Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Sprawozdanie: wzrost protekcjonizmu, UE skutecznie przeciwdziała barierom

Bruksela, 26 czerwca 2017 r.

372 bariery handlowe na całym świecie, wzrost o 10 proc. w 2016 r.

Europejscy eksporterzy zgłosili 10-procentowy wzrost liczby barier handlowych napotkanych w samym tylko roku 2016. Pod koniec zeszłego roku istniały 372 takie bariery u ponad 50 partnerów handlowych na całym świecie. 36 barier wprowadzonych w 2016 r. mogłoby wpłynąć negatywnie na unijny eksport o bieżącej wartości ok. 27 mld euro.

Zgodnie ze sprawozdaniem w sprawie barier dla handlu i inwestycji opublikowanym dziś przez Komisję Europejską, dzięki jej skutecznej strategii dostępu do rynku Komisji udało się w ubiegłym roku usunąć aż 20 różnych przeszkód dla europejskiego eksportu.

Komentując sprawozdanie, komisarz UE ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: „Wyraźnie widzimy, że fala protekcjonizmu rośnie. Ma on negatywny wpływ na europejskie przedsiębiorstwa i ich pracowników. Niepokojące jest to, że państwa grupy G-20 utrzymują najwięcej barier handlowych. Na zbliżającym się szczycie grupy G-20 w Hamburgu UE będzie nalegać, by przywódcy przeszli od słów do czynów i przeciwstawili się protekcjonizmowi. Europa nie będzie stać bezczynnie i nie zawaha się skorzystać z dostępnych środków, jeśli państwa te nie będą przestrzegać ustalonych zasad”.

Sprawozdanie w sprawie barier dla handlu i inwestycji publikowane jest corocznie od początku kryzysu gospodarczego w 2008 r. Tegoroczne wydanie jest w pełni oparte na konkretnych skargach otrzymanych przez Komisję od przedsiębiorstw europejskich. Dotyczą one szerokiego wachlarza produktów w różnych branżach: od branży rolno-spożywczej do przemysłu stoczniowego. 

Państwa grupy G-20 zajmują istotne miejsce wśród państw, które utworzyły największą liczbę przeszkód dla importu. Na szczycie listy znajdują się Rosja, Brazylia, Chiny i Indie. Większość nowych środków protekcjonistycznych zgłoszonych w 2016 r. pojawiła się również w Rosji i Indiach oraz w Szwajcarii, Chinach, Algierii i Egipcie. 

Komisja energicznie broni europejskich przedsiębiorstw przed narastającymi tendencjami protekcjonistycznymi. W 2016 r. jej wysiłki przyniosły wymierne wyniki. Komisji udało się przywrócić normalne warunki wymiany handlowej w 20 różnych przypadkach wpływających na unijny eksport o wartości 4,2 mld euro. Na szczycie listy państw, w których unijne działania spowodowały zniesienie barier, znajdują się Korea Południowa, Chiny, Izrael oraz Ukraina.

Z ostatnich działań unijnych najbardziej skorzystały branże spożywcza i napojów, a także przemysł samochodowy i kosmetyczny. W następstwie interwencji UE Chiny zawiesiły na przykład wymogi dotyczące etykietowania, które w przeciwnym razie wpłynęłyby negatywnie na eksport unijnych kosmetyków o wartości 680 mln euro. Korea natomiast zgodziła się na dostosowanie swoich przepisów dotyczących foteli samochodowych do przepisów międzynarodowych, a Izrael umożliwił przedsiębiorstwom z całej UE składanie wniosków o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów farmaceutycznych oraz import tych produktów.

Stało się to możliwe dzięki skutecznej współpracy między Komisją, państwami członkowskimi UE i przedstawicielami unijnych przedsiębiorstw w ramach unijnej strategii dostępu do rynku oraz dzięki poprawie stosunków z partnerami handlowymi w ramach najnowszych porozumień handlowych zawartych przez UE.

Strategia dostępu do rynku stanowi zasadniczy element działań UE na rzecz stworzenia możliwie najlepszych warunków eksportu dla przedsiębiorstw europejskich na całym świecie i skutecznego egzekwowania zasad handlu międzynarodowego. 

Do środków objętych sprawozdaniem nie należą środki ochrony handlu. Cła antydumpingowe lub antysubsydyjne, nakładane zgodnie z wymogami WTO, są środkami służącymi przywróceniu sprawiedliwych warunków wymiany handlowej. Są one stosowane przez UE i wielu z jej partnerów w celu zapewnienia równych warunków działania.

Więcej informacji

Sprawozdanie Komisji w sprawie barier w handlu i inwestycjach

Wystąpienie komisarz Cecilii Malmström na konferencji prasowej 

Strategia dostępu do rynku

Przykłady skutecznych działań przeciw barierom handlowym w 2016 r.

Rejestr skarg dotyczących barier handlowych

Arkusz informacyjny

IP/17/1765

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar