Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia sa zasadzuje o nové transparentné pravidlá pre sprostredkovateľov daňového plánovania

Brusel 21. jún 2017

Komisia sa zasadzuje o nové transparentné pravidlá pre sprostredkovateľov daňového plánovania

Európska komisia dnes navrhla prísne nové pravidlá transparentnosti pre sprostredkovateľov, ako sú daňoví poradcovia, účtovníci, banky a právnici, ktorí pre svojich klientov navrhujú a odporúčajú schémy daňového plánovania.

Informácie, ktoré v poslednom čase unikli do médií, ako napr. dokumenty Panama Papers, ukázali, ako niektorí sprostredkovatelia aktívne pomáhajú spoločnostiam a fyzickým osobám neplatiť dane, zvyčajne pomocou zložitých cezhraničných schém. Dnešný návrh má zakročiť proti takémuto agresívnemu daňovému plánovaniu tým, že sa sprísni kontrola činností daňových plánovačov a poradcov, ktoré predtým ostávali nepovšimnuté.

Valdis Dombrovskis, podpredseda Európskej komisie pre euro a sociálny dialóg, finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, v tejto súvislosti uviedol: „EÚ sa stala lídrom, pokiaľ ide o zvyšovanie transparentnosti na poli agresívneho daňového plánovania. Toto úsilie už začína prinášať výsledky. Dnešným návrhom chceme docieliť, aby sa vyvodzovala zodpovednosť voči sprostredkovateľom, ktorí vytvárajú a predávajú schémy na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. Tento návrh v konečnom dôsledku povedie k vyšším daňovým príjmom členských štátov.“

Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá, dodal: „Pokračujeme v zintenzívňovaní nášho programu daňovej transparentnosti. Dnes sa naša pozornosť upriamuje na odborníkov, ktorí podporujú zneužívanie daňového systému. Daňové správy by mali mať všetky informácie, ktoré potrebujú na marenie schém agresívneho daňového plánovania. Náš návrh prinesie väčšiu istotu pre sprostredkovateľov, ktorí rešpektujú ducha a literu našich predpisov, a veľmi skomplikuje život tým, ktorí ich obchádzajú. Napredujeme tak v našom úsilí o spravodlivejšie zdaňovanie v celej Európe.“

Cezhraničné schémy daňového plánovania s určitými charakteristikami alebo „typickými znakmi“, ktoré môžu viesť k stratám pre vlády, sa teraz budú musieť automaticky oznamovať daňovým orgánom pred tým, ako sa použijú. Komisia identifikovala kľúčové typické znaky, medzi ktoré patrí používanie strát na zníženie daňovej povinnosti, využívanie osobitných priaznivých daňových režimov alebo daňové schémy cez krajiny, ktoré nedodržiavajú medzinárodné normy dobrej správy.

Povinnosť oznámiť cezhraničnú schému s jedným alebo viacerými typickými znakmi bude mať:

  • sprostredkovateľ, ktorí túto cezhraničnú schému dodal, aby ju mohla spoločnosť či fyzická osoba zaviesť a využívať,
  • fyzická osoba alebo spoločnosť, ktorá dostáva poradenstvo, ak sprostredkovateľ poskytujúci cezhraničné schémy nemá sídlo v EÚ alebo ak je viazaný povinnosťou zachovávať mlčanlivosť alebo služobné tajomstvo,
  • fyzická osoba alebo spoločnosť, ktorá uplatňuje cezhraničné schémy, ak ich vytvárajú interní daňoví poradcovia alebo právnici. 

Členské štáty si budú pomocou centralizovanej databázy automaticky vymieňať informácie o schémach daňového plánovania, ktoré dostávajú, čo ich včas upozorní na nové riziká vyhýbania sa dani a umožní im zakročiť proti škodlivým schémam. Povinnosť oznámiť schému nemusí znamenať, že schéma je škodlivá, ale len to, že je vhodné, aby ju preskúmali daňové orgány. Členské štáty však budú mať povinnosť zaviesť účinné a odrádzajúce sankcie pre spoločnosti, ktoré transparentné opatrenia nedodržiavajú, aby sa tak vytvoril silný nový nástroj na odstrašenie tých, ktorí podporujú alebo uľahčujú zneužívanie daňového systému.

Nové pravidlá sú komplexné, keďže zahŕňajú všetkých sprostredkovateľov, všetky potenciálne škodlivé schémy a všetky členské štáty. Podrobné informácie o každej daňovej schéme, ktorá vykazuje jeden alebo viac typických znakov, sa budú musieť oznámiť daňovým orgánom v krajine sprostredkovateľa, a to do piatich dní od dodania takejto schémy klientovi.

Súvislosti

Junckerova Komisia napreduje míľovými krokmi v zvyšovaní daňovej transparentnosti a v boji proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Postupne začínajú platiť schválené predpisy EÚ proti umelým daňovým úpravám, ako aj nové predpisy upravujúce požiadavky na transparentnosť finančných účtov, záväzné daňové stanoviská a činnosti nadnárodných spoločností. V súčasnosti sa rokuje o návrhoch prísnejších predpisov na boj proti praniu špinavých peňazí, o povinnosti verejného vykazovania podľa jednotlivých krajín a o tvrdších pravidlách pre dobrú správu finančných prostriedkov EÚ. Do konca roka by mal byť okrem toho hotový nový úniový zoznam nespolupracujúcich daňových jurisdikcií.

Dnešný návrh ešte viac posilní rámec EÚ v oblasti daňovej transparentnosti, keďže si posvieti na činnosť sprostredkovateľov a na využívané schémy daňového plánovania. Zároveň sa ním zaistí harmonizovaný prístup Únie k implementácii ustanovení o povinnom zverejňovaní, ktoré sa odporúčajú v pláne OECD na zabránenie narúšaniu základu dane a presunu ziskov (BEPS) a ktoré schválila skupina G20. V októbri minulého roku členské štáty vyjadrili podporu návrhu Komisie na zavedenie týchto opatrení.

Ďalšie kroky

Návrh vo forme zmeny smernice o administratívnej spolupráci (DAC) bude predložený na konzultáciu Európskemu parlamentu a na prijatie Rade. Predpokladá sa, že nové oznamovacie požiadavky by mali nadobudnúť účinnosť 1. januára 2019 a po tomto dátume budú mať členské štáty EÚ povinnosť vymieňať si informácie každé 3 mesiace.

Ďalšie informácie:

Otázky a odpovede o nových pravidlách transparentnosti pre sprostredkovateľov

Prehľad

Webová stránka GR TAXUD o nových pravidlách

IP/17/1663

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar