Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Доклад: Протекционизмът нараства, ЕС се бори успешно с пречките пред търговията

Брюксел, 26 юни 2017 r.

Съществуват 372 пречки пред търговията по света — с 10 % повече през 2016 г.

Европейските износители отчетоха увеличение от 10 % в броя на пречките пред търговията само през 2016 г. Тези 372 пречки са били създадени в края на миналата година в над 50 търговски дестинации по света. Появилите се през 2016 г. 36 пречки биха могли да засегнат износа на ЕС, които понастоящем е на стойност около 27 млрд. евро.

Според Доклада относно пречките пред търговията и инвестициите, публикуван днес от Европейската комисия, както и благодарение на ефективната стратегия за достъп до пазара, Комисията успя миналата година да отстрани 20 различни пречки пред европейския износ.

По време на коментарите си по доклада комисарят на ЕС по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: „Ясно виждаме, че последствията от бича на протекционизма се увеличават. Той засяга европейските дружества и техните служители. Тревожно е, че държавите от Г-20 продължават да поддържат най-висок брой търговски пречки. На предстоящата среща на върха на Г-20 в Хамбург ЕС ще насърчи световните лидери да изпълняват обещанията си и да се противопоставят на протекционизма. Европа няма да стои безучастна и няма да се колебае да използва инструментите, с които разполага, когато определени страни не спазват правилата.“

Докладите относно пречките пред търговията и инвестициите се публикуват ежегодно от началото на икономическата криза през 2008 г. This year's edition is fully based on concrete complaints received by the Commission from European companies. Те се отнасят до широк кръг продукти, обхващащи всичко от селскостопанските храни до корабостроенето. 

Членовете на Г-20 са на първо място сред държавите, създали най-много пречки пред вноса. Русия, Бразилия, Китай и Индия са начело на списъка. По-голямата част от новите протекционистки мерки, докладвани през 2016 г., са въведени също така в Русия и Индия, следвани от Швейцария, Китай, Алжир и Египет. 

Комисията застава зад европейските предприятия срещу нарастващите протекционистки тенденции. Усилията ѝ дадоха осезаеми резултати през 2016 г. Тя успя да възстанови нормалните условия на търговия в 20 различни случая, нанесли щети на износа на ЕС в размер на 4,2 млрд. евро. Южна Корея, Китай, Израел и Украйна са начело на списъка от държави, по отношение на които ЕС постигна успех в преодоляването на пречките.

Секторът на храните и напитките, автомобилният сектор, както и козметичният сектор в ЕС са извлекли най-много ползи от последните действия на европейско равнище. Например, след намеса на ЕС, Китай отмени изискванията за етикетиране, които иначе щяха да засегнат износа на ЕС на козметика на стойност 680 млн. евро. Корея се съгласи да приведе правилата си относно размерите на автомобилните седалки в съответствие с международните стандарти, а Израел позволи на дружествата в целия ЕС да подават заявления за разрешения за търговия и да изнасят фармацевтичните си продукти.

Всичко това стана възможно благодарение ефективното сътрудничество между Комисията, държавите — членки на ЕС и представителите на европейските предприятия в рамките на стратегията на ЕС за достъп до пазара, както и на подобрените отношения с търговските партньори по последните търговски споразумения на ЕС.

Стратегията за достъпа до пазара е ключова част от усилията на ЕС да създаде най-добрите възможни условия за европейските дружества да изнасят продуктите си по цял свят и да гарантира ефективно прилагана на правилата за международна търговия. 

Мерките, посочени в доклада, не включват мерките за търговска защита. Антидъмпинговите или изравнителните мита, наложени в съответствие с изискванията на СТО, са инструменти, които служат за възстановяване на справедливите търговски отношения. Те се използват от ЕС и много от неговите партньори, за да се осигурят еднакви условия на конкуренция.

За повече информация

Доклад на Комисията относно пречките пред търговията и инвестициите

Реч от пресконференцията на комисар Малмстрьом 

Стратегия за достъп до пазара

Успешни примери за 2016 г.

Регистър за жалби относно пречките пред търговията

Информационен документ

IP/17/1765

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar