Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Megerősített uniós szabályok lépnek hatályba a pénzmosás, az adókikerülés és a terrorizmus finanszírozása ellen

Brüsszel, 2017. június 26.

A Juncker-Bizottság prioritásként kezeli az adókikerülés, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet.

Ma hatályba lép a negyedik pénzmosási irányelv, amely megszilárdítja a meglévő szabályokat és hatékonyabbá teszi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet. Emellett, az adókikerülés megelőzésének érdekében növeli az átláthatóságot. Az irányelv hatályba lépésekor már előrehaladott szakaszban járnak az Európai Parlament és a Tanács között az irányelvet tovább erősítő különleges intézkedésekről szóló párbeszédek.

A Bizottság ma közzéteszi azt a jelentést is, amely támogatást nyújt a tagállami hatóságoknak, hogy a gyakorlatban jobban tudják kezelni a pénzmosással kapcsolatok kockázatokat. Ahogy azt az új irányelv előírja, a Bizottság értékelte, hogy a különböző ágazatok és pénzügyi termékek esetében mekkora a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása előfordulásának kockázata. A ma közzétett jelentés azonosítja a leginkább kockázatnak kitett területeket és a bűnözők által az illegális források tisztára mosására leggyakrabban használt technikákat.

Frans Timmermans, első alelnök az alábbiakat mondta: „A tisztára mosott pénz táplálja a bűnözést, a terrorizmust és az adókikerülést. A lehető leghatékonyabban kell elzárnunk ezt a csapot. A ma hatályba lépő szabályok hatalmas lépést jelentenek ebbe az irányba, azonban mielőbb megállapodásra kell jutnunk a Bizottság által tavaly júniusban előterjesztett további javításokról.”

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos így nyilatkozott: „A terroristák és a bűnözők még mindig megtalálják a módját annak, hogy tevékenységeiket finanszírozzák és az illegális bevételeiket visszacsatornázzák a gazdaságba. A mától érvényes új szabályok elengedhetetlenek a kiskapuk megszüntetéséhez. Arra kérem a tagállamokat, hogy késedelem nélkül vezessék be ezeket: ha az egyik országban kevésbé szigorúak az előírások, az az egész EU területén gyengíti a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet. Szeretném továbbá, hogy a tényleges tulajdonosra vonatkozó átláthatóság fokozása érdekében a Bizottság által a Panama-iratokat követően javasolt további felülvizsgálatokról gyors megegyezés szülessen.

A meglévő szabályok megerősítése

A negyedik pénzmosási irányelv az alábbi módosítások révén erősíti meg a meglévő szabályokat:

  • a bankok, jogászok és könyvelők kockázatértékelési kötelezettségeinek megerősítése;
  • a vállalatok tényleges tulajdonlására vonatkozó egyértelmű átláthatósági követelmények megállapítása. Ezeket az információkat egy központi nyilvántartásban, mint például a cégnyilvántartásban tárolják, és a nemzeti hatóságok, valamint a kötelezett szervezetek rendelkezésére bocsátják.
  • az egyes tagállamok pénzügyi információs egységei közötti együttműködés és információcsere elősegítése a gyanús pénzátutalások azonosítása és nyomon követése céljából a bűncselekmények és a terrorista tevékenységek megelőzése és felderítése érdekében;
  • koherens politika kialakítása az olyan harmadik országok felé, amelyek nem rendelkeznek megfelelő pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni szabályokkal;
  • az illetékes hatóságok szankcionálási hatásköreinek megerősítése.

A Bizottság 2016 júliusában elfogadott egy javaslatot a terrorizmus finanszírozása elleni fellépést célzó pénzmosás elleni uniós szabályok megerősítése és a társaságok és pénzalapok valódi tulajdonosi hátterének átláthatóbbá tétele érdekében. A Bizottság felkéri az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy a lehető leghamarabb zárja le e jogalkotási folyamatot, hogy az új szabályok rövid időn belül hatályba léphessenek. A negyedik pénzmosási irányelvre építve e szabályok egy szilárd pénzmosás elleni uniós keretet alakítanak ki.

A kockázatértékelés javítása a belső piacon belül

A szupranacionális kockázatértékelési jelentés olyan eszköz, amely segít a tagállamoknak azonosítani, elemezni és kezelni a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos kockázatokat. Elemzi a pénzügyi és nem pénzügyi szektorokban felmerülő kockázatokat és megvizsgálja az olyan újonnan jelentkező kockázatokat is, mint például a virtuális fizetőeszközök pénznem vagy a közösségi finanszírozási platformok. A jelentés a következőket tartalmazza:

  • a releváns területenkénti kockázatok széles körű feltérképezése, valamint a bűnözők által leggyakrabban pénzmosásra használt módszerek.
  • a tagállamoknak címzett ajánlások arról, miként kell megfelelően kezelni az azonosított kockázatokat, például nagyobb hangsúlyt fektetve a kockázatelemzésre, illetve a konkrét tevékenységekre vonatkozó felügyeleti intézkedésekre.

Végezetül, a Bizottság szintén elkötelezte magát azon lehetőségek megvizsgálása mellett, amelyek fokozhatják a pénzügyi információs egységek működését és határon átnyúló együttműködését.

Következő lépések

A negyedik pénzmosási irányelv

A tagállamoknak máig, azaz 2017. június 26-ig kellett bejelenteniük a negyedik pénzmosási irányelv nemzeti jogba való átültetését. Az Európai Bizottság jelenleg ellenőrzi az átültetés helyzetét, és nyomon követő lépéseket tesz azoknak a tagállamoknak az esetében, amelyek még nem hozták meg a szükséges intézkedéseket.

A szupranacionális kockázatértékelési jelentés

A Bizottság megteszi a jelentésben körvonalazott szükséges lépéseket, ideértve azon lehetőségek megvizsgálását, amelyek a konkrét uniós szabályok révén fokozzák a pénzügyi információs egységek működését és határon átnyúló együttműködését. Együttműködik a tagállamokkal az ajánlások végrehajtásának nyomon követése érdekében.

A Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a pénzmosással/a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos kockázatok alakulását, és legkésőbb 2019 júniusáig, majd azt követően kétévente közzé teszi e kockázatok friss elemzését.

Háttér-információk

Az új pénzmosás elleni keret két jogi eszközt foglal magában (IP/15/5001): A negyedik pénzmosási irányelv és a pénzátutalásokról szóló rendelet egyaránt 2015. május 20-án került elfogadásra.

A Bizottság az úgynevezett Panama-iratokban feltártakat követően 2016 júliusában javaslatot terjesztett elő a terrorizmus finanszírozásának sikeresebb leküzdése, valamint a pénzügyi tranzakciók nagyobb átláthatóságának biztosítása érdekében (IP/16/2380). E módosítások célja magas szintű biztosítékok szavatolása a magas kockázatú harmadik országokból érkező pénzáramlásokra vonatkozóan, a pénzügyi információs egységek számára az információkhoz, köztük a központosított bankszámla-nyilvántartásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, valamint annak a kockázatnak a kezelése, hogy a virtuális fizetőeszközök és az elektronikus pénztárcák használatával több lehetőség nyílik a terrorizmus finanszírozására. A javaslatot jelenleg a Tanács és az Európai Parlament tárgyalja, az elfogadására pedig várhatóan 2017 folyamán kerül sor.

További információk

A negyedik pénzmosási irányelv és a pénzátutalásokról szóló rendelet

A szupranacionális kockázatértékelési jelentés

A pénzügyi információs egységekről szóló munkadokumentum

A módosított negyedik pénzmosási irányelv

IP/17/1732

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar