Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Raportti: EU onnistunut torjumaan kaupan esteitä protektionismin lisääntyessä

Bryssel 26. kesäkuuta 2017

372 kaupan estettä eri puolilla maailmaa, 10 prosentin lisäys vuonna 2016

Eurooppalaiset vientiyritykset raportoivat kaupan esteiden lisääntyneen pelkästään vuoden 2016 aikana 10 prosentilla. Viime vuoden lopulla tällaisia esteitä oli 372 yli 50:ssä kauppakohteessa eri puolilla maailmaa. Vuonna 2016 luodut 36 uutta kaupan estettä voivat vaikuttaa EU:n vientiin, jonka arvo on nykyisin noin 27 miljardia euroa.

Euroopan komission tänään julkaiseman kaupan ja investointien esteitä koskevan raportin mukaan komissio onnistui viime vuonna tehokkaan markkinoillepääsystrategiansa ansiosta poistamaan jopa 20 erilaista Euroopan vientiä haittaavaa estettä.

EU:n kauppapolitiikasta vastaava komissaari Cecilia Malmström totesi raporttia kommentoidessaan: ”Protektionismi on selvästi lisääntymässä, ja se vaikuttaa Euroopan yrityksiin ja niiden työntekijöihin. Huolestuttavaa on se, että suurin määrä kaupan esteitä on edelleen G20-maissa. EU vaatiikin tulevassa G20-huippukokouksessa Hampurissa poliittisia johtajia ryhtymään sanoista tekoihin ja vastustamaan protektionismia. Eurooppa ei aio seurata kehitystä toimettomana eikä epäröi käyttää saatavillaan olevia keinoja, jos muut maat eivät noudata sääntöjä.”

Kaupan ja investointien esteitä koskevia raportteja on vuoden 2008 talouskriisin alusta alkaen julkaistu vuosittain. Tämän vuoden raportti perustuu kokonaan komission eurooppalaisilta yrityksiltä saamiin konkreettisiin valituksiin. Ne koskevat laajaa määrää tuotteita aina maataloustuotteista ja elintarvikkeista laivanrakennusteollisuuden tuotteisiin. 

G20-jäseniä on huomattavasti edustettuina niiden maiden joukossa, jotka ovat luoneet suurimman määrän tuonnin esteitä. Listan kärjessä ovat Venäjä, Brasilia, Kiina ja Intia. Myös suurin osa uusista protektionistisista toimenpiteistä raportoitiin Venäjältä ja Intiasta, ja niiden jälkeen tulivat Sveitsi, Kiina, Algeria ja Egypti. 

Komissio puolustaa kiivaasti Euroopan yritysten etuja lisääntyvää protektionismia vastaan, ja sen toimet tuottivatkin konkreettisia tuloksia vuonna 2016. Komissio onnistui palauttamaan normaalit kaupankäyntiedellytykset 20 tapauksessa, joiden vaikutus EU:n vientiin oli 4,2 miljardia euroa. EU onnistui torjumaan kaupan esteitä varsinkin Etelä-Koreassa, Kiinassa, Israelissa ja Ukrainassa.

EU:n viimeaikaisista toimista ovat hyötyneet eniten EU:n elintarvike- ja juoma-, auto- ja kosmetiikkateollisuus. Esimerkkeinä voidaan mainita, että EU:n toimien ansiosta Kiina on toistaiseksi luopunut merkintävaatimuksistaan, jotka olisivat vaikuttaneet 680 miljoonan euron arvoiseen EU:n kosmetiikkavientiin. Korea on suostunut yhdenmukaistamaan autojen istuinten kokoa koskevat sääntönsä kansainvälisten sääntöjen kanssa ja Israel on sallinut yrityksille kaikkialta EU:sta lääkkeiden myyntiluvan hakemisen ja lääkkeiden viennin.

Tämän on mahdollistanut toimiva yhteistyö komission, EU:n jäsenvaltioiden ja Euroopan yritysten edustajien välillä EU:n markkinoille pääsyä koskevan strategian puitteissa. Lisäksi suhteet kauppakumppaneihin ovat parantuneet EU:n viimeaikaisten vapaakauppasopimusten ansiosta.

Markkinoillepääsystrategia on olennainen osa EU:n tavoitteita luoda eurooppalaisille yrityksille parhaat mahdolliset edellytykset harjoittaa vientiä kaikkialle maailmaan sekä varmistaa kansainvälisten kauppasääntöjen noudattamisen toteutuminen. 

Raportissa käsiteltyihin toimenpiteisiin ei sisälly kaupan suojatoimenpiteitä. Maailman kauppajärjestön vaatimusten mukaisesti käyttöön otetut polkumyynnin ja tukien vastaiset tullit ovat keinoja tasavertaisen kaupankäynnin edellytysten palauttamiseksi. EU ja monet sen kauppakumppanit käyttävät niitä tasapuolisten toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Lisätietoa

Komission raportti kaupan ja investointien esteistä

Komissaari Malmströmin puhe lehdistötilaisuudessa 

Markkinoillepääsystrategia

Vuoden 2016 menestystarinat

Ilmoitukset kaupan esteistä

Tietosivu

IP/17/1765

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar