Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Intră în vigoare norme UE mai stricte pentru combaterea spălării banilor, a evaziunii fiscale și a finanțării terorismului

Bruxelles, 26 iunie 2017

Comisia Juncker a făcut din combaterea evaziunii fiscale, a spălării banilor și a finanțării terorismului una dintre prioritățile sale.

Astăzi intră în vigoare cea de A patra directivă privind combaterea spălării banilor. Aceasta înăsprește normele actuale și va permite combaterea cu mai multă eficacitate a spălării banilor și a finanțării terorismului. Directiva îmbunătățește, în același timp, transparența pentru a preveni evaziunea fiscală. Intrarea în vigoare are loc pe fondul discuțiilor cu Parlamentul European și Consiliul cu privire la măsuri suplimentare pentru consolidarea directivei, aflate deja într-un stadiu avansat.

Comisia publică astăzi și un raport care va ajuta autoritățile statelor membre să contracareze mai bine riscurile de spălare a banilor în practică. Conform noii directive, Comisia a evaluat riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului pe care le prezintă diferite sectoare și produse financiare. Raportul publicat astăzi identifică domeniile cele mai expuse riscului și cele mai răspândite tehnici utilizate de infractori pentru a spăla fonduri ilicite.

Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei Europene a declarat: Spălarea banilor este o sursă de oxigen pentru criminalitate, terorism și evitarea obligațiilor fiscale. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca să o eradicăm. Normele mai drastice care intră în vigoare astăzi sunt un mare pas înainte, dar avem nevoie și de un acord rapid cu privire la noile îmbunătățiri propuse de Comisie în iulie anul trecut.”

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: «Teroriștii și infractorii găsesc în continuare modalități de a-și finanța activitățile și de a reintroduce în economie câștigurile obținute ilicit. Noile norme care încep să se aplice astăzi sunt esențiale pentru a închide portițele de scăpare rămase. Invit toate statele membre să le pună în aplicare fără întârziere: existența unor standarde mai puțin stricte într-o țară va submina lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului în întreaga UE. Subliniez, de asemenea, că este nevoie de un acord rapid cu privire la revizuirile suplimentare propuse de Comisie în urma „Panama Papers” pentru a spori transparența în ceea ce privește beneficiarii reali.»

Înăsprirea normelor existente

A patra directivă privind combaterea spălării banilor înăsprește normele existente prin introducerea următoarelor modificări:

  • întărirea obligației de evaluare a riscurilor pentru bănci, juriști și contabili;
  • stabilirea unor cerințe de transparență bine definite cu privire la proprietarii reali ai societăților comerciale. Aceste informații vor fi păstrate într-un registru central, de tipul registrelor comerciale, și vor fi puse la dispoziția autorităților naționale și a entităților cărora li se aplică obligația
  • facilitarea cooperării și a schimbului de informații între unitățile de informații financiare din diferite state membre pentru a identifica și monitoriza transferurile de bani suspecte, astfel încât să se prevină și să se depisteze infracțiunile sau activitățile teroriste;
  • instituirea unei politici coerente față de țările din afara UE care au norme deficitare în materie de combatere a spălării banilor și de finanțare a terorismului;
  • extinderea competențelor de sancționare ale autorităților competente.

În iulie 2016, Comisia a adoptat o propunere care vizează consolidarea în continuare a normelor UE privind combaterea spălării banilor pentru a împiedica finanțarea terorismului și a spori transparența cu privire la proprietarii reali ai societăților comerciale și ai fiduciilor. Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să finalizeze aceste lucrări legislative cât mai curând posibil, astfel încât noile norme să intre în vigoare cât mai rapid. Pe baza celei de A patra directive privind combaterea spălării banilor, aceste noi norme vor crea un cadru solid în materie de combatere a spălării banilor la nivelul UE.

Îmbunătățirea evaluării riscurilor pe întreaga piață internă

Raportul privind evaluarea la nivel supranațional a riscurilor este un instrument menit să ajute statele membre să identifice, să analizeze și să contracareze riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Acesta analizează riscurile din sectorul financiar și nefinanciar, precum și riscurile nou-apărute precum monedele virtuale sau platformele de finanțare participativă. Raportul include:

  • o cartografiere detaliată a riscurilor din fiecare domeniu relevant și o listă a metodelor utilizate mai frecvent de infractori pentru a spăla bani.
  • recomandări adresate statelor membre privind modalitățile de a contracara în mod adecvat riscurile identificate, de exemplu prin punerea unui accent mai mare pe analize de risc sau pe acțiuni de supraveghere referitoare la anumite activități.

În sfârșit, Comisia se angajează, de asemenea, să examineze posibilitățile de a îmbunătăți funcționarea unităților de informații financiare și cooperarea transfrontalieră dintre acestea.

Etapele următoare

Cu privire la cea de A 4-a directivă privind combaterea spălării banilor

Statele membre ar fi trebuit să notifice transpunerea celei de A 4-a directive privind combaterea spălării banilor până astăzi, 26 iunie 2017. Comisia Europeană va analiza în continuare stadiul în care se află transpunerea și va lua măsuri rapid în cazul statelor membre care încă nu s-au conformat.

Cu privire la raportul privind evaluarea la nivel supranațional a riscurilor

Comisia va desfășura acțiunile necesare prezentate în raport, inclusiv examinarea posibilităților de a îmbunătăți funcționarea unităților de informații financiare și a cooperării transfrontaliere dintre acestea prin norme specifice la nivelul UE. De asemenea, va coopera cu statele membre în ceea ce privește monitorizarea punerii în aplicare a recomandărilor.

Comisia va continua să analizeze evoluția riscurilor aferente combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului și va emite o nouă evaluare a riscurilor respective cel târziu în iunie 2019 și, ulterior, la fiecare doi ani.

Context

Noul cadru privind combaterea spălării banilor este alcătuit din două instrumente juridice (IP/15/5001): „A patra directivă privind combaterea spălării banilor” și „Regulamentul privind transferurile de fonduri”, ambele adoptate la 20 mai 2015.

În iulie 2016, Comisia a prezentat o propunere menită să eficientizeze combaterea finanțării terorismului și să asigure o mai mare transparență a tranzacțiilor financiare în urma așa-numitelor dezvăluiri „Panama Papers” (IP/16/2380). Aceste modificări au ca scop asigurarea unui nivel înalt de garanții pentru fluxurile financiare provenite din țări terțe cu risc ridicat, îmbunătățirea accesului la informații, inclusiv la registrele centralizate de conturi bancare, al unităților de informații financiare și contracararea riscurilor de finanțare a terorismului legate de monedele virtuale și de cardurile preplătite. Propunerea este în prezent în curs de negociere în cadrul Consiliului și al Parlamentului European și se preconizează că va fi adoptată în cursul anului 2017.

Informații suplimentare

A 4-a Directivă privind combaterea spălării banilor și Regulamentul privind transferurile de fonduri

Raportul privind evaluarea la nivel supranațional a riscurilor

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind unitățile de informații financiare

A 4-a Directivă privind combaterea spălării banilor, astfel cum a fost modificată

IP/17/1732

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar