Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio käynnistää keskustelun EU:n budjetin tulevaisuudesta

Bryssel 28. kesäkuuta 2017

Eurooppalaiset odottavat unionin tekevän enemmän. EU tekee nykyisin enemmän kuin koskaan aikaisemmin suojellakseen ja puolustaakseen kansalaisiaan ja luodakseen heille mahdollisuuksia, mutta resurssiton jo venytetty äärimmilleen.

Eurooppalaiset päättävät tulevaisuudestaan, ja EU tarvitsee sitä varten tarkoituksenmukaisen budjetin, jonka jokainen euro käytetään kansalaisten eduksi.

Tänään julkaistussa komission pohdinta-asiakirjassa EU:n rahoituksen tulevaisuudesta tarkastellaan vaihtoehtoja, joilla se on mahdollista käytännössä. Kyseessä on komission viides ja sarjan viimeinen pohdinta-asiakirja. Kaikki viisi ovat olennainen osa keskustelua, joka käynnistettiin 1. maaliskuuta 2017 komission valkoisella kirjalla Euroopan tulevaisuudesta. Tässä pohdinta-asiakirjassa kerrotaan, millaisia vaikutuksia valituilla vaihtoehdoilla voi olla budjettiin.

”Jos Euroopan odotetaan vastaavan uusiin haasteisiin, siihen on saatava jostain rahaa. Meidän on joko supistettava menoja tai löydettävä uusia rahoituslähteitä. Mutta mitä tahansa teemmekin, jokaisen EU:n budjetista käytetyn euron täytyy saada aikaan lisäarvoa ja vaikuttaa myönteisesti ihmisten arkeen,” totesi budjetista ja henkilöstöstä vastaava komissaari Günther H. Oettinger.

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Corina Creţu puolestaan haluaa uudistaa EU:n budjetin. ”Tehdään siitä yksinkertaisempi ja joustavampi. Pohditaan asiaa luovasti ja kunnianhimoisesti. Miten budjetista tehdään vahva väline, joka auttaa unionia kasvamaan nopeammin, yhä tiiviimmäksi, jättämättä ketään jälkeen tässä globalisoituneessa taloudessa?”

EU:n budjetilla on kova haaste rahoittaa vähemmällä enemmän. Unionin odotetaan ottavan isomman roolin uusilla politiikanaloilla, kuten muuttoliike, sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ja puolustus. Euroopan pitäisi myös säilyttää johtoasemansa maailman suurimpana humanitaarisen avun ja kehitysavun antajana sekä johtavana toimijana ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tämä on tehtävä budjetilla, joka pienenee Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisen myötä.

EU:n budjetin haastetta tarkastellaan tässä pohdinta-asiakirjassa, jossa esitetään tärkeimmät keskustelunaiheet. Ne on ryhmitelty valkoisessa kirjassa esitettyjen viiden skenaarion ympärille: Aikooko EU vain jatkaa entiseen tapaan, tehdä yhdessä vähemmän, toimia eri tahtiin, tehdä vähemmän mutta tehokkaammin vai tehdä yhdessä paljon enemmän? Jokaisella esimerkkiskenaariolla on erilaisia seurauksia. Ne liittyvät sekä siihen, kuinka paljon rahaa mihinkin tarkoitukseen halutaan käyttää, että siihen, mistä raha voisi tulla. Vaihtoehtoja on useita, esimerkiksi rahoituksen vähentäminen nykyisiltä politiikoilta tai tulojen lisääminen.

Pohdinta-asiakirjassa esitetään lisäksi EU:n budjetin peruspiirteet ja hahmotellaan keskeisten politiikan alojen, kuten koheesio- ja maatalouspolitiikan, tärkeimmät trendit ja kehitys. Siinä käsitellään myös kaikkia vaihtoehtoja koskevia kysymyksiä, kuten EU-rahoituksen lisäarvo tai EU-rahoituksen yhteys jäsenvaltioissa tehtäviin rakenneuudistuksiin.

Tausta

Valkoinen kirja käynnisti tämän pohdintaprosessin, joka tukeutuu myös aikaisempiin pohdinta-asiakirjoihin. Prosessin tulokset otetaan huomioon komission ehdotuksessa seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Seuraava rahoituskehys koskee 27 jäsenvaltion EU:ta, ja komissio aikoo esittää ehdotuksensa vuoden 2018 puolivälissä.

Rahoituskehyksessä vahvistetaan vuotuiset enimmäismäärät EU:n menoille eri politiikan aloilla vähintään seuraaviksi viideksi vuodeksi. Nykyinen monivuotinen rahoituskehys koskee vuosia 2014–2020. Jokaisessa vuotuisessa budjetissa on noudatettava rahoituskehyksessä vahvistettuja enimmäismääriä.

Tässä pohdinta-asiakirjassa esitetyistä kysymyksistä järjestetään tulevina kuukausina useita julkisia tilaisuuksia keskustelun herättämiseksi ja ylläpitämiseksi, esim. komission vuotuinen konferenssi ”Tuloksiin keskittyvä EU:n talousarvio”, 25. syyskuuta 2017.

Lisätietoa

- Valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta

- Pohdinta-asiakirja Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta (26. huhtikuuta 2017)

- Pohdinta-asiakirja globalisaation hallinnasta (10. toukokuuta 2017)

- Pohdinta-asiakirja talous- ja rahaliiton syventämisestä (31. toukokuuta 2017), jonka pohjana on viiden puheenjohtajan kertomus Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely, kesäkuu 2015

- Pohdinta-asiakirja Euroopan puolustuksen tulevaisuudesta (7. kesäkuuta 2017)

Pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta (28. kesäkuuta 2017)

- EU:n tuleva rahoitus, omia varoja käsittelevän korkean tason työryhmän loppuraportti (ryhmän puheenjohtajana oli Mario Monti)

- Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020)

- EU:n rahoituksen tulevaisuus: Viisi skenaariota

- EU:n rahoituksen tulevaisuus: faktoja

IP/17/1795

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar