Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija izstrādā jaunus pārredzamības noteikumus attiecībā uz nodokļu plānošanas starpniekiem

Briselē, 2017. gada 21. jūnijā

Komisija izstrādā jaunus pārredzamības noteikumus attiecībā uz nodokļu plānošanas starpniekiem

Eiropas Komisija šodien ierosināja jaunus stingrus pārredzamības noteikumus attiecībā uz starpniekiem, piemēram, nodokļu konsultantiem, grāmatvežiem, bankām un juristiem, kuri izstrādā un veicina nodokļu plānošanas shēmas savu klientu vajadzībām.

Nesenā informācijas nopludināšana plašsaziņas līdzekļos, piemēram, “Panamas dokumenti”, atklāja, kā daži starpnieki aktīvi palīdz uzņēmumiem un privātpersonām apiet nodokļus, kas parasti notiek, izmantojot sarežģītas pārrobežu shēmas. Šodienas priekšlikuma mērķis ir apkarot šādu agresīvu nodokļu plānošanas praksi, pastiprinot kontroles pasākumus attiecībā uz iepriekš nezināmajām nodokļu plānotāju un padomdevēju darbībām.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis, kura pārziņā ir eiro un sociālais dialogs, kā arī finanšu stabilitāte, finanšu pakalpojumi un kapitāla tirgu savienība, sacīja: “ES ir kļuvusi par līderi attiecībā uz pārredzamības uzlabošanu agresīvas nodokļu plānošanas jomā. Šim darbam jau ir rezultāti. Šodien mēs ierosinām saukt pie atbildības tos, kuri rada un pārdod nodokļu apiešanas shēmas. Galu galā tas radīs lielākus nodokļu ieņēmumus dalībvalstīm.”

Ekonomikas un finanšu, nodokļu un muitas lietu komisārs Pjērs Moskovisī teica: “Mēs turpinām izvērst mūsu nodokļu pārredzamības programmu. Šodien mēs pievēršamies profesionāļiem, kuri veicina nodokļu ļaunprātīgu izmantošanu. Jānodrošina, lai nodokļu iestādēm būtu informācija, kas vajadzīga agresīvas nodokļu plānošanas shēmu apkarošanai. Mūsu priekšlikums garantēs lielāku noteiktību tiem starpniekiem, kuri ievēro mūsu tiesību aktus pēc būtības, un padarīs dzīvi ļoti sarežģītu tiem starpniekiem, kas to nedara. Mūsu darbs, kura mērķis ir panākt taisnīgāku nodokļu politiku visā Eiropā, turpina virzīties uz priekšu.”

Pārrobežu nodokļu plānošanas shēmas, kam raksturīgas noteiktas iezīmes, kuras var radīt zaudējumus valdībām, tagad pirms to izmantošanas būs automātiski jāpaziņo nodokļu iestādēm. Komisija ir apzinājusi galvenās iezīmes, tostarp zaudējumu izmantošanu ar mērķi samazināt nodokļu saistības, īpašu labvēlīgu nodokļu režīmu vai shēmu izmantošanu tādās valstīs, kuras neievēro starptautiskos labas pārvaldības standartus.

Pienākums ziņot par pārrobežu shēmām, kas atbilst vienai vai vairākām no minētajām iezīmēm, attieksies uz:

  • starpnieku, kas uzņēmumam vai privātpersonai piegādājis pārrobežu shēmu īstenošanai un izmantošanai;
  • privātpersonu vai uzņēmumu, kas saņem konsultācijas, ja starpnieks, kas sniedz pārrobežu shēmu, neatrodas ES, vai ja uz starpnieku attiecas profesionālā noslēpuma glabāšanas pienākums vai dienesta noslēpuma glabāšanas noteikumi;
  • privātpersonu vai uzņēmumu, kas īsteno pārrobežu shēmu, ja to izstrādājuši iekšējie nodokļu konsultanti vai juristi. 

Dalībvalstis automātiski apmainīsies ar informāciju, ko tās saņēmušas par nodokļu plānošanas shēmām, izmantojot centralizētu datubāzi, un tādējādi tiks agrīni brīdinātas par jauniem apiešanas riskiem un varēs veikt pasākumus minēto kaitniecisko shēmu bloķēšanai. Prasība ziņot par shēmu nenozīmē, ka tā ir kaitniecīga, bet tikai, ka nodokļu iestādes to pārbaudīs. Tomēr dalībvalstu pienākums būs piemērot efektīvas un preventīvas sankcijas uzņēmumiem, kas neievēro pārredzamības pasākumus, un šādi tiks radīts jauns un iedarbīgs šķērslis tiem, kas veicina vai atvieglo nodokļu ļaunprātīgu izmantošanu.

Jaunie noteikumi ir visaptveroši un attiecas uz visiem starpniekiem, visām iespējami kaitnieciskajām shēmām un visām dalībvalstīm. Detalizēta informācija par katru nodokļu shēmu, kurā var konstatēt vienu vai vairākas iezīmes, būs jāpaziņo starpnieka piederības nodokļu iestādei piecu dienu laikā no šādas shēmas sniegšanas klientam.

Konteksts

Ž. K. Junkera vadītā Komisija ir daudz darījusi, lai veicinātu pārredzamību nodokļu jomā un vērstos pret nodokļu nemaksāšanu un nodokļu apiešanu. Jau ir panākta vienošanās, un pakāpeniski stājas spēkā jauni ES noteikumi cīņā pret mākslīgām nodokļu shēmām, kā arī jaunas pārredzamības prasības attiecībā uz finanšu kontiem, nodokļu nolēmumiem un starptautisko uzņēmumu darbībām. Pašlaik notiek sarunas par priekšlikumu stingrākiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas tiesību aktiem, prasībām par publisku pārskatu sniegšanu par katru valsti un stingrākiem noteikumiem par ES fondu labu pārvaldību. Turklāt līdz gada beigām vajadzētu būt pabeigtam jaunam ES sarakstam, kas aptver nodokļu jurisdikcijas, kuras nesadarbojas.

Šodienas priekšlikums vēl vairāk stiprinās ES nodokļu pārredzamības sistēmu, izgaismojot starpnieku darbības un izmantotās nodokļu plānošanas shēmas. Tas arī nodrošinās saskaņotu ES pieeju, īstenojot ieteiktos noteikumus par informācijas obligātu izpaušanu ESAO nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas novirzīšanas (BEPS) projektā, ko apstiprinājušas G20 valstis. Pagājušā gada oktobrī dalībvalstis pauda atbalstu Komisijas priekšlikumam par šiem pasākumiem.

Turpmākie pasākumi

Priekšlikums, kas ir grozījums Direktīvai par administratīvu sadarbību (DAC), tiks iesniegts Eiropas Parlamentam apspriešanai un Padomei pieņemšanai. Paredzams, ka jaunās ziņošanas prasības stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī, un pēc tam ES dalībvalstīm būs pienākums apmainīties ar informāciju reizi 3 mēnešos.

Sīkāka informācija:

Jautājumi un atbildes par jaunajiem pārredzamības noteikumiem attiecībā uz starpniekiem

Faktu lapa

TAXUD ĢD tīmekļa vietne par jaunajiem noteikumiem

IP/17/1663

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar