Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija predlaga predpise za visoko raven varstva zasebnosti za vse elektronske komunikacije in posodobitev predpisov za varstvo podatkov v institucijah EU

Bruselj, 10. januarja 2017

Evropska komisija je danes predlagala novo zakonodajo, da bi zagotovila večje varstvo zasebnosti pri elektronskih komunikacijah, obenem pa omogočila nove poslovne priložnosti.

Z danes predstavljenimi ukrepi bodo posodobljeni obstoječi predpisi, tako da bo njihovo področje uporabe razširjeno na vse ponudnike elektronskih komunikacijskih storitev. Ukrepi bodo tudi omogočili nove možnosti za obdelavo komunikacijskih podatkov ter okrepili varnost enotnega digitalnega trga in zaupanje vanj, kar je glavni cilj strategije za enotni digitalni trg. Predlog obenem usklajuje predpise na področju elektronskih komunikacij z novimi vrhunskimi standardi splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Poleg tega je Komisija predlagala nove predpise, da bi zagotovila, da so osebni podatki pri obdelavi v institucijah in organih EU enako zaščiteni kot v državah članicah na podlagi splošne uredbe o varstvu podatkov, hkrati pa je določila strateški pristop k mednarodnim prenosom osebnih podatkov.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je povedal: „Naši predlogi bodo dopolnili okvir Evropske unije za varstvo podatkov.Zagotovili bodo, da je zasebnost elektronskih komunikacij zaščitena s posodobljenimi in učinkovitimi predpisi ter da evropske institucije uporabljajo enako visoke standarde, ki jih pričakujemo od naših držav članic.“

Podpredsednik Komisije in evropski komisar za enotni digitalni trg Andrus Ansip je dodal: „Predlogi Komisije bodo omogočili zaupanje v enotni digitalni trg, ki ga ljudje pričakujejo.Zagotoviti želim zaupnost elektronskih komunikacij in zasebnost.Osnutek uredbe Komisije o zasebnosti in elektronskih komunikacijah omogoča ravno pravšnje ravnovesje,saj zagotavlja visoko raven varstva potrošnikov na eni in možnosti za inovativnost podjetij na drugi strani.“

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je izjavila: „Evropska zakonodaja o varstvu podatkov, ki je bila sprejeta lansko leto, zagotavlja visoke standarde, ki koristijo tako državljanom kot tudi podjetjem v EU.Danes predstavljamo tudi strategijo za lažje mednarodne izmenjave podatkov v globalnem digitalnem gospodarstvu in spodbujanje visokih standardov za varstvo podatkov po svetu.“

Boljše varstvo podatkov na spletu in nove poslovne priložnosti

S predlogom uredbe o zasebnosti in elektronskih komunikacijah bo zasebno življenje državljanov bolje varovano, podjetja pa bodo pridobila nove poslovne priložnosti.

  • Novi akterji na trgu: 92 % Evropejcev meni, da je zaupnost njihovih elektronskih sporočil in spletnih objav pomembna. Obstoječa direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah velja le za tradicionalne telekomunikacijske operaterje. Odslej pa bodo predpisi o zasebnosti zajemali tudi nove ponudnike elektronskih komunikacijskih storitev, kot so WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage ali Viber.
  • Strožji prepisi: s posodobitvijo veljavne direktive z uredbo, ki se neposredno uporablja, bodo vsi posamezniki in podjetja v EU uživali enako raven varstva elektronskih komunikacij.Poleg tega bo za podjetja po vsej EU veljal enoten sklop pravil.
  • Vsebina komunikacij in metapodatki: zagotovljena bo zasebnost tako vsebine elektronskih komunikacij kot tudi njihovih metapodatkov (npr. čas klica in kraj). Pri obeh vidikih je zasebnost zelo pomembna in na podlagi predlaganih predpisov ju bo treba anonimizirati ali izbrisati, razen ob soglasju uporabnikov ali če so podatki potrebni za obračun.
  • Nove poslovne priložnosti: po prejetju soglasja, da se komunikacijski podatki (vsebina in/ali metapodatki) lahko obdelujejo, bodo tradicionalni telekomunikacijski operaterji imeli več priložnosti za njihovo uporabo in zagotavljanje dodatnih storitev. Izdelali bi lahko npr. toplotne zemljevide, ki bi prikazovali prisotnost posameznikov. Ti bi bili v pomoč javnim organom in prevoznim podjetjem pri oblikovanju novih infrastrukturnih projektov.
  • Preprostejši predpisi o piškotkih: racionalizirana bo t. i. določba o piškotkih, na podlagi katere so uporabniki interneta prejemali prekomerno število prošenj za privolitev. Nova pravila bodo uporabnikom omogočala večji nadzor nad nastavitvami, saj bodo zagotavljala enostaven način sprejetja ali zavrnitve sledenja piškotkov in drugih identifikatorjev v primeru tveganj za zasebnost. V predlogu je pojasnjeno, da soglasje ni potrebno za piškotke, ki ne posegajo v zasebnost, temveč le izboljšujejo uporabo interneta (npr. ohranitev zgodovine nakupovalne košarice). Za piškotke, ki jih določi obiskano spletišče z namenom štetja obiskovalcev spletišča, privolitev ne bo več potrebna.
  • Zaščita pred neželeno elektronsko pošto: z današnjim predlogom je prepovedana vsakršna neželena elektronska komunikacija, npr. v obliki elektronskih sporočil, krajših besedilnih sporočil in načeloma tudi telefonskih klicev brez privolitve uporabnikov. Države članice se lahko odločijo za rešitev, ki daje potrošnikom pravico do zavrnitve glasovnih komercialnih klicev, npr. z vpisom njihove telefonske številke na seznam uporabnikov, ki ne želijo prejemati klicev. Komercialni klicatelji bodo morali razkriti svojo telefonsko številko ali uporabiti posebno predpono, ki označuje komercialni klic.
  • Bolj učinkovito izvrševanje: za izvrševanje predpisov o zaupnosti bodo odgovorni nacionalni organi za varstvo podatkov.

Predpisi o varstvu podatkov v institucijah in organih EU

Predlagana uredba o varstvu osebnih podatkov v institucijah in organih EU bo veljavne predpise iz leta 2001 uskladila z novejšimi in strožjimi predpisi splošne uredbe o varstvu podatkov iz leta 2016. Za vsakogar, čigar osebni podatki se obdelujejo v evropskih institucijah in agencijah, bodo veljali visoki standardi zaščite.

Mednarodno varstvo podatkov

Komisija je predložila tudi sporočilo, v katerem določa strateški pristop k mednarodnim prenosom osebnih podatkov, katerega namen je olajšati poslovne izmenjave in spodbujati boljše sodelovanje na področju kazenskega pregona, obenem pa zagotavljati visoko raven varstva podatkov. Komisija bo dejavno sodelovala v razpravah o doseganju „sklepov o ustreznosti“ (ki omogočajo prosti pretok osebnih podatkov v države, katerih predpisi o varstvu podatkov so „v osnovi enakovredni“ tovrstnim predpisom v EU) s ključnimi trgovinskimi partnerji v vzhodni in jugovzhodni Aziji, začenši z Japonsko in Korejo leta 2017, pa tudi z zainteresiranimi državami Latinske Amerike in evropskega sosedstva.

Poleg tega bo v celoti izkoristila druge alternativne mehanizme, ki jih določajo novi predpisi EU o varstvu podatkov (splošna uredba o varstvu podatkov in policijska direktiva), da bi olajšala izmenjavo osebnih podatkov z drugimi tretjimi državami, s katerimi sklepov o ustreznosti ni mogoče doseči.

V sporočilu je tudi poudarjeno, da bo Komisija še naprej spodbujala razvoj visokih standardov za varstvo podatkov po svetu, tako na dvostranski kot tudi večstranski ravni.

Naslednji koraki

Z današnjo predstavitvijo predlogov Komisija poziva Evropski parlament in Svet, naj hitro ukrepata in zagotovita njihovo nemoteno sprejetje do 25. maja 2018, ko bo začela veljati splošna uredba o varstvu podatkov. S tem naj bi državljanom in podjetjem do navedenega datuma zagotovili celovit in popoln pravni okvir za varstvo zasebnosti in podatkov v Evropi.

Komisija je poleg zakonodajnih predlogov predstavila še sporočilo za spodbujanje podatkovnega gospodarstva. Več informacij lahko najdete tukaj.

Več informacij

IP/17/16

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar