Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kilpailunrajoitukset: Googlelle 2,42 miljardin euron sakot hakukoneen markkina-aseman väärinkäytöstä ja oman hintavertailupalvelun suosimisesta hakutuloksissa

Bryssel 27. kesäkuuta 2017

Euroopan komissio on määrännyt Googlelle 2,42 miljardin euron sakon EU:n kilpailusääntöjen rikkomisesta. Google on käyttänyt väärin määräävää asemaansa hakukonemarkkinoilla ja suosinut lainvastaisesti omaa hintavertailupalveluaan.

Googlea vaaditaan nyt sakon uhalla lopettamaan sääntöjenvastainen käytäntö 90 päivän kuluessa. Sakot voivat olla jopa 5 prosenttia sen Alphabet-emoyhtiön keskimääräisestä maailmanlaajuisesta päivittäisestä liikevaihdosta.

”Google on tuonut markkinoille monia innovatiivisia tuotteita ja palveluja, joista olemme kaikki hyötyneet. Se on kuitenkin pyrkinyt kasvattamaan hintavertailupalvelunsa markkinaosuutta myös muilla keinoin kuin kehittämällä sitä kilpailevia tuotteita paremmaksi. Google on hyödyntänyt hakukoneensa määräävää markkina-asemaa ja parantanut vilpillisesti oman hintavertailupalvelunsa sijoitusta ja heikentänyt kilpailijoiden sijoitusta hakutulosluetteloissa”, toteaa EU:n kilpailukomissaari Margrethe Vestager.

”Googlen toiminta on ollut EU:n kilpailusääntöjen vastaista. Se on estänyt muita yrityksiä kilpailemasta reilusti tuotteillaan ja kehittämästä uusia innovaatioita. Ja se on ennen kaikkea kaventanut eurooppalaisten kuluttajien vaihtoehtoja ja vienyt heiltä mahdollisuuden hyödyntää uusia innovatiivisia ratkaisuja.”

Googlen omaa hintavertailupalvelua suosiva strategia

Googlen lippulaivatuote on Google-hakukone, jonka hakutuloksista käyttäjät maksavat luovuttamalla tiettyjä tietoja itsestään. Google saa lähes 90 prosenttia tuloistaan mainoksista, joita näytetään käyttäjille hakutulosten yhteydessä.

Google toi vuonna 2004 oman tuotteensa myös hintavertailupalvelujen markkinoille Euroopassa. Tuotteen nimi oli alun perin Froogle, mutta vuonna 2008 siitä tuli Google Product Search ja vuonna 2013 Google Shopping. Palvelun avulla kuluttajat voivat vertailla tuotteita ja hintoja verkossa ja hakea tarjouksia kaikenlaisilta verkkokauppiailta, muun muassa verkkokaupoista (esim. Amazon, eBay), tehtaanmyymälöiden verkkosivuilta ja muilta jälleenmyyjiltä.

Kun Google toi hintavertailutuotemarkkinoille Frooglen, alalla oli jo useita vakiintuneita toimijoita. Todistusaineiston mukaan Google oli jo tuolloin tietoinen Frooglen verrattain heikosta suorituskyvystä (eräässä Googlen sisäisessä asiakirjassa vuodelta 2006 todetaan, että "Froogle simply doesn't work" / ”Froogle ei yksinkertaisesti toimi”).

Hintavertailupalvelujen kilpailukyky perustuu suurelta osin verkkosivustojen kävijämääriin. Kun kävijöiden määrä sivustolla kasvaa, linkkien käyttökerrat ja samalla tulot lisääntyvät. Suuremman kävijämäärän vuoksi myös yhä useammat vähittäismyyjät haluavat omat tuotteensa kyseisen hintavertailupalvelun piiriin. Koska Googlella on määräävä markkina-asema geneeristen internethakujen markkinoilla, sen oma hakukone on hintavertailupalveluille tärkeä kävijälähde.

Vuonna 2008 Google muutti olennaisesti hintavertailupalvelunsa markkinastrategiaa Euroopassa. Google alkoi hyödyntää määräävää asemaansa geneeristen internethakujen markkinoilla eikä kilpaillut enää hintavertailutuotteen ominaisuuksilla:

  • Google on järjestelmällisesti sijoittanut oman hintavertailupalvelunsa näkyvälle paikalle hakutulosluetteloissa: Kun kuluttaja tekee Google-hakukoneella haun, jonka yhteydessä Googlen hintavertailupalvelu tarjoaa hakutuloksia, sen oman palvelun tarjoamat tulokset näytetään hakutulosluettelossa ensimmäisenä tai alkupäässä.
  • Google on sijoittanut kilpailevat hintavertailupalvelut hakutulosluetteloissaan alemmaksi: Kilpailevien hintavertailupalvelujen tuotteiden sijoitus hakutuloksissa määräytyy geneerisissä hauissa Googlen omien algoritmien perusteella. Googlen algoritmeissa käytetään sellaisia kriteerejä, joiden perusteella kilpailevien hintavertailupalvelujen tuotteet putoavat useimmiten hakutulosluettelossa alemmaksi. Tutkimuksissa on osoitettu, että ensimmäinen kilpaileva palvelu näkyy Googlen hakutuloksissa keskimäärin vasta sivulla 4 ja muut vielä kauempana alkupäästä. Sen sijaan Googlen omaan hintavertailupalveluun ei sovelleta Googlen geneerisen haun algoritmeja.

Tästä syystä sen oman palvelun näkyvyys hakutuloksissa on selvästi parempi kuin kilpailevien palvelujen.

Tutkimusten mukaan kuluttajat käyttävät selvästi useimmin linkkejä, jotka näkyvät parhaiten eli sijoittuvat Googlen hakutulosluettelon alkupäähän. Jopa pöytätietokoneita käytettäessä ensimmäisen hakutulossivun 10 ensimmäistä linkkiä saavat noin 95 prosenttia kaikista klikkauksista (hakutulosluettelon ensimmäinen linkki saa yksin noin 35 prosenttia kaikista klikkauksista). Toisella hakutulossivulla ensimmäisenä näkyvä linkki saa enää vain 1 prosentin klikkauksista. Tämä ei selity yksinomaan sillä, että ensimmäinen hakutulos on käyttäjän kannalta relevantein. Tutkimukset ovat osoittaneet, että jos sama hakutulos siirretään luettelossa kolmanneksi, sen klikkaukset vähenevät noin 50 prosentilla. Mobiililaitteilla ero on vielä selvempi, koska laitteen näyttöruutu on pienempi.

Tämä osoittaa, että nostamalla oman hintavertailupalvelunsa sijoitusta ja alentamalla kilpailijoiden sijoitusta hakutulosluettelossa Google on antanut omalle palvelulleen merkittävää kilpailuetua kilpailijoihin nähden.

Kilpailusääntöjen rikkominen

Googlen katsotaan käyttäneen väärin määräävää asemaansa geneeristen internethakujen markkinoilla, kun se on estänyt hintavertailutuotteiden välisen normaalin kilpailun.

Määräävä markkina-asema ei sinänsä ole EU:n kilpailusääntöjen vastainen. Tällaisessa asemassa olevilla yrityksillä on kuitenkin velvollisuus olla käyttämättä väärin asemaansa ja rajoittaa kilpailua joko niillä markkinoilla, joita se hallitsee, tai muilla markkinoilla.

  • Komission tämänpäiväisessä päätöksessä todetaan, että Googlella on määräävä markkina-asema geneeristen internethakujen markkinoilla koko Euroopan talousalueella (ETA), johon kuuluu 31 maata. Päätöksen mukaan Google on ollut määräävässä asemassa näillä markkinoilla lähes kaikissa ETA-maissa vuodesta 2008. Ainoa poikkeus on Tšekki, jossa Google nousi määräävään asemaan vuonna 2011. Tämä arvio perustuu siihen, että Googlen hakukoneella on ollut kaikissa ETA-maissa erittäin suuri markkinaosuus, joka on useimmissa maissa ylittänyt 90 prosenttia. Tilanne on komission tutkimusten mukaan pysynyt samana ainakin vuodesta 2008. Näille markkinoille pääsy on myös vaikeaa osin verkostovaikutuksen takia: mitä enemmän kuluttajat käyttävät jotakin hakukonetta, sitä enemmän se houkuttelee mainostajia. Näin saatujen voittojen avulla voidaan puolestaan hankkia entistä enemmän asiakkaita. Samalla tavoin hakukoneen keräämiä käyttäjätietoja voidaan hyödyntää hakutulosten parantamisessa.
  • Google on käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa suosimalla lainvastaisesti omaa hintavertailupalveluaan. Yritys on nostanut vain oman palvelunsa sijoitusta ja alentanut kilpailijoiden sijoitusta hakutulosluetteloissa. Se on tukahduttanut hintavertailutuotteiden markkinoilla tuotteiden ominaisuuksiin perustuvan kilpailun.

Google on toiminut näin kaikissa 13 ETA-maassa, joissa se on tuonut markkinoille hintavertailupalvelunsa. Ensimmäiset maat olivat Saksa ja Iso-Britannia, joissa tuote lanseerattiin tammikuussa 2008. Niitä seurasivat Ranska lokakuussa 2010, Alankomaat, Espanja ja Italia toukokuussa 2011, Tšekki helmikuussa 2013 sekä Belgia, Itävalta, Norja, Puola, Ruotsi ja Tanska marraskuussa 2013.

 5

Googlen lainvastaisen toiminnan vaikutukset

Googlen lainvastainen toimintamalli on vaikuttanut merkittävästi sen oman hintavertailupalvelun ja muiden vastaavien palvelujen väliseen kilpailuun. Sääntöjenvastaisen strategian avulla Googlen palveluun on saatu huomattavan paljon uusia kävijöitä, ja siitä ovat joutuneet kärsimään sekä sen kilpailijat että eurooppalaiset kuluttajat.

Koska Googlella on määräävä markkina-asema geneeristen internethakujen markkinoilla, sen oma hakukone tuo hintavertailupalveluun merkittävän määrän kävijöitä.Googlen sääntöjenvastaisen menettelyn seurauksena sen hintavertailupalvelun käyttäjämäärä on kasvanut merkittävästi ja sen kilpailijoiden käyttäjämäärä vähentynyt useimmiten pysyvästi.

  • Googlen alettua soveltaa lainvastaista käytäntöä sen oman palvelun käyttäjämäärä on kasvanut Isossa-Britanniassa 45-kertaiseksi, Saksassa 35-kertaiseksi, Ranskassa 19-kertaiseksi, Alankomaissa 29-kertaiseksi, Espanjassa 17-kertaiseksi ja Italiassa 14-kertaiseksi.
  • Vastaavasti kilpailevien palvelujen sijoituksen laskeminen Googlen hakutulosluettelossa on vähentänyt niiden käyttäjämääriä merkittävästi. Komissio löysi todisteet siitä, että esimerkiksi erään Isossa-Britanniassa toimivan sivuston kävijämäärä laski 85 prosenttia, saksalaissivuston 92 prosenttia ja ranskalaissivuston 80 prosenttia. Näitä äkillisiä muutoksia ei pystytty selittämään muilla tekijöillä. Osa kilpailijoista on toimintaansa muuttamalla onnistunut jälleen parantamaan kävijämääriään, mutta nekään eivät ole enää saavuttaneet alkuperäistä tasoaan.

Yhdistettynä komission muihin havaintoihin tämä osoittaa, että Googlen toiminta on estänyt normaalin hintavertailupalvelujen ominaisuuksiin perustuvan kilpailun ja vähentänyt eurooppalaisten kuluttajien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hyödyntää innovaatioita.

Todistusaineisto

Päätöstään varten komissio keräsi ja analysoi runsaasti todistusaineistoa, johon kuului muun muassa seuraavia:

1)   Googlen ja muiden markkinatoimijoiden asiakirjoja

2)   erittäin suuri määrä aitoa data-aineistoa, muun muassa 5,2 teratavua Googlen hakutuloksia (noin 1,7 miljardia hakua)

3)   testejä ja selvityksiä, joilla tutkittiin etenkin hakutulosnäkyvyyden vaikutusta kuluttajien käyttäytymiseen ja linkkien käyttösuhteeseen

4)   rahoitus- ja kävijämäärätietoja, jotka osoittavat, mikä kaupallinen vaikutus on sivuston näkyvyydellä tai sijoituksen alentamisella Googlen hakutulosluettelossa

5)   laaja asiakkaita ja kilpailijoita koskeva markkinatutkimus (kyselylomake lähetettiin usealle sadalle yritykselle).

Päätöksen seuraukset

Komission vahvistaman 2 424 495 000 euron sakon määrään ovat vaikuttaneet sääntöjenvastaisen toiminnan kesto ja vakavuus. Sakon laskentaperusteina on käytetty Googlen hintavertailupalvelusta saatuja tuloja tutkituissa 13 ETA-maassa komission sakonlaskentaohjeiden (2006) mukaisesti (ks. lehdistötiedote ja taustatiedote).

Komission päätöksessä Googlea vaaditaan lopettamaan lainvastainen toiminta 90 päivän kuluessa päätöksen antamisesta ja välttämään toimia, joilla on vastaava tarkoitus tai vaikutus. Päätöksen mukaan Googlen on noudatettava yhdenvertaisen kohtelun periaatetta kilpailevien hintavertailupalvelujen ja sen oman palvelun suhteen:

Googlen on sovellettava samoja menettelyjä ja menetelmiä kilpaileviin hintavertailupalveluihin kuin sen omaan palveluun, kun määritellään niiden sijainti hakutulosluetteloissa.

Google on yksin vastuussa päätöksen noudattamisesta, ja sen on ilmoitettava, miten se aikoo asian suhteen toimia. Riippumatta siitä, miten Google päättää toimia, komissio aikoo seurata tarkoin, noudattaako Google komission päätöstä. Google on myös velvollinen raportoimaan komissiolle toimistaan (ensin 60 päivän kuluttua päätöksen antamisesta ja sen jälkeen määräajoin).

Jos Google ei noudata komission päätöstä, sille määrätään uhkasakko, joka voi olla jopa 5 prosenttia Googlen Alphabet-emoyhtiön keskimääräisestä maailmanlaajuisesta päivittäisestä liikevaihdosta. Tällöin komissio tekee asiasta erillisen päätöksen, ja mahdollinen sakko lasketaan takautuvasti alkaen päivästä, jolloin sääntöjenvastaisen toiminnan katsotaan alkaneen.

Henkilöt ja yritykset, joihin kilpailua rajoittava Googlen toiminta on vaikuttanut, voivat myös nostaa Googlea vastaan vahingonkorvauskanteita jäsenvaltioiden tuomioistuimissa. EU:n uuden kilpailuoikeuteen liittyviä vahingonkorvauksia koskevan direktiivin tultua voimaan kilpailunrajoitusten aiheuttamista vahingoista on entistä helpompi saada korvauksia.

Muut Google-tutkinnat

Komissio on jo alustavasti arvioinut, että Google on käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa kahdessa muussa tapauksessa, joiden tutkinta jatkuu edelleen:

1)   Android-käyttöjärjestelmä – Komissio epäilee, että Google on kaventanut tiettyjen mobiilisovellusten ja -palvelujen tuotevalikoimaa ja ehkäissyt innovointia mobiililaitestrategiallaan, joka suojelee ja vahvistaa sen määräävää asemaa geneeristen internethakujen markkinoilla.

2)   AdSense – Komissio epäilee, että Google on kaventanut kuluttajien valinnanvapautta estämällä kolmansia osapuolia hankkimasta hakusanamainoksia Googlen kilpailijoilta.

Lisäksi komissio tutkii edelleen sitä, suositaanko Googlen hakutuloksissa muita erikoistuneita Googlen hakupalveluja. Tänään annettu päätös on ennakkotapaus, joka luo puitteet tämäntyyppisen toiminnan laillisuuden arvioinnille. Silti tapauskohtainen analysointi on edelleen tarpeen, jotta voidaan ottaa huomioon eri markkinoiden erityispiirteet.

Tausta

Lisätietoa: Tietosivu

Komission tämänpäiväinen päätös on osoitettu Googlelle (Google Inc.) ja sen emoyhtiölle Alphabetille (Alphabet Inc.).

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 102 artiklassa ja ETA-sopimuksen 54 artiklassa kielletään määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. Ennen tätä päätöstä komissio on lähettänyt Googlelle samasta asiasta väitetiedoksiannot huhtikuussa 2015 ja heinäkuussa 2016.

Lisätietoja tämän tapauksen tutkinnasta on komission kilpailusivuston asiarekisterissä (asian numero 39740).

IP/17/1784

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar