomu dokumentā par ES finanšu nākotni aplūkoti risinājumi, kā to padarīt par realitāti. Jautājumiem, kas skarti šajā piektajā un pēdējā sērijas dokumentā, ir centrālā loma debatēs, kas sākās 1. martā ar Komisijas Balto grāmatu par Eiropas nākotni. Pārdomu dokumentā izklāstīta mūsu izvēļu iespējamā ietekme uz budžetu.

Komisārs Ginters H. Etingers, kas atbild par budžeta un cilvēkresursu jautājumiem, sacīja: “Ja Eiropai jārisina jaunas problēmas, kaut kur ir jārod nauda. Mēs varam vai nu ietaupīt , vai atrast jaunus ienākumu avotus. Lai ko mēs darītu, katram eiro, kas ieguldīts no ES budžeta, ir jārada pievienotā vērtība un pozitīva ietekme uz cilvēku ikdienas dzīvi.”

Par reģionālo politiku atbildīgā Eiropas Komisijas locekle Korina Krecu atzīst: “Ir pienācis laiks pārveidot ES budžetu.Padarīsim to vienkāršāku, elastīgāku un padomāsim ar vērienu un iztēli par to, kā mēs varam padarīt to par efektīvu līdzekli, kas mums palīdzēs attīstīties ātrāk, arvien ciešāk un nevienu neatstāt novārtā šajā globalizētajā ekonomikā.”

ES budžetam ir sarežģīts uzdevums finansēt vairāk ar mazāk līdzekļiem. Tiek sagaidīts, ka ES uzņemsies lielāku lomu tādās jaunās politikas jomās kā migrācija, iekšējā un ārējā drošība vai aizsardzība. Eiropai būtu arī jāsaglabā vadošā loma pasaules mērogā kā vienai no lielākajām humānās palīdzības un attīstības palīdzības sniedzējām un vadošā loma cīņā pret klimata pārmaiņām. Tas ir jāpanāk ar ES budžetu, kas pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās kļūs tikai mazāks.

Šodienas pārdomu dokumentā aplūkots šis izaicinājums un izvirzīti galvenie elementi diskusijai, kas strukturēta ap Baltās grāmatas pieciem scenārijiem: vai ES vienkārši turpinās iesākto, darīs mazāk kopā, virzīsies uz priekšu ar dažādu intensitātes pakāpi, darīs mazāk, bet efektīvāk, vai darīs daudz vairāk kopā? Katram no šiem ilustratīvajiem scenārijiem būtu atšķirīgas sekas – gan attiecībā uz to, cik daudz tērēt kādam nolūkam, gan attiecībā uz to, kur varētu ņemt naudu. Risinājumu diapazons ir no izdevumu samazināšanas pašreizējām politikas jomām līdz ieņēmumu palielināšanai.

Turklāt pārdomu dokumentā aprakstītas ES budžeta pamatiezīmes un ieskicētas galvenās tendences un norises tādās svarīgās politikas jomās kā kohēzija vai lauksaimniecība. Tajā aplūkoti arī tādi visaptveroši jautājumi kā ES finansējuma pievienotā vērtība vai saikne starp ES finansējumu un strukturālām reformām dalībvalstīs.

Priekšvēsture

Pārdomu process, kas aizsākts ar Balto grāmatu un balstās uz virkni pārdomu dokumentu, tiks izmantots, gatavojot ES-27 nākamās daudzgadu finanšu shēmas priekšlikumu, kuru Komisija plāno iesniegt 2018. gada vidū.

Daudzgadu finanšu shēmā ir noteiktas maksimālās ikgadējās summas, ko ES katru gadu drīkst iztērēt dažādās politikas jomās vismaz 5 gadu laikposmā. Pašreizējā daudzgadu finanšu shēma aptver laikposmu no 2014. līdz 2020. gadam. Katram gada budžetam ir jāatbilst šai shēmai.

Lai uzturētu un vēl vairāk stimulētu debates par jautājumiem, kas skarti pārdomu dokumentā, nākamajos mēnešos notiks vairāki publiski pasākumi, piemēram, ikgadējā konference “Uz rezultātiem vērsts budžets”, ko Komisija rīko 2017. gada 25. septembrī.

Papildinformācija

- Baltā grāmata par Eiropas nākotni

- Pārdomu dokuments par Eiropas sociālo dimensiju (2017.gada 26.aprīlis)

- Pārdomu dokuments par globalizācijas iespēju izmantošanu (2017.gada 10.maijs)

- Pārdomu dokuments par ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanu (2017.gada 31.maijs), pamatojoties uz Piecu priekšsēdētāju ziņojumu 2015.gada jūnijā

- Pārdomu dokuments par Eiropas aizsardzības nākotni (2017.gada 7.jūnijs)

Pārdomu dokuments par Eiropas finanšu nākotni (2017.gada 28.jūnijs)

- "ES turpmākā finansēšana", nobeiguma ziņojums, ko sagatavojusi augsta līmeņa grupa, kuru vada Mario Monti

- Daudzgadu finanšu shēma (2014.–2020.)

- ES finanšu nākotne: pieci scenāriji

- ES finanšu nākotne: fakti un skaitļi

IP/17/1795

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar