Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija poduzima inicijativu predlaganjem novih pravila o transparentnosti za posrednike u poreznom planiranju

Bruxelles, 21. lipnja 2017.

Komisija poduzima inicijativu predlaganjem novih pravila o transparentnosti za posrednike u poreznom planiranju

Europska komisija danas je predložila nova stroga pravila o transparentnosti za posrednike, primjerice porezne savjetnike, računovođe, banke i pravnike, koji osmišljavaju i promiču aranžmane poreznog planiranja za svoje klijente.

U nedavnim objavama tajnih informacija u medijima, primjerice „dokumenata iz Paname”, izašlo je na vidjelo kako neki posrednici aktivno pomažu poduzećima i pojedincima u izbjegavanju oporezivanja, obično upotrebom složenih prekograničnih aranžmana. Cilj je današnjeg prijedloga suzbiti takvo agresivno porezno planiranje strožim nadzorom nad dosad nepoznatim aktivnostima kreatora poreznih aranžmana te poreznih savjetnika.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije nadležan za euro i socijalni dijalog, financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: EU je postao predvodnik u uvođenju više transparentnosti u područje agresivnog poreznog planiranja. Taj rad već donosi rezultate. Naš je današnji prijedlog utvrđivanje odgovornosti posrednika koji kreiraju i prodaju aranžmane za izbjegavanje poreza, što će u konačnici dovesti do povećanja poreznih prihoda država članica.

Pierre Moscovici, povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, izjavio je: Nastavljamo sa sve intenzivnijom provedbom svojeg programa za poreznu transparentnost, a naš su današnji cilj profesionalci koji promiču porezne zlouporabe. Porezne uprave trebale bi imati informacije koje su im potrebne za suzbijanje aranžmana agresivnog poreznog planiranja. Našim prijedlogom pružit će se sigurnost onim posrednicima koji poštuju duh i slovo naših zakona, a otežat će se aktivnosti onih koji to ne čine. Naš zajednički rad s ciljem pravednijeg oporezivanja diljem Europe i dalje napreduje.

Prekogranični aranžmani poreznog planiranja koji imaju određene karakteristike ili „obilježja” koja bi mogla prouzročiti gubitak za vlade sad će se morati automatski prijaviti poreznim tijelima prije nego što ih se počne provoditi. Komisija je utvrdila ključna obilježja, uključujući upotrebu gubitaka kako bi se smanjila porezna obveza, upotrebu posebnih povoljnih poreznih režima ili aranžmana preko zemalja koje ne ispunjavaju međunarodne standarde dobrog upravljanja.

Obvezu prijavljivanja prekograničnog aranžmana koji ima jedno od prethodno navedenih obilježja ili više njih imat će:

  • posrednik koji je prekogranični aranžman dostavio društvu ili pojedincu za provedbu ili upotrebu;
  • pojedinac ili društvo koje je primilo savjet ako posrednik koji dostavlja prekogranični aranžman nema sjedište u EU-u ili ako posrednika obvezuju pravila profesionalne povjerljivosti ili tajne;
  • pojedinac ili društvo koje provodi prekogranični aranžman ako su ga osmislili njegovi vlastiti porezni savjetnici ili pravnici. 

Države članice automatski će razmjenjivati primljene informacije o aranžmanima poreznog planiranja preko centralizirane baze podataka, što će ih na vrijeme upozoriti na nove rizike od izbjegavanja oporezivanja te im omogućiti da poduzmu protumjere protiv takvih štetnih aranžmana. Obveza prijavljivanja aranžmana ne znači nužno da je on štetan, nego samo da je opravdano da ga porezna tijela pregledaju. Međutim, države članice bit će obvezane na uvođenje djelotvornih i odvraćajućih kazni za ona društva koja ne poštuju mjere za poboljšanje transparentnosti, čime će se stvoriti snažno novo sredstvo odvraćanja protiv onih koji potiču ili olakšavaju porezne zlouporabe.

Nova su pravila sveobuhvatna te obuhvaćaju sve posrednike, sve potencijalno štetne aranžmane i sve države članice. Podrobnosti svakog poreznog aranžmana koji ima jedno obilježje ili više njih bit će priopćene matičnom poreznom tijelu posrednika u roku od pet dana od dostavljanja takvog aranžmana klijentu.

Kontekst

Junckerova Komisija ostvarila je velik napredak u povećanju porezne transparentnosti i suzbijanju utaje i izbjegavanja poreza. Nova pravila EU-a za blokiranje umjetnih poreznih aranžmana, kao i za nove zahtjeve u pogledu transparentnosti financijskih računa, porezna mišljenja i aktivnosti multinacionalnih poduzeća već su dogovorena i postupno stupaju na snagu. U tijeku su pregovori o strožem zakonodavstvu za borbu protiv pranja novca, zahtjevima za javno izvješćivanje po zemljama i strožim pravilima za dobro upravljanje sredstvima EU-a. Osim toga, novi EU-ov popis nekooperativnih poreznih jurisdikcija trebao bi biti gotov prije kraja ove godine.

Današnjim će se prijedlogom dodatno ojačati okvir EU-a za poreznu transparentnost tako što će se dodatno rasvijetliti aktivnosti posrednika te aranžmani poreznog planiranja koji se provode. Osigurat će se i usklađen pristup EU-a provedbi preporučenih odredbi o obveznom otkrivanju informacija iz OECD-ova projekta za suzbijanje smanjenja porezne osnovice i premještanja dobiti (BEPS), koji je podržala skupina G20. Prošlog listopada države članice podržale su prijedlog Komisije o tim mjerama.

Sljedeći koraci

Prijedlog, u obliku izmjene Direktive o administrativnoj suradnji (DAC), podnosi se Europskom parlamentu radi savjetovanja te Vijeću na donošenje. Predviđa se da bi novi zahtjevi za prijavljivanje stupili na snagu 1. siječnja 2019. te bi nakon toga države članice EU-a bile obvezne razmjenjivati informacije svaka 3 mjeseca.

Dodatne informacije:

Pitanja i odgovori o novim pravilima o transparentnosti za posrednike

Informativni članak

Internetska stranica GU TAXUD o novim pravilima

IP/17/1663

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar