Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija ierosina noteikumus par augstu privātuma līmeni visā elektroniskajā komunikācijā un atjaunina datu aizsardzības noteikumus ES iestādēm

Briselē, 2017. gada 10. janvārī

Komisija ierosina jaunus tiesību aktus, ar kuriem panākt lielāku privātumu elektroniskajos sakaros, vienlaikus radot jaunas uzņēmējdarbības iespējas.

Šodien ierosināto pasākumu mērķis ir atjaunināt spēkā esošos noteikumus, attiecinot tos uz visiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem. Ar tiem arī iecerēts radīt jaunas iespējas apstrādāt komunikācijas datus un nostiprināt uzticību un drošību digitālā satura vienotajā tirgū, kas ir digitālā vienotā tirgus stratēģijas svarīgs uzdevums. Vienlaikus šis priekšlikums elektronisko sakaru noteikumus saskaņo ar jaunajiem pasaules klases standartiem, kurus paredz ES Vispārīgā datu aizsardzības regula. Komisija arī ierosina jaunus noteikumus, lai gadījumos, kad personas datus apstrādā ES iestādes un struktūras, privātums tiktu aizsargāts tāpat kā dalībvalstīs saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, kā arī izklāsta stratēģisku pieeju problēmjautājumiem, kas saistīti ar personas datu starptautisku pārsūtīšanu.

Pirmais priekšsēdētāja vietnieks F. Timmermanss atzina: “Mūsu priekšlikumi papildinās ES datu aizsardzības regulējumu. Tie panāks, ka elektroniskās saziņas privātums tiek aizsargāts ar mūsdienīgiem un efektīviem noteikumiem un ka ES iestādes izmantos tikpat augstus standartus, kādus mēs sagaidām no mūsu dalībvalstīm.”

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips apgalvoja: “Mūsu priekšlikumi panāks uzticību digitālajā vienotajā tirgū, uz ko cilvēki cer. Vēlos garantēt elektroniskās komunikācijas konfidencialitāti un privātumu. Mūsu e-privātuma regulas projekts nodrošina pareizo samēru: patērētājiem tas nodrošina augsta līmeņa aizsardzību, uzņēmumiem — iespējas radīt inovācijas.”

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova sacīja: Pērn pieņemtie Eiropas datu aizsardzības tiesību akti nosaka augstus aizsardzības standartus gan ES iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem. Šodien arī iepazīstinām ar savu stratēģiju, kā atvieglot starptautisku datu apmaiņu pasaules digitālajā ekonomikā un veicināt augstus datu aizsardzības standartus visā pasaulē.”

Labāka aizsardzība internetā un jaunas uzņēmējdarbības iespējas

Ierosinātā regula par privātumu un elektronisko komunikāciju uzlabos cilvēku privātās dzīves aizsardzību un pavērs jaunas uzņēmējdarbības iespējas.

  • Jaunpienācēji. 92 % eiropiešu apgalvo, ka viņiem ir svarīgi, lai viņu e-pasti un interneta ziņojumi būtu konfidenciāli. Tomēr pašreiz spēkā esošā e-privātuma direktīva attiecas tikai uz tradicionālajiem telesakaru operatoriem. Tagad privātuma noteikumi attieksies arī uz jauniem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage un Viber.
  • Stingrāki noteikumi. Atjaunojot pašreizējo direktīvu ar tieši piemērojamu regulu, vēlamies panākt, lai visiem cilvēkiem un uzņēmumiem ES būtu vienāda aizsardzība elektroniskajos sakaros.Uzņēmumi arī iegūs vienu noteikumu kopumu, kas būs spēkā visā ES.
  • Komunikācijas saturs un metadati. Privātums tiks garantēts gan attiecībā uz elektroniskās komunikācijas saturu, gan metadatiem (piemēram, zvana ilgums un zvanīšanas vieta). Tie būs ļoti privāti, un, ja lietotāji nebūs devuši piekrišanu, šie dati būs jāanonimizē vai jāizdzēš, ja vien tie nebūs nepieciešami, piemēram, rēķina sagatavošanai.
  • Jaunas uzņēmējdarbības iespējas. Kolīdz būs dota piekrišana komunikācijas datu (gan satura, gan metadatu) apstrādāšanai, tradicionālajiem telesakaru operatoriem būs vairāk iespēju izmantot datus un piedāvāt papildu pakalpojumus. Piemēram, tie varēs veidot kartes, kurās redzamas cilvēku koncentrēšanās vietas, lai palīdzētu publiskajām iestādēm un transporta uzņēmumiem jaunu infrastruktūras projektu izstrādē.
  • Vienkāršāki noteikumi par sīkdatnēm. Tiks vienkāršots tā saucamais noteikums par sīkdatnēm, kura rezultātā interneta lietotāji saņem pārāk daudz piekrišanas pieprasījumu. Jaunie noteikumi ļaus lietotājiem labāk kontrolēt savus iestatījumus, jo pārlūkprogrammas iestatījumi paredzēs vienkāršu veidu, kā pieņemt vai apdraudēta privātuma gadījumā noraidīt sīkdatnes un citus identifikatorus. Priekšlikumā ir precizēts, ka piekrišana nebūs vajadzīga privāto dzīvi netraucējošām sīkdatnēm, kuras uzlabo interneta lietošanas pieredzi (piemēram, lai atcerētos iepirkumu groza vēsturi). Piekrišana vairs nebūs jāprasa sīkdatnēm, kuras tiek ievietotas vietnes apmeklējuma laikā, lai saskaitītu tās apmeklētājus.
  • Aizsardzība pret nevēlamo komerciālo saziņu. Šodienas priekšlikums paredz aizliegt nelūgtu elektronisko saziņu jebkādā veidā, piemēram, izmantojot e-pastu, īsziņas. Paredzēts šādu saziņu principā aizliegt arī pa tālruni, ja lietotāji tai nebūs paši piekrituši. Dalībvalstis var izmantot risinājumu, ka lietotājam ir tiesības iebilst pret tiešu komerczvanu saņemšanu, piemēram, reģistrējot savu tālruņa numuru to numuru sarakstā, uz kuriem zvanīt aizliegts. Komerczvanītājiem būs jāuzrāda tālruņa numurs vai jāizmanto īpašs kods, pēc kura varēs atpazīt, ka zvans ir mārketinga nolūkos.
  • Efektīvāka noteikumu izpilde. Par regulā paredzēto konfidencialitātes noteikumu ieviešanu būs atbildīgas valstu datu aizsardzības iestādes.

 

Datu aizsardzības noteikumi, kas attiecas uz ES iestādēm un struktūrām

Ar ierosināto regulu par personas datu aizsardzību ES iestādēs un struktūrās ir paredzēts saskaņot spēkā esošos noteikumus, kuri pieņemti 2001. gadā, ar jaunākiem un stingrākiem noteikumiem, kas paredzēti 2016. gadā pieņemtajā Vispārīgajā datu aizsardzības regulā. Ikviens, kura personas dati tiks apstrādāti ES iestādēs vai aģentūrās, saņems augstākus aizsardzības standartus.

 

Starptautiska datu aizsardzība

Ierosinātajā paziņojumā ir izklāstīta stratēģiska pieeja starptautiskas personas datu pārsūtīšanas jautājumam. Šī pieeja atvieglos komerciālu apmaiņu un sekmēs labāku sadarbību tiesībaizsardzībā, vienlaikus garantējot datu augsta līmeņa aizsardzību. Komisija aktīvi iesaistīsies diskusijā par lēmumiem par aizsardzības līmeņa pietiekamību (kas ļauj personas datiem brīvi plūst uz valstīm, kurās ir pēc būtības līdzvērtīgi datu aizsardzības noteikumi kā ES) ar svarīgajiem tirdzniecības partneriem Austrumāzijā un Dienvidaustrumāzijā, sākot ar Japānu un Koreju 2017. gadā, un arī ar ieinteresētajām Latīņamerikas valstīm un Eiropas kaimiņvalstīm.

Turklāt Komisija pilnā apmērā izmantos arī citus alternatīvus mehānismus, kurus paredz jaunie ES datu aizsardzības noteikumi — Vispārīgā datu aizsardzības regula un Policijas direktīva —, lai sekmētu personas datu apmaiņu ar citām ārpussavienības valstīm, par kurām nevar pieņemt lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību.

Paziņojumā ir arī atkārtots, ka Komisija arī turpmāk sekmēs augstu datu aizsardzības standartu starptautisku attīstību gan divpusējā, gan daudzpusējā līmenī.

 

Turpmākie pasākumi

Šodien iepazīstinot ar šiem priekšlikumiem, Komisija aicina Eiropas Parlamentu un Padomi strādāt ātrā tempā, lai tie tiktu raiti pieņemti līdz 2018. gada 25. maijam, kad spēkā stāsies Vispārīgā datu aizsardzības regula. Iecerēts iedzīvotājiem un uzņēmumiem līdz minētajam datumam sarūpēt pilnīgu un pabeigtu juridisko ietvaru privātuma un datu aizsardzībai Eiropā.

Papildus šodienas priekšlikumiem Komisija iepazīstināja arī ar paziņojumu par datu ekonomikas attīstīšanu. Vairāk var izlasīt šeit.

 

Plašāka informācija

 

IP/17/16

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar