Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Zpráva Komise: EU úspěšně čelí obchodním překážkám, přestože protekcionismus je na vzestupu.

Brusel 26. června 2017

10% nárůst obchodních překážek za rok 2016 na současných 372 celosvětově

Evropští vývozci zaznamenali 10% nárůst počtu překážek obchodu jen za rok 2016. Na konci minulého roku se uplatňovalo celkem 372 překážek ve více než 50 obchodních destinací po celém světě. Přitom 36 z nich bylo zavedeno až v roce 2016. Ty by mohly mít na vývoz z EU dopad ve výši kolem 27 miliard eur.

Podle zprávy o překážkách v oblasti obchodu a investic, kterou dnes Evropská komise zveřejnila, se díky účinné strategii Unie pro přístup na trh vloni podařilo odstranit až 20 různých překážek, které brání evropskému vývozu.

Komisařka Cecilia Malmströmová odpovědná za oblast obchodu v souvislosti s touto zprávou uvedla: „Zcela jasně před námi vyvstává problém vzrůstu protekcionismu. Ten má dopad na evropské podniky i jejich zaměstnance. Je znepokojující, že nejvyšší množství obchodních překážek uplatňují stále země G20. Na nadcházejícím vrcholném setkání zemí G20 v Hamburku bude EU na jejich vedoucí představitele apelovat, aby se drželi svých slov a neuchylovali se k protekcionismu. Evropa nebude jen nečinně přihlížet a v případě, že některé země pravidla dodržovat nebudou, použije bez váhání veškeré prostředky, která má k dispozici.“

Zpráva o překážkách v oblasti obchodu a investic se vydává každoročně od začátku hospodářské krize v roce 2008. Letošní vydání zprávy vychází zcela z konkrétních stížností, které Komise od evropských firem obdržela. Ty se týkají celé řady produktů: od potravin po výrobky loďařského průmyslu. 

Země G20 patří do velké míry k těm, které zavedly nejvíce překážek dovozu. Žebříček přitom vede Rusko, Brazílie, Čína a Indie. Většinu nových protekcionistických opatření zavedených v roce 2016 mělo podle zprávy vytvořit Rusko a Indie, dále pak Švýcarsko, Čína, Alžírsko a Egypt. 

Komise evropské podniky proti vzrůstajícímu protekcionistickému trendu usilovně brání. Toto úsilí přineslo v roce 2016 konkrétní výsledky. Komisi se podařilo obnovit běžné obchodní podmínky ve 20 různých případech, což se projevilo na vývozech EU v hodnotě 4,2 miliardy eur. Odstranění určitých překážek obchodu Komise vyjednala například s Jižní Koreou, Čínou, Izraelem a Ukrajinou.

Z nedávných opatření na úrovni EU měly užitek především podniky potravinářského, automobilového a kosmetického průmyslu. Jako příklad lze uvést intervenci EU, na jejímž základě Čína pozastavila některé požadavky na označování kosmetických produktů, jež by jinak měly na vývozce kosmetiky z EU dopad v hodnotě 680 milionů eur. Dalším příkladem je Jižní Korea, která souhlasila s tím, že sjednotí své požadavky na rozměry sedadel aut s mezinárodními pravidly, nebo Izrael, který podnikům z celé EU umožnil žádat o registraci léčivých přípravků a vyvážet je do Izraele.

Vše výše uvedené bylo možné díky zlepšení vztahů s našimi obchodními partnery v rámci dohod EU o volném obchodu, ale rovněž díky účinné spolupráci Komise s členskými zeměmi a zástupci podniků z Unie v rámci strategie pro přístup na trh EU.

Tato strategie hraje klíčovou úlohu v úsilí Unie vytvořit pro evropské podniky, které chtějí vyvážet do celého světa, co nejlepší podmínky a zajistit účinné prosazování pravidel mezinárodního obchodu. 

Opatření, na které se zpráva zaměřuje, nezahrnují opatření na ochranu obchodu. Antidumpingová nebo antisubvenční cla uplatňovaná v souladu s požadavky WTO jsou nástroje, které slouží k obnovení spravedlivých obchodních podmínek. K zajištění rovných podmínek tyto nástroje využívá Evropská unie a mnohé její partnerské země.

Další informace

Zpráva Komise o překážkách v oblasti obchodu a investic

Projev komisařky Malmströmové během tiskové konference 

Strategie pro přístup na trh

Příklady opatření z roku 2016

Rejstřík stížností na obchodní překážky

Informační přehled

IP/17/1765

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar