Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Aruanne: protektsionism tugevneb, EL võitleb edukalt kaubandustõketega

Brüssel, 26. juuni 2017

Maailmas on praeguseks kehtestatud 372 kaubandustõket, 10% neist lisandus 2016. aastal.

Euroopa eksportijad andsid teada kaubandustõkete arvu 10%lisest kasvust ainuüksi 2016. aasta kestel. Eelmise aasta lõpu seisuga oli jõus 372 kaubandustõket enam kui 50 sihtkohas üle maailma. 2016. aastal kehtestatud 36 kaubandustõket võivad mõjutada ELi eksporti, mille tänane väärtus on ligikaudu 27 miljardit eurot.

Euroopa Komisjoni täna avaldatud aruanne kaubandus- ja investeerimistõkete kohta näitab, et komisjon suutis eelmise aasta jooksul kõrvaldada tulemusliku turulepääsu strateegia abiga koguni 20 Euroopa eksporti pärssivat tõket.

ELi kaubandusvolinik Cecilia Malmström kommenteeris aruannet järgmiselt: „On selge, et nuhtlus nimega protektsionism üha suureneb. See mõjutab Euroopa ettevõtteid ja nende töötajaid. Muret teeb asjaolu, et suurimat hulka kaubandustõketest säilitavad G20 riigid. Eeloleval G20 tippkohtumisel Hamburgis kutsub EL riigijuhte üles oma sõnade juurde jääma ja protektsionismile vastu astuma. Euroopa ei jää pealtvaatajaks ega kõhkle kasutamast enda käsutuses olevaid vahendeid, kui riigid ei järgi mängureegleid.“

Kaubandus- ja investeerimistõkete aruandeid avaldatakse kord aastas alates 2008. aasta majanduskriisist. Tänavune väljaanne põhineb tervikuna konkreetsetel kaebustel, mis komisjon Euroopa ettevõtjatelt on saanud. Kaebused käsitlevad arvukaid tooteid alates toiduainetest kuni laevaehituseni. 

Kõige sagedamini figureerivad kaubandustõkete kehtestajate hulgas just G20 liikmesriigid. Loetelu juhivad Venemaa, Brasiilia, Hiina ja India. Kõige enam uusi, 2016. aastal teatatud meetmeid esines samuti Venemaal ja Indias; neile järgnesid Šveits, Hiina, Alžeeria ja Egiptus. 

Komisjon kaitseb aktiivselt Euroopa ettevõtjaid sagenevate protektsionismiilmingute eest. 2016. aastal andsid need jõupingutused käegakatsutavaid tulemusi. Komisjon suutis tavapärased kauplemistingimused taastada 20 eri juhtumi puhul, mis mõjutasid ELi eksporti 4,2 miljardi euro väärtuses. Lõuna-Korea, Hiina, Iisrael ja Ukraina on peamised riigid, kus Euroopa Liidul õnnestus kaubandustõkked kaotada.

Kõige rohkem on Euroopa Liidu hiljutistest meetmetest kasu saanud ELi toiduaine- ja joogitööstus-, autotööstus- ja kosmeetikasektor. Kui tuua mõni näide, siis pärast ELi sekkumist kaotas Hiina oma märgistusnõuded, mis muidu mõjutaksid ELi kosmeetikaeksporti 680 miljoni euro väärtuses. Lõuna-Korea soostus viima oma autoistmete suurusi käsitlevad nõuded kooskõlla rahvusvaheliste eeskirjadega ning Iisrael võimaldas ELi ettevõtjatel taotleda müügiluba ja eksportida farmaatsiatooteid.

Kõik see sai võimalikuks tänu tulemuslikule koostööle komisjoni, ELi liikmesriikide ja Euroopa ettevõtete esindajate vahel ELi turulepääsu strateegia raames, kuid ka tänu ELi hiljutiste kaubanduslepingute vahendusel paranenud suhetele meie kaubanduspartneritega.

Turulepääsu strateegia on kõige tähtsam osa ELi jõupingutustest luua Euroopa ettevõtjatele parimad võimalikud tingimused ekspordiks üle maailma ning tagada rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade tulemuslik jõustamine. 

Aruandes uuritud meetmed ei hõlma kaubanduse kaitsemeetmeid. Kooskõlas WTO nõuetega kehtestatud dumpinguvastased või subsiidiumivastased tollimaksud on vahendid, mis aitavad taastada õiglasi kauplemistingimusi. Neid kasutavad võrdsete võimaluste tagamiseks Euroopa Liit ja paljud ta partnerid.

Lisateave

Komisjoni aruanne kaubandus- ja investeerimistõkete kohta

Volinik Malmströmi kõne pressikonverentsil 

Turulepääsu strateegia

2016. aasta edulood

Kaubandustõkkeid käsitlevate kaebuste register

Teabeleht

IP/17/1765

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar