Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Rapport: Øget protektionisme, EU har haft held med bekæmpelsen af handelshindringer

Bruxelles, den 26. juni 2017

Der findes 372 handelshindringer rundt omkring i verden, en stigning på 10 % i 2016

Europæiske eksportører har oplyst om en stigning på 10 % i antallet af handelshindringer, som de er stødt på alene i 2016. Der fandtes ved udgangen af sidste år 372 sådanne hindringer på over 50 handelsdestinationer i hele verden. De 36 hindringer, der blev skabt i 2016, kunne have virkninger for EU's eksport, der i øjeblikket er på ca. 27 mia. EUR.

Ifølge rapporten om handels- og investeringshindringer, som i dag blev offentliggjort af Europa-Kommissionen, lykkedes det takket være Kommissionens effektive markedsadgangsstrategi sidste år at fjerne så mange som 20 forskellige hindringer for europæisk eksport.

I en kommentar til rapporten udtalte EU's handelskommissær Cecilia Malmström: "Vi ser tydeligt, at problemet med protektionisme er stigende. Det påvirker europæiske virksomheder og deres arbejdstagere. Det giver anledning til bekymring, at G20-lande fortsat anvender det største antal handelshindringer. På det kommende G20-topmøde i Hamburg vil EU opfordre lederne til at følge deres ord op med handlinger og gå imod protektionisme. Europa vil ikke blot se passivt til, og vi vil ikke tøve med at anvende alle de redskaber, vi har til rådighed, hvis et land ikke spiller efter reglerne."

Rapporterne om handels- og investeringshindringer er siden begyndelsen af den økonomiske krise i 2008 blevet offentliggjort en gang om året. Dette års udgave er fuldt ud baseret på konkrete klager, som Kommissionen har modtaget fra europæiske virksomheder. De vedrører en bred vifte af produkter, som dækker alt fra landbrugsfødevare- til skibsbygningsindustrien. 

Medlemmerne af G20 er godt repræsenteret blandt de lande, der har etableret det højeste antal importhindringer. Rusland, Brasilien, Kina og Indien ligger øverst på listen. De fleste af de nye protektionistiske foranstaltninger, der blev indberettet i 2016, vedrørte også Rusland og Indien, efterfulgt af Schweiz, Kina, Algeriet og Egypten. 

Kommissionen forsvarer på det kraftigste europæiske virksomheder mod den stigende tendens til protektionisme. Dens indsats gav konkrete resultater i 2016. Det lykkedes Kommissionen at genoprette normale handelsvilkår i 20 forskellige sager, der berører EU-eksport til en værdi af 4,2 mia. EUR. Sydkorea, Kina, Israel og Ukraine ligger øverst på listen over de lande, hvor det er lykkedes EU at sætte ind over for hindringer.

Den europæiske føde- og drikkevareindustri, bilindustri og kosmetikindustri er blandt dem, der har haft størst gavn af EU's seneste tiltag. Efter en EU-intervention suspenderede Kina eksempelvis mærkningskrav, som ellers ville påvirke EU's eksport af kosmetik til en værdi af 680 mio. EUR, Korea indvilligede i at bringe sine regler for størrelsen af bilsæder i overensstemmelse med internationale regler, og Israel gav virksomheder fra hele EU mulighed for at anmode om markedsføringstilladelse og eksportere deres lægemidler.

Alt dette var muligt takket være det effektive samarbejde mellem Kommissionen, EU's medlemsstater og repræsentanter for europæisk erhvervsliv gennem EU's markedsadgangsstrategi og forbedrede forbindelser med handelspartnere under de handelsaftaler, som EU har indgået for nylig.

Markedsadgangsstrategien er et afgørende led i EU's bestræbelser på at skabe de bedst mulige betingelser for europæiske virksomheders eksport til hele verden og sikre en effektiv håndhævelse af de internationale handelsregler. 

De foranstaltninger, der sigtes mod i rapporten, dækker ikke de handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger. Antidumping- eller antisubsidietold, der pålægges i overensstemmelse med WTO's krav, er redskaber, der kan bidrage til at genskabe retfærdige handelsvilkår. De anvendes af EU og af mange af dets partnere for at sikre lige konkurrencevilkår.

Yderligere oplysninger

Kommissionens rapport om handels- og investeringshindringer

Kommissær Cecilia Malmströms tale på pressekonferencen 

Markedsadgangsstrategien

Succeshistorier i 2016

Register over klager over handelshindringer

Faktaark

IP/17/1765

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar