Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Rapport: Protektionismen tilltar – EU för en framgångsrik kamp mot handelshinder

Bryssel den 26 juni 2017

372 handelshinder i hela världen: en ökning med 10 procent under 2016

Bara under 2016 rapporterade europeiska exportföretag en 10-procentig ökning av antalet handelshinder som de möter. I slutet av fjolåret fanns det 372 sådana hinder på över 50 handelsdestinationer i hela världen. De 36 hinder som inrättades under 2016, kan komma att påverka exporten från EU, som för närvarande är värd omkring 27 miljarder euro.

Enligt den rapport om handels- och investeringshinder som EU-kommissionen lägger fram i dag lyckades kommissionen, tack vare sin strategi för faktiskt marknadstillträde, undanröja så många som 20 olika hinder för europeisk export under förra året.

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström har kommenterat till rapporten: – Vi ser tydligt att protektionismens gissel tilltar. Det påverkar europeiska företag och deras anställda. Det är oroande att G20-länderna är de som upprätthåller flest handelshinder. Vid det kommande G20-toppmötet i Hamburg kommer EU att uppmana ledare, att gå från ord till handling och motverka protektionism. EU kommer inte att stå overksamt och kommer inte att tveka att använda tillgängliga verktyg när vissa länder inte följer reglerna.

Rapporterna om handels- och investeringshinder offentliggörs årligen sedan den ekonomiska krisen uppstod 2008. Årets upplaga bygger till fullo på konkreta klagomål som europeiska företag lämnat in till kommissionen. De avser ett brett urval av produkter som omfattar allt från jordbruks- och livsmedelsbranschen till varvsindustrin. 

G20-medlemmarna är överrepresenterade bland de länder som skapat det största antalet importhinder. Ryssland, Brasilien, Kina och Indien ligger bakom flest hinder. De flesta av de nya protektionistiska åtgärder som rapporterats under 2016 hade också vidtagits i Ryssland och Indien, följda av Schweiz, Kina, Algeriet, och Egypten. 

Kommissionen försvarar kraftfullt de europeiska företagen mot tilltagande protektionism. Dessa insatser gav konkreta resultat under 2016. Kommissionen lyckades återställa normala handelsvillkor i 20 olika fall som påverkade EU-export till ett värde av 4,2 miljarder euro. De flesta hinder som EU lyckades åtgärda fanns i Sydkorea, Kina, Israel och Ukraina.

EU:s livsmedelsindustri, bil- och kosmetikbranscher är de sektorer som främst gynnats av de senaste EU-åtgärderna. Ett par exempel på detta är att Kina, efter ett EU-ingripande, tillfälligt slopade märkningskrav som annars skulle påverkat EU:s kosmetikexport, värd 680 miljoner euro. Korea har gått med på att anpassa sina bestämmelser för bilsäten till internationella regler, och Israel har gjort det möjligt för företag från hela EU att ansöka om marknadsgodkännande så att de kan exportera sina farmaceutiska produkter.

Detta var möjligt tack vare ett effektivt samarbete mellan kommissionen, EU:s medlemsstater och företrädare för europeiskt näringsliv genom EU:s strategi för marknadstillträde och förbättrade förbindelser med handelspartner i EU:s handelsavtal.

Strategin för marknadstillträde är en central del av EU:s ansträngningar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för europeiska företag att exportera runt om i världen och att sörja för en effektiv tillämpning av internationella handelsregler. 

De åtgärder som behandlas i rapporten omfattar inte de handelspolitiska skyddsåtgärderna. Antidumpnings- eller antisubventionstullar, som tas ut i överensstämmelse med WTO:s krav, är verktyg som syftar till att återställa rättvisa handelsvillkor. De utnyttjas av EU och många av dess handelspartners för att garantera jämlika villkor.

Mer information

Kommissionens rapport om handels- och investeringshinder

Uttalande av kommissionsledamot Cecilia Malmström vid presskonferens 

Strategi för marknadstillträde

2016: framgångsrika projekt

Registret över klagomål mot handelshinder

Faktablad

IP/17/1765

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar