Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Správa: Hoci je protekcionizmus na vzostupe, EÚ úspešne čelí prekážkam

Brusel 26. jún 2017

Globálne existuje 372 prekážok obchodu – 10 % nárast v roku 2016

Európski vývozcovia zaznamenali 10 % nárast počtu prekážok obchodu, s ktorými sa potýkali len v samotnom roku 2016. Na konci minulého roka existovalo vo viac ako 50 obchodných destináciách po celom svete 372 takýchto prekážok. V roku 2016 bolo zavedených 36 nových prekážok, ktoré by sa mohli dotknúť vývozu EÚ v súčasnej hodnote okolo 27 miliárd EUR.

Podľa správy o prekážkach obchodu a investícií, ktorú dnes zverejnila Európska komisia, sa Komisii vďaka jej účinnej stratégii pre prístup na trh podarilo minulý rok odstrániť až 20 rôznych prekážok stojacich v ceste európskemu vývozu.

Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre obchod, k tejto správe uviedla: „Protekcionizmus sa zjavne vyskytuje čoraz častejšie. Touto pohromou sú zasiahnuté európske podniky a ich pracovníci. Je znepokojivé, že najväčší počet prekážok obchodu si udržiavajú krajiny skupiny G20. EÚ bude na nadchádzajúcom samite G20 v Hamburgu nástojiť, aby vedúci predstavitelia tejto skupiny dostáli svojim slovám a odolávali protekcionizmu. Európa sa nebude len nečinne prizerať a bez váhania použije nástroje, ktoré má k dispozícii, keď krajiny nehrajú podľa pravidiel.“

Správy o prekážkach obchodu a investícií sa vydávajú každoročne od začiatku hospodárskej krízy v roku 2008. Celé tohtoročné vydanie vychádza z konkrétnych sťažností, s ktorými sa na Komisiu obrátili európske podniky. Týkajú sa celého radu výrobkov všetkého druhu, od poľnohospodársko-potravinárskeho sektora až po lodiarsky priemysel. 

Členovia skupiny G20 figurujú na popredných miestach medzi krajinami, ktoré zaviedli najviac dovozných prekážok. Na čele zoznamu sa nachádzajú Rusko, Brazília, Čína a India. Rusko a India, nasledované Švajčiarskom, Čínou, Alžírskom a Egyptom, sú zároveň krajinami, v ktorých sa zaznamenala väčšina nových protekcionistických opatrení v roku 2016. 

Komisia dôrazne bráni európske podniky pred narastajúcim trendom protekcionizmu. Jej úsilie prinieslo v roku 2016 hmatateľné výsledky. Komisii sa podarilo obnoviť štandardné obchodné podmienky v 20 rôznych prípadoch ovplyvňujúcich vývoz EÚ v hodnote 4,2 miliardy EUR. V popredí zoznamu krajín, v ktorých bola EÚ úspešná pri riešení prekážok, sú Južná Kórea, Čína, Izrael a Ukrajina.

Z týchto nedávnych opatrení EÚ mali najväčší úžitok potravinársky a nápojový priemysel, automobilový priemysel a odvetvie kozmetických výrobkov EÚ. Uveďme len niekoľko príkladov: po intervencii EÚ Čína pozastavila uplatňovanie požiadaviek na označovanie, ktoré by sa v opačnom prípade dotkli vývozu kozmetických výrobkov EÚ v hodnote 680 miliónov EUR; Južná Kórea súhlasila s tým, že svoje predpisy upravujúce veľkosť sedadiel vo vozidlách zosúladí s medzinárodnými predpismi, a Izrael umožnil spoločnostiam z celej EÚ, aby pre svoje farmaceutické výrobky žiadali o povolenie na uvedenie na trh a vyvážali ich do tejto krajiny.

Všetko to bolo možné vďaka účinnej spolupráci Komisie s členskými štátmi EÚ a zástupcami európskych podnikov v rámci stratégie EÚ pre prístup na trh a lepším vzťahom s našimi obchodnými partnermi na základe nedávno uzavretých dohôd EÚ o voľnom obchode.

Uvedená stratégia zohráva kľúčovú úlohu v úsilí EÚ vytvoriť pre európske podniky čo najlepšie podmienky, aby mohli vyvážať do celého sveta, a zabezpečiť účinné presadzovanie pravidiel medzinárodného obchodu. 

Medzi opatrenia, na ktoré sa správa zameriava, nepatria opatrenia na ochranu obchodu. Nástroje, ktoré slúžia na obnovenie podmienok spravodlivého obchodu, sú antidumpingové a antisubvenčné clá uložené v súlade s požiadavkami Svetovej obchodnej organizácie. EÚ a mnohí jej partneri ich používajú, aby zabezpečili rovnaké podmienky.

Ďalšie informácie

Správa Komisie o prekážkach obchodu a investícií

Prejav komisárky Malmströmovej na tlačovej konferencii 

Stratégia pre prístup na trh

Úspechy v roku 2016

Register sťažností týkajúcich sa prekážok obchodu

Prehľad

IP/17/1765

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar