Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Stroža pravila EU-a za borbu protiv pranja novca, izbjegavanja plaćanja poreza i financiranja terorizma

Bruxelles, 26. lipnja 2017.

Junckerova Komisija uvrstila je borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza, pranja novca i financiranja terorizma u svoje prioritete.

Četvrta direktiva o borbi protiv pranja novca danas stupa na snagu u državama članicama. Njome se postrožuju važeća pravila, čime će se povećati djelotvornost borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma. Povećava se i transparentnost da bi se spriječilo izbjegavanje plaćanja poreza. U trenutku stupanja na snagu Direktive već su uznapredovali pregovori s Europskim parlamentom i Vijećem o dodatnim mjerama kojima će se ona pojačati.

Komisija je danas objavila i izvješće koje će tijelima država članica biti podrška za uspješniju borbu protiv pranja novca u praksi. U skladu sa zahtjevima iz nove direktive Komisija je procijenila rizike u pogledu pranja novca i financiranja terorizma u različitim sektorima i financijskim proizvodima. U danas objavljenom izvješću navode se područja koja su najizloženija riziku i metode kojima se kriminalci najčešće služe za pranje nezakonito stečenih financijskih sredstava.

Frans Timmermans, prvi potpredsjednik Komisije, izjavio je: Pranjem novca omogućuju se kriminal, terorizam i izbjegavanje plaćanja poreza i zbog toga mu moramo stati na kraj. Donošenjem postroženih pravila ostvarili smo velik napredak, no potreban je i brz dogovor o daljnjim poboljšanjima koja je Komisija predložila u srpnju prošle godine.

Věra Jourová, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, izjavila je: Teroristi i kriminalci i dalje pronalaze načine financiranja svojih aktivnosti i vraćanja svoje nezakonito stečene dobiti u gospodarstvo. Pravila koja od danas vrijede ključna su za uklanjanje preostalih zakonskih propusta. Potičem sve države članice da ih odmah provedu jer će niži standardi u jednoj zemlji oslabiti borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma u cijelom EU-u. Pozivam i na brzi dogovor o daljnjim izmjenama koje je Komisija predložila nakon objave „Dokumenata iz Paname” kako bi se povećala transparentnost stvarnog vlasništva.

Postroživanje važećih pravila

Četvrta direktiva o borbi protiv pranja novca postrožuje važeća pravila uvođenjem sljedećih izmjena:

  • obveza procjene rizika za banke, pravnike i računovođe postaje stroža
  • uspostavljaju se jasni zahtjevi transparentnosti u pogledu stvarnog vlasništva nad poduzećima. Te će se informacije pohraniti u jednom središnjem registru, primjerice u sudskom registru, koji će biti dostupan nacionalnim nadležnim tijelima i obveznicima
  • olakšava se suradnja i razmjena informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama iz različitih država članica u svrhu otkrivanja i praćenja sumnjivih prijenosa novca kako bi se spriječile i otkrile kriminalne i terorističke aktivnosti
  • uspostavlja se dosljedna politika prema trećim zemljama koje imaju manjkava pravila protiv pranja novca i financiranja terorizma
  • jačaju se ovlasti kažnjavanja koje imaju nadležna tijela.

Komisija je u srpnju 2016. donijela prijedlog o daljnjem postroživanju pravila EU-a za borbu protiv pranja novca radi suzbijanja financiranja terorizma te povećanja transparentnosti u pogledu pravih vlasnika poduzeća i trustova. Komisija poziva Europski parlament i Vijeće da što prije završe taj zakonodavni posao kako bi nova pravila ubrzo stupila na snagu. Nadopunjujući Četvrtu direktivu o borbi protiv pranja novca, ta će nova pravila činiti snažan okvir EU-a za borbu protiv pranja novca.

Poboljšanje procjene rizika na cijelom unutarnjem tržištu

Nadnacionalno izvješće o procjeni rizika alat je kojim se državama članicama pomaže da otkriju i prouče rizike od pranja novca i financiranja terorizma te da poduzmu protumjere. Proučavaju se rizici u financijskom i nefinancijskom sektoru te se razmatraju i novonastali rizici poput virtualnih valuta i platformi za skupno financiranje. Izvješće uključuje:

  • opširan pregled rizika po relevantnim područjima i popis metoda kojima se kriminalci češće služe za pranje novca
  • preporuke državama članicama za pravilno uklanjanje utvrđenih rizika, primjerice intenzivnijom analizom rizika ili uvođenjem nadzornih mjera za određene aktivnosti.

Naposljetku i Komisija preuzima obvezu proučavanja mogućnosti za poboljšavanje rada i prekogranične suradnje financijsko-obavještajnih jedinica.

Sljedeći koraci

Četvrta direktiva o borbi protiv pranja novca

Države članice trebale su do danas, 26. lipnja 2017., obavijestiti o prenošenju Četvrte direktive o borbi protiv pranja novca. Europska komisija sada počinje provjeravati prenošenje te će se brzo obratiti državama članicama ako još nisu poduzele potrebne mjere.

Nadnacionalno izvješće o procjeni rizika

Komisija će provesti potrebne mjere navedene u izvješću, uključujući proučavanje mogućnosti za poboljšavanje rada i prekogranične suradnje financijsko-obavještajnih jedinica putem posebnih pravila EU-a te će surađivati s državama članicama u svrhu praćenja provedbe prethodno navedenih preporuka.

Komisija će nastaviti pratiti razvoj rizika u području borbe protiv pranja nova i financiranja terorizma te će najkasnije do lipnja 2019. objaviti novu procjenu tih rizika, što će potom činiti svake dvije godine.

Kontekst

Novi okvir za borbu protiv pranja novca sastoji se od dva pravna instrumenta (IP/15/5001): „Četvrte direktive o borbi protiv pranja novca” i „Uredbe o prijenosu novčanih sredstava”, koje su obje donesene 20. svibnja 2015.

Komisija je u srpnju 2016. predstavila prijedlog za bolje suzbijanje financiranja terorizma i osiguravanje veće transparentnosti financijskih transakcija nakon otkrića iz takozvanih „Dokumenata iz Paname” (IP/16/2380). Cilj je tih izmjena osigurati visoku razinu zaštitnih mjera usmjerenih na financijske tokove iz visokorizičnih trećih zemalja, poboljšati pristup financijsko-obavještajnih jedinica informacijama, uključujući centraliziranim registrima bankovnih računa, te suzbiti rizike od financiranja terorizma povezane s virtualnim valutama i karticama s unaprijed uplaćenim sredstvima. Vijeće i Europski parlament trenutačno pregovaraju o prijedlogu te se njegovo donošenje očekuje tijekom 2017.

Dodatne informacije

Četvrta direktiva o borbi protiv pranja novca i Uredba o prijenosu novčanih sredstava

Nadnacionalno izvješće o procjeni rizika

Radni dokument službi Komisije o financijsko-obavještajnim jedinicama

Izmijenjena Četvrta direktiva o borbi protiv pranja novca

IP/17/1732

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar