Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A jövőbeli igényekhez igazodó uniós költségvetés: A Bizottság vitát nyit az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről

Brüsszel, 2017. június 28.

Az európaiak többet várnak az Uniótól. Az EU minden eddiginél többet tesz polgárai oltalmazása, védelme és pozíciójuk megerősítése érdekében, ugyanakkor a források továbbra is szűkösek.

Miközben Európa most jelöli ki a jövőbe vezető utat, az Uniónak olyan – a célnak megfelelő – költségvetésre van szüksége, amely minden eurót a polgárok javára fordít.

Az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről szóló, ma közzétett bizottsági vitaanyag ennek lehetőségeit tekinti át. A sorban az utolsó, ötödik vitaanyag által felvetett kérdések központi szerepet játszanak abban az eszmecserében, amely március 1-jén az Európa jövőjéről szóló bizottsági fehér könyvvel indult. A vitaanyag feltérképezi az általunk hozható döntések lehetséges költségvetési vonzatait.

Günther H. Oettinger, a költségvetésért és az emberi erőforrásokért felelős uniós biztos a következőket nyilatkozta: „Ahhoz, hogy Európa szemben tudjon nézni az új kihívásokkal, valahonnan pénzt kell előteremteni. Vagy kevesebbet költünk, vagy új bevételi forrásokat keresünk. Bármit teszünk is, az európai költségvetésből befektetett minden egyes eurónak hozzáadott értéket kell teremtenie és pozitív hatást kell gyakorolnia az emberek mindennapi életére.”

Corina Crețu, a regionális politikáért felelős uniós biztos kijelentette: „Itt az ideje, hogy átalakítsuk az uniós költségvetést. Tegyük egyszerűbbé, rugalmasabbá, és – ambíciózusan és kellő képzelőerővel – vegyük fontolóra, miként alakíthatnánk át olyan hatékony eszközzé, amely a globalizált gazdaságban hozzásegít a gyorsabb növekedéshez, a szorosabb integrációhoz és ahhoz, hogy közben senki ne maradjon le.”

Az uniós költségvetés hatalmas kihívás előtt áll, hiszen kevesebb forrásból több finanszírozást kell biztosítania. Az Uniótól azt várják, hogy vállaljon nagyobb szerepet az olyan új szakpolitikai területeken, mint a migráció, a belső és külső biztonság vagy a védelem. A humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztési támogatás legnagyobb donorjaként, valamint az éghajlatváltozás elleni küzdelemben élenjáróként Európának meg kell őriznie a globális színtéren betöltött vezető szerepét. Mindezt egy olyan uniós költségvetésből kell magvalósítani, amely az Egyesült Királyság távozásával csak szűkül.

A ma közzétett vitaanyag ezt a kihívást tekinti át, és vitára bocsátja a fehér könyvben szereplő öt forgatókönyv köré csoportosított kulcsfontosságú elemeket: vajon az EU a megszokott kerékvágásban halad tovább, kevesebbet fog tenni, eltérő intenzitással fog előremozdulni, kevesebbet tesz, de hatékonyabban vagy sokkal többet fog közös erőfeszítések útján tenni? E szemléltető forgatókönyvek mindegyike eltérő következményekkel járna mind annak tekintetében, hogy mennyit és mire költünk, mind pedig arra vonatkozóan, hogy a pénz milyen forrásból származik. A lehetőségek a meglévő szakpolitikákkal kapcsolatos kiadások csökkentésétől a bevételek növeléséig terjednek.

Ezenfelül a vitaanyag meghatározza az uniós költségvetés alapvető jellemzőit és ábrázolja az olyan kulcsfontosságú szakpolitikai területek, mint például a kohézió vagy a mezőgazdaság fő irányvonalait és fejleményeit. Foglalkozik továbbá az olyan átfogó kérdésekkel is, mint például az uniós finanszírozás által képviselt hozzáadott érték vagy az EU-finanszírozás és a tagállamokban végrehajtott strukturális reformok közötti kapcsolat.

Háttér-információk

A fehér könyv által elindított, és a vitaanyagok sorára alapuló folyamat hozzájárul az EU-27 következő többéves pénzügyi keretére vonatkozó javaslat előkészítéséhez, amelyet a Bizottság 2018 közepén tervez előterjeszteni.

A többéves pénzügyi keret rögzíti, hogy az Unió egyes szakpolitikai területeken évente legfeljebb mekkora összeget költhet egy legalább ötéves időszak során. A jelenlegi többéves pénzügyi keret a 2014 és 2020 közötti időszakra szól. Minden egyes éves költségvetésnek összhangban kell lennie ezzel a kerettel.

A vitaanyagban felvetett kérdésekről szóló vita fenntartása és további ösztönzése érdekében az elkövetkező hónapokban számos nyilvános eseményre kerül sor, mint például a Bizottság által szervezett, az eredményközpontú uniós költségvetésről szóló éves konferencia, amelyet 2017. szeptember 25-én rendeznek meg.

További információk

Fehér könyv Európa jövőjéről

Vitadokumentum Európa szociális dimenziójáról (2017. április 26.)

Vitaanyag a globalizáció előnyünkre fordításáról (2017. május 10.)

Vitaanyag a gazdasági és monetáris unió elmélyítéséről (2017. május 31.), amely az öt elnök 2015. júliusi jelentésén alapul

Vitaanyag az európai védelem jövőjéről (2017. június 7.)

– Vitaanyag az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről (2017. június 28.)

– „Az EU jövőbeli finanszírozása”: a Mario Monti elnökletével működő magas szintű munkacsoport zárójelentése

Többéves pénzügyi keret (2014–2020)

- az EU pénzügyeinek jövője: az öt forgatókönyv

- az EU pénzügyeinek jövője: tények és számadatok

IP/17/1795

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar