Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia își continuă eforturile de stabilire a unor noi norme în materie de transparență aplicabile intermediarilor din domeniul planificării fiscale

Bruxelles, 21 iunie 2017

Comisia își continuă eforturile de stabilire a unor noi norme în materie de transparență aplicabile intermediarilor din domeniul planificării fiscale

Comisia Europeană a propus astăzi noi reguli stricte în materie de transparență aplicabile intermediarilor - consultanții fiscali, contabilii, băncile și avocații - care concep și promovează sisteme de planificare fiscală pentru clienții lor.

Recentele scurgeri de informații în mass-media, precum „Panama Papers”, au scos la lumină modul în care anumiți intermediari acordă în mod activ asistență companiilor și persoanelor fizice pentru se sustrage de la plata impozitelor, de regulă prin intermediul unor sisteme transfrontaliere complexe. Propunerea de astăzi vizează planificarea fiscală agresivă, printr-un control mai strict al activităților, până acum puțin vizibile, desfășurate de diferite entități și consilieri în domeniul planificării fiscale.

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru moneda euro și dialog social, stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „UE a devenit liderul acțiunilor de consolidare a transparenței în domeniul planificării fiscale agresive. Măsurile luate dau deja rezultate. Astăzi propunem tragerea la răspundere a intermediarilor care creează și vând sisteme generatoare de evaziune fiscală. Efectul final va fi creșterea veniturilor fiscale ale statelor membre.”

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a declarat: „Intensificăm în continuare măsurile din cadrul agendei privind transparența fiscală. Astăzi, ne îndreptăm atenția către profesioniștii care promovează abuzurile fiscale. Administrațiile fiscale ar trebui să dispună de informațiile necesare pentru a contracara sistemele de planificare fiscală agresivă. Propunerea noastră va oferi mai multă siguranță intermediarilor care respectă spiritul și litera legislației noastre și le va face viața dificilă celor care, dimpotrivă, nu o respectă. Lucrările noastre care au drept obiectiv asigurarea unei impozitări mai echitabile în Europa continuă să avanseze.”

Sistemele de planificare fiscală transfrontaliere care prezintă anumite caracteristici sau trăsături definitorii de natură să genereze pierderi pentru guverne vor trebui să fie raportate automat autorităților fiscale înainte de a fi utilizate. Comisia a identificat o serie de caracteristici principale, printre care utilizarea pierderilor pentru a reduce obligațiile fiscale, utilizarea regimurilor fiscale favorabile sau aranjamentele prin intermediul unor țări care nu respectă standardele internaționale de bună guvernanță.

Obligația de a raporta sistemele transfrontaliere care prezintă una sau mai multe dintre aceste caracteristici va reveni:

  • intermediarului care a pus sistemul transfrontalier la dispoziția unei companii sau a unei persoane fizice, în vederea implementării și utilizării;
  • persoanei sau companiei care beneficiază de consiliere, atunci când intermediarul care furnizează sistemul transfrontalier nu este stabilit în UE sau dacă intermediarul este supus unor reguli privind secretul profesional sau confidențialitatea;
  • persoanei sau companiei care implementează sistemul transfrontalier, atunci când acesta este elaborat de avocați sau consultanți fiscali interni. 

Statele membre își vor transmite reciproc, în mod automat, prin intermediul unei baze de date centralizate, informațiile primite privind sistemele de planificare fiscală, care le avertizează din timp cu privire la noile riscuri de eludare a obligațiilor fiscale și care le permit să ia măsuri pentru a bloca aranjamentele dăunătoare. Cerința de a raporta un sistem nu implică în mod necesar că acesta provoacă daune, ci numai faptul că merită să fie examinat de către autoritățile fiscale. Cu toate acestea, statele membre vor fi obligate să pună în aplicare sancțiuni eficace și disuasive pentru companiile care nu respectă măsurile de asigurare a transparenței, creând astfel un puternic factor de descurajare pentru cei care promovează sau facilitează abuzurile fiscale.

Noile norme sunt cuprinzătoare, referindu-se la toți intermediarii, la toate sistemele care au potențialul de a provoca daune și la toate statele membre. Informațiile detaliate referitoare la fiecare sistem fiscal care prezintă una sau mai multe trăsături definitorii vor trebui să fie comunicate autorității fiscale din țara de origine a intermediarului în termen de cinci zile de la momentul în care acesta a pus un astfel de sistem la dispoziția unui client.

Context

Comisia Juncker a făcut progrese importante în ceea ce privește mărirea transparenței fiscale și combaterea fraudei și evaziunii fiscale. Au fost deja adoptate și intră treptat în vigoare noi norme la nivelul UE pentru blocarea înțelegerilor fiscale artificiale, precum și noi cerințe în materie de transparență pentru conturile financiare, deciziile fiscale și activitățile companiilor multinaționale. În prezent se află în curs de negociere propuneri privind consolidarea legislației de combatere a spălării banilor, cerințele de raportare publică pentru fiecare țară în parte și înăsprirea normelor referitoare la buna guvernanță a fondurilor UE. Totodată, până la sfârșitul anului ar urma să fie finalizată o nouă listă la nivelul UE a jurisdicțiilor fiscale necooperante.

Propunerea de astăzi va consolida într-o și mai mare măsură cadrul UE privind transparența fiscală, atenția îndreptându-se către activitățile intermediarilor și aranjamentele utilizate în materie de planificare fiscală. Ea va asigura totodată o abordare armonizată la nivelul UE în ceea ce privește punerea în aplicare a dispozițiilor obligatorii în materie de informare recomandate în cadrul proiectului OCDE privind erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor (BEPS), aprobat de G20. În luna octombrie a anului trecut, statele membre și-au exprimat sprijinul pentru o propunere a Comisiei privind aceste măsuri.

Etapele următoare

Propunerea, care ia forma unei modificări a Directivei privind cooperarea administrativă (DAC), va fi înaintată Parlamentului European pentru consultare și Consiliului pentru adoptare. Se preconizează că noile cerințe privind raportarea vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2019, iar începând cu această dată statele membre ale UE vor avea obligația de a face schimb de informații o dată la 3 luni.

Pentru mai multe informații:

Întrebări și răspunsuri privind noile norme în materie de transparență aplicabile intermediarilor

Fișă informativă

Pagina de web a DG TAXUD referitoare la noile norme

IP/17/1663

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar