Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

O Uniune a securității: Comisia își îndeplinește angajamentele privind interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE

Bruxelles, 29 iunie 2017

.

Comisia își onorează astăzi angajamentul de a asigura interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE în materie de securitate și de gestionare a frontierelor, precum și de a elimina deficiențele curente ale acestor sisteme. Aceste măsuri au fost anunțate la 16 mai 2017, în cel de Al 7-lea raport privind o Uniune a securității, și au fost aprobate de Consiliul European din 22-23 iunie. Într-o primă etapă, Comisia propune consolidarea mandatului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă (eu-LISA), ceea ce va permite agenției să elaboreze și să implementeze soluțiile tehnice necesare pentru ca sistemele de informații ale UE să devină interoperabile. În plus, Comisia propune noi îmbunătățiri Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), astfel încât statele membre să poată face un schimb mai eficace de caziere judiciare ale cetățenilor din țările terțe.

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Pentru a-și îndeplini atribuțiile, polițiștii noștri de frontieră, personalul responsabil cu asigurarea respectării legii și cel responsabil cu controlul imigrației au nevoie de acces la informațiile potrivite, la momentul potrivit. De calitatea și disponibilitatea acestor informații depinde însăși securitatea cetățenilor noștri. În urma propunerii pe care o prezentăm astăzi, eu-LISA va avea un mandat mai puternic, care îi va permite să devină centrul de excelență digital al UE și să concretizeze viziunea noastră asupra interoperabilității sistemelor de informații ale UE.”

Comisarul pentru uniunea securității, Julian King, a declarat: „Dispunem de mai multe baze de date menite să ne ajute în combaterea terorismului și în gestionarea frontierelor, dar soliditatea și eficacitatea sistemelor noastre depind de datele cu care sunt alimentate. Prin propunerile prezentate astăzi, suntem pe cale să eliminăm actualele limitări ale informațiilor care pot fi obținute prin aceste sisteme și, astfel, ne onorăm angajamentul de a asigura sisteme puternice și inteligente în materie de frontiere și securitate”.

Comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Věra Jourová, a declarat: „Prin reunirea într-un pol unic a gestionării operaționale a sistemelor europene de informații și prin centralizarea schimbului de informații extrase din cazierele judiciare ale cetățenilor statelor terțe facem un mare pas înainte. Datorită propunerilor de astăzi le oferim polițiștilor, procurorilor și judecătorilor instrumente mai puternice împotriva terorismului și a infracționalității transfrontaliere.”

Asigurarea interoperabilității: Un mandat mai puternic pentru eu-LISA

Depășirea actualelor limite ale sistemelor de informații ale UE, eliminarea lacunelor în materie de informații și oferirea posibilității de a se efectua schimburi de informații între sisteme reprezintă obiectivele pentru care Comisia propune astăzi consolidarea mandatului eu-LISA. În urma reformei anunțate astăzi, agenția va primi mandatul de a elabora soluțiile tehnice necesare pentru realizarea interoperabilității. De acum înainte, eu-LISA va fi responsabilă și cu dezvoltarea și gestionarea viitoarelor sisteme de informații la scară largă ale UE.

În urma reformei, eu-LISA va îndeplini următoarele misiuni:

  • va asigura gestionarea operațională centralizată a sistemelor de informații ale UE: Agenția eu-LISA, care este responsabilă în prezent la nivel central cu gestionarea operațională a Sistemului de informații Schengen (SIS), a Sistemului de informații privind vizele (VIS) și a Eurodac, va răspunde și de pregătirea, dezvoltarea și gestionarea operațională a noilor sisteme de informații propuse de Comisie, și anume sistemul de intrare/ieșire (EES) și sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), precum și versiunea modernizată a Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare pentru resortisanții țărilor terțe și apatrizi (ECRIS-TCN), propusă astăzi de Comisie.
  • va dezvolta principalele caracteristici tehnice ale abordării Comisiei care are drept obiectiv realizarea interoperabilității, odată ce vor fi adoptate instrumentele legislative corespunzătoare. Aceste instrumente constau într-un portal de căutare european, un serviciu comun de comparare a datelor biometrice și un registru comun de date de identitate, fiind menite să ofere certitudinea că toate sistemele de informații ale UE interacționează eficient și pot fi accesate cu ușurință de polițiști și de lucrătorii vamali pe teren;
  • va îmbunătăți calitatea datelor prin crearea de mecanisme de control automatizat al calității acestora. Mecanismele respective vor asigura identificarea în mod automat a datelor incorecte sau neconcordante. Statele membre care introduc astfel de date vor primi o alertă în acest sens, pentru a putea elimina sau actualiza acele date. 

Schimbul de caziere judiciare ale cetățenilor țărilor terțe: modernizarea sistemului „ECRIS”

După ce a prezentat, în ianuarie 2016, o propunere de reformă a sistemului actual care prevedea includerea amprentelor digitale ale cetățenilor țărilor terțe, Comisia înaintează astăzi o propunere suplimentară care vizează:

  • să creeze un sistem centralizat ECRIS-resortisanții țărilor terțe: o bază de date centralizată va oferi posibilitatea de a verifica rapid dacă un stat membru deține informații despre condamnări cu privire la cetățenii țărilor terțe. Îmbunătățirile propuse vor permite statelor membre să solicite în mod direct prin ECRIS, de la statele membre identificate în sistem, informații detaliate privind condamnările;
  • să contribuie la stabilirea identității cetățenilor țărilor terțe condamnați în justiție: ECRIS-TCN va conține informații privind numele și adresele, amprente digitale și imagini faciale, în cazul în care sunt disponibile. ECRIS-TCN va fi deosebit de util pentru îmbunătățirea fiabilității datelor de identitate ale cetățenilor țărilor terțe întrucât, adeseori, informațiile privind identitatea acestor cetățeni sunt mai puțin fiabile decât în cazul cetățenilor UE, având în vedere incertitudinea cu privire la documentele de identitate pe care le prezintă resortisanții țărilor terțe;
  • să îmbunătățească schimbul de informații între statele membre privind cetățenii țărilor din afara UE condamnați în justiție: facilitarea și accelerarea accesului la cazierele judiciare vor ajuta autoritățile de aplicare a legii să fie mai eficiente în lupta împotriva terorismului și a criminalității organizate; 
  • să permită interoperabilitatea cu alte baze de date ale UE: dispunând de un sistem centralizat, ECRIS va face parte din sistemele dezvoltate și gestionate de Agenția eu-LISA, făcând posibile schimburile de informații cu alte sisteme ale UE, ceea ce se înscrie în abordarea Comisiei care are drept obiectiv realizarea interoperabilității sistemelor. 

Context

Discursul privind starea Uniunii pronunțat de președintele Juncker în septembrie 2016 și concluziile Consiliului European din decembrie 2016 au evidențiat cât de important este să se depășească deficiențele actuale în domeniul gestionării datelor și să se îmbunătățească interoperabilitatea sistemelor de informații existente. Atacurile teroriste recente au adus și mai mult în atenție acest aspect, relevând faptul că este nevoie urgent de sisteme de informații interoperabile și de eliminarea actualelor „unghiuri moarte” care înseamnă că persoanele suspectate de terorism pot fi înregistrate, sub diferite pseudonime, în baze de date diferite și neconectate între ele.

În aprilie 2016, Comisia a prezentat o comunicare privind sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate, inițiind astfel o discuție cu privire la modul în care sistemele de informații din Uniunea Europeană pot consolida într-un mod mai eficient gestionarea frontierelor și securitatea internă. În iunie 2016, Comisia a înființat un grup de experți la nivel înalt privind sistemele de informații și interoperabilitatea, care să continue aceste acțiuni și să abordeze provocările de ordin juridic, tehnic și operațional în vederea realizării interoperabilității. Ultima reuniune a Grupului de experți la nivel înalt a avut loc la 25 aprilie 2017, iar raportul final al grupului a fost prezentat la 11 mai 2017.

Instituit în 2012, Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) permite autorităților judiciare naționale să primească informații despre condamnările penale pronunțate anterior în alte state membre. În prezent, statele membre trimit în fiecare an prin intermediul ECRIS circa 288 000 de cereri de informații privind condamnările penale anterioare pronunțate în UE. Modernizarea ECRIS se numără printre principalele priorități incluse de Comisie în Agenda europeană privind securitatea, în care se solicită includerea în ECRIS a cetățenilor țărilor terțe în scopul de a se îmbunătăți combaterea infracționalității și a terorismului la nivel transfrontalier. La 19 ianuarie 2016, Comisia a luat o primă măsură legislativă în scopul de a îmbunătăți schimbul de informații privind cetățenii țărilor terțe prin intermediul ECRIS, actualul sistem fiind greoi și ineficient. Astăzi, Comisia propune o nouă modernizare a acestui instrument.

Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, eu-LISA, și-a început activitatea la 1 decembrie 2012.Agenția asigură gestionarea operațională a sistemelor SIS II, VIS și EURODAC. Principala sa sarcină operațională constă în a asigura funcționarea acestor sisteme 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână. Printre celelalte responsabilități se vor număra adoptarea măsurilor de securitate necesare și asigurarea securității și integrității datelor, precum și respectarea normelor de protecție a datelor.http://www.eulisa.europa.eu/Pages/default.aspxSIS IIhttps://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-systemVIShttps://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-systemEURODAChttps://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/identification-of-applicants

Pentru informații suplimentare

Fișă informativă: O Europă care protejează

Fișă informativă: O Uniune a securității: Interoperabilitatea

Fișă informativă: Actualele sisteme UE de informații

Grupul de experți la nivel înalt pentru sistemele de informații și interoperabilitate - Raport final

Comunicare: Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate

 eu-LISA

Propunere de Regulament de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție

Raport privind funcționarea Agenției Europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA). 

Document de lucru al serviciilor Comisiei - Evaluare eu-LISA: Rezumat

Document de lucru al serviciilor Comisiei - Evaluare eu-LISA: Textul integral al raportului

 Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare

Propunere de Regulament privind ECRIS pentru resortisanții țărilor terțe

 O Uniune a securității

Comunicat de presă: O Uniune a securității: Comisia accelerează măsurile de prevenire a radicalizării și a amenințărilor informatice

Comunicare: Al optulea raport privind progresele înregistrate către o uniune a securității efectivă și autentică

Fișă informativă: O Uniune a securității

IP/17/1788

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar