Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Sigurnosna unija: Komisija osigurava interoperabilnost informacijskih sustava EU-a

Bruxelles, 29. lipnja 2017.

.

Komisija danas objavljuje da su stvoreni uvjeti za interoperabilnost i uklanjanje postojećih propusta informacijskih sustava EU-a za sigurnost i upravljanje granicama, što je u skladu s obvezom koju je Komisija utvrdila u svojem sedmom izvješću o sigurnosnoj uniji 16. svibnja i što je Europsko vijeće potvrdilo 22. – 23. lipnja. Kao prvi korak Komisija predlaže jačanje mandata Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima (eu-LISA), čime će joj se omogućiti razvoj i uvođenje tehničkih rješenja potrebnih da informacijski sustavi EU-a postanu interoperabilni. Nadalje, Komisija predlaže i daljnje poboljšanje Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije (ECRIS) kako bi se državama članicama omogućila učinkovitija razmjena kaznene evidencije državljana trećih zemalja.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: Kako bi radili svoj posao, naši službenici graničnog nadzora, policijski i imigracijski službenici trebaju imati pristup pravim informacijama u pravo vrijeme. Sigurnost naših građana ovisi o kvaliteti i dostupnosti tih informacija. S osnaženim mandatom koji danas predlažemo, eu-LISA će postati centar digitalne izvrsnosti u kojem će se ostvariti vizija za interoperabilnost naših informacijskih sustava.

Povjerenik za sigurnosnu uniju Julian King izjavio je: Imamo niz baza podataka koje nam mogu pomoći u borbi protiv terorizma i upravljanju granicama, ali naši sustavi mogu biti snažni i učinkoviti samo onoliko koliko su kvalitetni podaci kojima oni raspolažu. Današnjim prijedlozima nastojimo ukloniti trenutačna ograničenja u načinu na koji ti sustavi pružaju informacije i tako ispunjavamo obećanje da ćemo osigurati jače i pametnije sustave za granice i sigurnost.

Povjerenica za pravosuđe, potrošače i ravnopravnost spolova Věra Jourová izjavila je: Objedinjavanje operativnog upravljanja informacijskim sustavima EU-a i centraliziranje razmjene kaznene evidencije državljana trećih zemalja važan je korak naprijed. Zahvaljujući današnjim prijedlozima, policiji, tužiteljima i sucima osigurani su jači alati u borbi protiv prekograničnog kriminala i terorizma.

Osiguravanje interoperabilnosti: jači mandat agencije eu-LISA

U cilju rješavanja trenutačnih ograničenja EU-ovih informacijskih sustava, uklanjanja nedostatka informacija i omogućivanja razmjene informacija među sustavima Komisija predlaže jačanje mandata agencije eu-LISA. Današnjom će reformom Agencija dobiti mandat da razvija potrebna tehnička rješenja kako bi se postigla interoperabilnost. Nadalje, Agencija će odsad biti odgovorna za razvoj budućih opsežnih informacijskih sustava EU-a i upravljanje njima.

Tako reformirana agencija eu-LISA ima sljedeće zadaće:

  • osigurati centralizirano operativno upravljanje informacijskim sustavima EU-a. Agencija eu-LISA, koja je trenutačno na središnjoj razini odgovorna za operativno upravljanje Schengenskim informacijskim sustavom (SIS), Viznim informacijskim sustavom (VIS) i sustavom Eurodac, bit će odgovorna i za pripremu, razvoj i operativno upravljanje novim informacijskim sustavima koje je predložila Komisija, a to su sustav ulaska/izlaska (EES) i europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) te unaprijeđeni europski informacijski sustav kaznene evidencije za državljane trećih zemalja i osobe bez državljanstva(ECRIS-TNC) koje Komisija danas predlaže.
  • razviti glavne tehničke značajke Komisijina pristupa interoperabilnosti – nakon što se donesu relevantni zakonodavni instrumenti – koje će obuhvaćati europski portal za pretraživanje, zajedničku uslugu uspoređivanja biometrijskih uzoraka i zajednički repozitorij podataka o identitetu kako bi se osigurala učinkovita interakcija svih informacijskih sustava EU-a i kako bi ti sustavi bili lako dostupni policijskim i carinskim službenicima na terenu,
  • unaprijediti kvalitetu podataka razvojem automatiziranih mehanizama za kontrolu kvalitete podataka. Time će se osigurati automatsko prepoznavanje neispravnih ili nedosljednih podataka. Potom će država članica koja je unijela podatke biti upozorena tako da ih može ukloniti ili ažurirati, 

Razmjena podataka o kaznenoj evidenciji državljana trećih zemalja: unaprjeđenje sustava ECRIS

Nakon prijedloga za reformu sadašnjeg sustava u siječnju 2016. prema kojemu bi se uključili otisci prstiju državljana trećih zemalja, Komisija danas predstavlja dodatni prijedlog kojim bi se trebalo:

  • stvoriti centralizirani sustav ECRIS za državljane trećih zemalja: u centraliziranoj bazi podataka bit će moguće brzo provjeriti postoje li u bilo kojoj državi članici informacije o osuđujućoj presudi državljanina treće zemlje. Zahvaljujući predloženim unaprjeđenjima države članice moći će putem sustava ECRIS izravno iz utvrđenih država članica zatražiti iscrpne informacije o osuđujućoj presudi,
  • pomoći pri utvrđivanju identiteta državljana trećih zemalja s osuđujućim presudama: u ECRIS-TCN-u će biti zabilježeni imena, adrese, otisci prstiju i prikazi lica kad su dostupni, što će značajno pridonijeti unaprjeđenju pouzdanosti informacija o identitetu građana trećih zemalja, koje su, s obzirom na upitnost predočenih osobnih isprava, često manje pouzdane od informacija o građanima EU-a,
  • unaprijediti razmjena informacija među državama članicama o državljanima trećih zemalja s osuđujućim presudama: uz lakši i brži pristup kaznenoj evidenciji tijela kaznenog progona postaju učinkovitija u borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala, 
  • omogućiti interoperabilnost s drugim bazama podataka EU-a: centralizacijom sustava ECRIS se uključuje u sustave koje razvija i kojima upravlja Agencija eu-LISA, čime se omogućuje razmjena informacija s drugima sustavima EU-a kao dio pristupa Komisije u postizanju interoperabilnosti. 

Kontekst

U govoru predsjednika Junckera o stanju Unije iz rujna 2016. i zaključcima Europskog vijeća iz prosinca 2016. istaknuta je važnost uklanjanja postojećih nedostataka u upravljanju podacima i unaprjeđenja interoperabilnosti postojećih informacijskih sustava. To je postalo još očiglednije uslijed nedavnih terorističkih napada kada se pokazala hitna potreba da informacijski sustavi postanu interoperabilni i da se uklone postojeći nedostaci zbog kojih je moguće da se osumnjičenici za terorizam vode pod različitim imenima u raznim nepovezanim bazama podataka.

Komisija je u travnju 2016. predstavila Komunikaciju o jačim i pametnijim informacijskim sustavima za granice i sigurnost kojom je pokrenula raspravu o tome kako se uz pomoć informacijskih sustava u Europskoj uniji mogu pojačati upravljanje granicama i unutarnja sigurnost. Komisija je u lipnju 2016. uspostavila stručnu skupinu na visokoj razini za informacijske sustave i interoperabilnost koja će nastaviti s tim radom i pozabaviti se pravnim, tehničkim i operativnim izazovima za postizanje interoperabilnosti. Stručna skupina na visokoj razini posljednji se puta sastala 25. travnja 2017., a konačno izvješće predstavila je 11. svibnja 2017.

Europski informacijski sustav kaznene evidencije (ECRIS), koji je uspostavljen 2012., nacionalnim pravosudnim tijelima omogućuje da dobiju informacije o prethodnim kaznenim osudama u drugim državama članicama. Države članice putem sustava ECRIS godišnje razmijene približno 288 000 zahtjeva za dostavu informacija o prethodnim kaznenim osudama diljem EU-a. Komisiji je unaprjeđenje sustava ECRIS ključni prioritet u Europskom programu sigurnosti, u kojem se poziva na uključivanje državljana trećih zemalja u ECRIS radi uspješnije borbe protiv prekograničnog kriminala i terorizma. Komisija je 19. siječnja 2016. poduzela prve pravne korake za unaprjeđenje razmjene informacija o državljanima trećih zemalja putem sustava ECRIS s obzirom na to da je trenutačni sustav složen i neučinkovit. Danas Komisija predlaže daljnju nadogradnju tog alata.

Agencija EU-a za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima, eu-LISA, uspješno je započela s radom 1. prosinca 2012. Ona obavlja zadaće operativnog upravljanja za SIS II, VIS i EURODAC. Glavni je operativni zadatak osigurati da ti sustavi funkcioniraju bez prestanka. Ostale zadaće agencije eu-LISA uključuju donošenje potrebnih sigurnosnih mjera i osiguravanje cjelovitosti i sigurnosti podataka te sukladnosti s propisima o zaštiti podataka.

Dodatne informacije

Informativni članak: Europa koja štiti

Informativni članak: Sigurnosna unija: Interoperabilnost

Informativni članak: Postojeći informacijski sustavi EU-a

Stručna skupina na visokoj razini za informacijske sustave i interoperabilnost – Završno izvješće

Komunikacija: Jači i pametniji informacijski sustavi za granice i sigurnost

 eu-LISA

Prijedlog Uredbe o Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde

Izvješće o funkcioniranju Europske agencije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) 

Radni dokument službi Komisije – ocjena rada agencije eu-LISA: Sažetak

Radni dokument službi Komisije – ocjena rada agencije eu-LISA: Potpuno izvješće

 Europski informacijski sustav kaznene evidencije

Prijedlog uredbe o ECRIS-u za državljane trećih zemalja

 Sigurnosna unija

Priopćenje za tisak: Sigurnosna unija: Komisija ubrzava mjere za sprečavanje radikalizacije i kibernetičkih prijetnji

Komunikacija: Osmo izvješće o napretku prema učinkovitoj i istinskoj sigurnosnoj uniji

Informativni članak: Sigurnosna unija

IP/17/1788

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar