Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija nadaljuje s pripravo novih pravil o preglednosti za posrednike pri davčnem načrtovanju

Bruselj, 21. junija 2017

Komisija nadaljuje s pripravo novih pravil o preglednosti za posrednike pri davčnem načrtovanju

Evropska komisija je danes predlagala nova, stroga pravila o preglednosti za posrednike, kot so davčni svetovalci, računovodje, banke in odvetniki, ki za svoje stranke pripravljajo sheme davčnega načrtovanja in spodbujajo njihovo uporabo .

Nedavna razkritja v medijih, kot so na primer panamski dokumenti, so izpostavila, kako nekateri posredniki dejavno pomagajo podjetjem in posameznikom pri izogibanju plačilu davkov, običajno prek zapletenih čezmejnih shem. Cilj današnjega predloga je odpraviti takšno agresivno davčno načrtovanje s povečanjem nadzora nad do zdaj neopaženimi dejavnostmi davčnih načrtovalcev in svetovalcev.

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za evro in socialni dialog ter finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je povedal: „EU je postala vodilna pri zagotavljanju večje preglednosti na področju agresivnega davčnega načrtovanja. To delo že kaže rezultate. Z današnjim predlogom želimo doseči, da posredniki, ki ustvarjajo in prodajajo sheme za izogibanje davkom, prevzamejo odgovornost za svoje dejavnosti. To bo na koncu vodilo tudi do večjih davčnih prihodkov za države članice.“

Komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici je dejal: „Nadaljujemo z delom za okrepitev programa ukrepov za davčno preglednost. Danes smo se osredotočili na strokovnjake, ki spodbujajo zlorabe na področju davkov. Davčne uprave bi morale imeti vse potrebne informacije za boj proti agresivnemu davčnem načrtovanju. Cilj našega predloga je zagotoviti večjo varnost za tiste posrednike, ki spoštujejo duh in črko naših zakonov, in močno otežiti življenje tistim, ki ju ne. Naša prizadevanja za pravičnejšo obdavčitev po vsej Evropi se nadaljujejo.“

O čezmejnih shemah davčnega načrtovanja, ki izkazujejo določene značilnosti ali „prepoznavne znake“ in lahko privedejo do izgube prihodkov za države, bo treba zdaj avtomatično poročati davčnim organom, preden se bodo lahko začele uporabljati. Komisija je opredelila glavne prepoznavne znake takih shem, med katerimi so uporaba izgub za zmanjšanje davčnih obveznosti, uporaba posebnih, ugodnih davčnih režimov in ureditve, ki vključujejo države, ki ne izpolnjujejo mednarodnih standardov dobrega upravljanja.

O čezmejnih shemah, ki imajo enega ali več od teh prepoznavnih znakov, bodo morali poročati:

  • posrednik, ki je zasnoval čezmejno shemo, ki jo izvaja in uporablja podjetje ali posameznik;
  • posameznik ali podjetje, ki se mu svetuje, če posrednik, ki je zasnoval čezmejno shemo, ni iz EU ali če posrednika zavezujejo pravila o poklicni molčečnosti ali poslovni skrivnosti;
  • posameznik ali podjetje, ki izvaja čezmejno shemo, če jo pripravijo notranji davčni svetovalci ali odvetniki. 

Države članice si bodo avtomatično izmenjevale prejete informacije o shemah davčnega načrtovanja prek centralizirane baze podatkov, zaradi česar bodo zgodaj opozorjene o novih tveganjih izogibanja davkom ter bodo lahko sprejele ukrepe za preprečevanje ureditev s škodljivimi učinki. Zahteva po poročanju o shemi ne pomeni nujno, da je taka shema škodljiva, ampak zgolj, da jo morajo davčni organi preučiti. Vendar pa bodo morale države članice uvesti učinkovite in odvračilne kazni za podjetja, ki ne spoštujejo pravil o preglednosti, s čimer se bo tiste, ki spodbujajo ali omogočajo davčno zlorabo, še učinkoviteje odvračalo od takih dejanj.

Nova pravila so celovita in zajemajo vse posrednike, vse potencialno škodljive sheme in vse države članice. O podrobnostih vsake davčne sheme z enim ali več prepoznavnimi znaki bo treba v petih dneh od zagotovitve take ureditve stranki poročati matičnemu davčnemu organu posrednika.

Ozadje

Junckerjeva Komisija je dosegla velik napredek pri povečanju davčne preglednosti ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom. Nova pravila EU za onemogočanje umetnih davčnih ureditev in nove zahteve glede preglednosti za finančne račune, davčna stališča ter za dejavnosti mednarodnih podjetjih so že dogovorjeni, zdaj pa postopoma stopajo v veljavo. Trenutno potekajo pogajanja o predlogih za strožjo zakonodajo o preprečevanju pranja denarja, javno poročanje po državah in strožje zahteve za dobro upravljanje s sredstvi EU. Poleg tega bi moral biti do konca leta pripravljen nov seznam EU z nekooperativnimi davčnimi jurisdikcijami.

Današnji predlog bo še dodatno okrepil okvir EU za davčno preglednost, saj bo razkril nove podrobnosti o dejavnostih posrednikov in ureditvah davčnega načrtovanja, ki se uporabljajo. Zagotovil bo tudi harmoniziran pristop EU k izvajanju priporočenih določb o obveznem razkritju iz projekta OECD o eroziji davčne osnove in preusmerjanju dobička (BEPS), kot ga je potrdila skupina G20. Države članice so oktobra lani izrazile podporo predlogu Komisije o teh ukrepih.

Nadaljnji koraki

Predlog v obliki spremembe direktive o upravnem sodelovanju (DAC) bo predložen v posvetovanje Evropskemu parlamentu in v sprejetje Svetu. Predvideno je, da bodo nove zahteve glede poročanja začele veljati 1. januarja 2019, po tem datumu pa si bodo morale države članice informacije izmenjavati vsake 3 mesece.

Več informacij:

Vprašanja in odgovori o novih pravilih glede preglednosti za posrednike

Informativni pregled

Spletna stran GD TAXUD o novih pravilih

IP/17/1663

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar