Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Verslag: Toenemend protectionisme, EU strijdt met succes tegen belemmeringen

Brussel, 26 juni 2017

Wereldwijd worden 372 handelsbelemmeringen toegepast, stijging van 10 % in 2016

De Europese exporteurs hebben gemeld dat het aantal handelsbelemmeringen waarmee zij worden geconfronteerd alleen al in 2016 met 10 % is gestegen. Eind vorig jaar werden er 372 dergelijke handelsbelemmeringen toegepast in meer dan 50 handelsbestemmingen wereldwijd. De 36 belemmeringen die in 2016 zijn opgeworpen, kunnen gevolgen hebben voor een aandeel van de EU-uitvoer dat momenteel goed is voor ongeveer 27 miljard EUR.

Volgens het verslag over belemmeringen voor handel en investeringen dat de Europese Commissie vandaag heeft gepubliceerd, is de Commissie er – dankzij haar doeltreffende markttoegangsstrategie – vorig jaar in geslaagd niet minder dan 20 verschillende belemmeringen voor de Europese uitvoer weg te nemen.

Naar aanleiding van het verslag zei EU-commissaris voor Handel Cecilia Malmström het volgende: "Wij zien duidelijk dat de plaag van protectionisme opgang maakt. Europese ondernemingen en hun werknemers worden daardoor getroffen. Het baart mij zorgen dat het de G20-landen zijn die het grootste deel van de handelsbelemmeringen in stand houden. Op de volgende top van de G20, in Hamburg, zal de EU er bij de leiders op aandringen om de daad bij het woord te voegen en zich tegen protectionisme te verzetten. Europa is niet van plan om werkeloos toe te zien en zal niet aarzelen om de beschikbare instrumenten te gebruiken wanneer landen het spel niet volgens de regels spelen."

Sinds het begin van de economische crisis van 2008 wordt jaarlijks een verslag over belemmeringen voor handel en investeringen gepubliceerd. De editie van dit jaar is volledig gebaseerd op concrete klachten die de Commissie heeft ontvangen van Europese ondernemingen. Die klachten bestrijken een breed scala van producten, van agrovoeding tot scheepsbouw. 

De leden van de G20 behoren duidelijk tot de landen die het grootste aantal invoerbelemmeringen hebben opgeworpen. Rusland, Brazilië, China en India voeren de lijst aan. Ook het merendeel van de in 2016 gemelde nieuwe protectionistische maatregelen is genomen door Rusland en India, gevolgd door Zwitserland, China, Algerije en Egypte. 

De Commissie verdedigt de Europese ondernemingen met vuur tegen de toenemende protectionistische tendensen. Haar inspanningen hebben in 2016 tastbare resultaten opgeleverd. De Commissie is erin geslaagd in 20 verschillende gevallen – die gevolgen hadden voor een aandeel van de EU-uitvoer dat goed is voor 4,2 miljard EUR – de normale handelsvoorwaarden te herstellen. Vooral in Zuid-Korea, China, Israël en Oekraïne is het de EU gelukt om belemmeringen te laten verdwijnen.

Van het recente optreden van de EU hebben vooral de levensmiddelen-, de dranken-, de automobiel- en de cosmeticasector van de EU geprofiteerd. Om een aantal voorbeelden te noemen: na een tussenkomst door de EU heeft China etiketteringsvoorschriften opgeschort die anders van invloed zouden zijn geweest op de EU-uitvoer van cosmetische producten (die goed is voor 680 miljoen EUR), Korea heeft ermee ingestemd zijn voorschriften voor de afmetingen van autostoelen op de internationale voorschriften af te stemmen en in Israël kunnen ondernemingen uit de gehele EU nu een vergunning aanvragen voor het in de handel brengen van farmaceutische producten, en deze invoeren.

Dit werd allemaal mogelijk gemaakt door de doeltreffende samenwerking tussen de Commissie, de EU-lidstaten en de vertegenwoordigers van het Europese bedrijfsleven in het kader van de markttoegangsstrategie van de EU en door de betrekkingen met de handelspartners, die dankzij de recente handelsovereenkomsten van de EU zijn versterkt.

De markttoegangsstrategie is een cruciaal onderdeel van de inspanningen van de EU om de best mogelijke voorwaarden voor wereldwijde uitvoer te creëren voor Europese ondernemingen en om een doeltreffende handhaving van de internationale handelsregels te waarborgen. 

De maatregelen in het verslag hebben geen betrekking op de handelsbeschermingsmaatregelen. Overeenkomstig de WTO-vereisten ingestelde antidumping- of antisubsidierechten zijn instrumenten die dienen om eerlijke handelsvoorwaarden te herstellen. Zij worden door de EU en veel van haar partners gebruikt om een gelijk speelveld te waarborgen.

Meer informatie

Verslag van de Commissie over belemmeringen voor handel en investeringen

Toespraak van commissaris Malmström op persconferentie 

Markttoegangsstrategie

Succesverhalen uit 2016

Klachtenregister handelsbelemmeringen

Informatieblad

IP/17/1765

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar