Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Ataskaita. Protekcionizmas didėja, bet ES sėkmingai kovoja su kliūtimis

Briuselis, 2017 m. birželio 26 d.

Pasaulyje – 372 prekybos kliūtys. 2016 m. jų padidėjo 10 proc.

Europos eksportuotojai pranešė, kad vien 2016 m. jie susidūrė su 10 proc. daugiau prekybos kliūčių. 372 tokios kliūtys praėjusių metų pabaigoje buvo 50 prekybos paskirties vietų visame pasaulyje. 2016 m. sukurtos 36 kliūtys galėtų turėti poveikio ES eksportui, kurio vertė šiuo metu siekia apie 27 mlrd. EUR.

Kaip teigiama šiandien Europos Komisijos paskelbtoje ataskaitoje dėl prekybos ir investicijų kliūčių, įgyvendindama veiksmingą patekimo į rinką strategiją, Komisija pernai sugebėjo pašalinti 20 skirtingų kliūčių Europos eksportui.

Kalbėdama apie ataskaitą už prekybą atsakinga ES Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „Aiškiai matome, kad protekcionizmo problema didėja. Tai turi poveikio Europos įmonėms ir jų darbuotojams. Susirūpinimą kelia tai, kad didžiausia prekybos kliūčių dalis ir toliau tenka G20 šalims. Būsimame Hamburge įvyksiančiame G20 aukščiausiojo lygio susitikime ES paragins vadovus imtis veiksmų ir priešintis protekcionizmui. Europa neliks abejinga ir nedvejodama pasinaudos turimomis priemonėmis, kai šalys nesilaikys taisyklių.“

Prekybos ir investicijų kliūčių ataskaitos skelbiamos kasmet nuo 2008 m. ekonomikos krizės pradžios. Šių metų ataskaita visapusiškai grindžiama konkrečiais skundais, kuriuos Komisija gavo iš Europos bendrovių. Jie gauti dėl įvairių produktų – pradedant žemės ūkio maisto produktais ir baigiant laivų statybos pramone. 

G20 narės dominuoja tarp šalių, sukūrusių didžiausią skaičių importo kliūčių. Sąrašo viršuje – Rusija, Brazilija, Kinija ir Indija. Daugiausia naujų protekcionistinių priemonių, apie kurias pranešta 2016 m., taip pat nustatė Rusija ir Indija, toliau – Šveicarija, Kinija, Alžyras ir Egiptas. 

Komisija tvirtai gina Europos įmones nuo didėjančio protekcionizmo tendencijų. 2016 m. jos pastangos davė apčiuopiamų rezultatų. Komisija sugebėjo atstatyti įprastas prekybos sąlygas 20 įvairių atvejų, darančių poveikį ES eksportui, kurio vertė 4,2 mlrd. EUR. Sąrašo šalių, kurių atžvilgiu ES pavyko pašalinti kliūtis, viršuje – Pietų Korėja, Kinija, Izraelis ir Ukraina.

Didžiausios naudos dėl pastarojo meto ES veiksmų pasiekta ES maisto ir gėrimų, automobilių ir kosmetikos sektoriuose. Štai keletas pavyzdžių: po ES veiksmų Kinija panaikino ženklinimo reikalavimus, kurie priešingu atveju turėtų įtakos 680 mln. EUR vertės ES kosmetikos produktų eksportui; Korėja sutiko suderinti savo automobilių sėdynių dydį reglamentuojančias taisykles su tarptautinėmis taisyklėmis, o Izraelis sudarė sąlygas bendrovėms visoje ES prašyti leidimo prekiauti rinkoje ir eksportuoti savo farmacijos produktus.

Šių rezultatų pasiekta veiksmingai bendradarbiaujant Komisijai, ES valstybėms narėms ir Europos įmonių atstovams įgyvendinant ES patekimo į rinką strategiją ir pagerinus santykius su prekybos partneriais pagal naujausius ES prekybos susitarimus.

Patekimo į rinką strategijai tenka pagrindinis vaidmuo ES stengiantis sukurti kuo geresnes sąlygas Europos įmonėms eksportuoti pasauliniu mastu ir užtikrinti veiksmingą tarptautinių prekybos taisyklių vykdymo užtikrinimą. 

Ataskaitoje nagrinėjamos priemonės neapima prekybos apsaugos priemonių. Antidempingo arba antisubsidijų muitai, nustatomi laikantis PPO reikalavimų, yra priemonės, skirtos atkurti sąžiningas prekybos sąlygas. ES ir daugelis jos partnerių jas naudoja vienodoms sąlygoms užtikrinti.

Daugiau informacijos

Komisijos ataskaita dėl prekybos ir investicijų kliūčių

Komisijos narės Malmström kalba spaudos konferencijoje 

Patekimo į rinką strategija

2016 m. sėkmės istorijos

Skundų dėl prekybos kliūčių registras

Informacijos suvestinė

IP/17/1765

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar