Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio esittää uusia avoimuussääntöjä verosuunnittelun alalla toimiville välittäjille

Bryssel 21. kesäkuuta 2017

Komissio esittää uusia avoimuussääntöjä verosuunnittelun alalla toimiville välittäjille

Euroopan komissio on tänään ehdottanut uusia tiukkoja avoimuussääntöjä asiakkailleen verosuunnittelupalveluja tarjoaville veroneuvojille, kirjanpitäjille, pankeille, asianajajille ja muille välittäjille.

Viime aikoina tiedotusvälineissä paljastetut tiedot (kuten nk. Panama-paperit), ovat osoittaneet, että eräät välittäjät auttavat aktiivisesti yrityksiä ja yksityishenkilöitä välttämään verotusta monimutkaisilla rajatylittävillä järjestelmillä. Tänään annetun ehdotuksen tavoitteena on puuttua tällaiseen aggressiiviseen verosuunnitteluun lisäämällä aikaisemmin näkymättömien verosuunnittelijoiden ja -neuvonantajien toimien valvontaa.

Eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta, rahoitusvakaudesta ja pääomamarkkinaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis toteaa, että ”EU:sta on tullut edelläkävijä läpinäkyvyyden tuomisessa aggressiiviseen verosuunnitteluun. Työ on jo tuottanut tuloksia. Esitämme veronkiertojärjestelmiä luovien ja myyvien välikäsien saattamista vastuuseen. Viime kädessähän tämä auttaa lisäämään jäsenvaltioiden verotuloja.”

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komission jäsen Pierre Moscovici toteaa, että ”Jatkamme verotuksen avoimuuden lisäämistä. Tänään kiinnitämme huomiomme verovilppiä edistäviin ammattilaisiin. Veroviranomaisilla tulee olla tiedot, joita ne tarvitsevat aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseen. Ehdotuksemme tarjoaa varmuutta sellaisille välittäjille, jotka kunnioittavat lakia ja sen henkeä, ja vaikeuttaa lakia noudattamattomien toimintaa. Oikeudenmukaista verotusta kaikkialle Eurooppaan tuova työmme etenee", hän jatkaa.

Tiettyjä ominaisuuksia sisältävistä rajatylittävistä verosuunnittelujärjestelmistä, jotka voivat johtaa julkisen sektorin tulonmenetyksiin, on vastedes ilmoitettava veroviranomaisille aina ennen niiden käyttöönottoa. Komissio on yksilöinyt keskeiset tunnusmerkit, joita ovat tappioiden käyttö verovelvollisuuden pienentämiseen, erityisen suotuisat verojärjestelyt tai järjestelyt sellaisten maiden kautta, jotka eivät täytä kansainvälisiä hyvän hallintotavan standardeja.

Velvollisuus ilmoittaa rajatylittävästä järjestelmästä, joka täyttää yhden tai useamman näistä tunnusmerkeistä, on

  • välittäjällä, joka on toimittanut rajatylittävän järjestelmän yrityksen tai yksityishenkilön käyttöön,
  • veroneuvontaa saavalla henkilöllä tai yrityksellä, kun rajatylittävää järjestelmää tarjoava välittäjä ei ole sijoittautunut EU:hun tai välittäjää koskee asianajosalaisuus tai salassapitosääntö,
  • yksityishenkilöllä tai yrityksellä, joka käyttää omien veroneuvojiensa tai asianajajiensa kehittämää rajatylittävää järjestelmää. 

Jäsenvaltiot vaihtavat automaattisesti verosuunnittelujärjestelmistä saamiaan tietoja keskitetyn tietokannan kautta. Ne saavat näin tietää hyvissä ajoin uusista veronkierron riskeistä ja voivat estää haitalliset järjestelyt. Vaikka järjestelmästä onkin ilmoitettava, se ei välttämättä merkitse, että järjestelmä olisi haitallinen. Ilmoitusvaatimus tarkoittaa vain sitä, että järjestelmän tulee kuulua veroviranomaisten valvonnan piiriin. Jäsenvaltioiden on kuitenkin asetettava tehokkaat ja varoittavat seuraamukset yrityksille, jotka eivät noudata avoimuussääntöjä. Nämä seuraamukset ovat uusi tehokas pelote, jolla ehkäistään verovilppiin rohkaisevien tai sitä edistävien tahojen toimintaa.

Uudet säännöt kattavat kaikki välittäjät, kaikki potentiaalisesti haitalliset järjestelmät ja kaikki jäsenvaltiot. Yhden tai useamman tunnusmerkin täyttävästä verojärjestelmästä on ilmoitettava välittäjän kotimaan veroviranomaisille viiden päivän kuluessa tällaisen järjestelyn toimittamisesta asiakkaalle.

Taustaa

Junckerin komissio on ottanut merkittäviä askelia verotuksen läpinäkyvyyden lisäämiseksi sekä verovilpin ja verojen kiertämisen ehkäisemiseksi. EU:ssa on jo sovittu keinotekoisten verojärjestelyjen estämistä, finanssitilien läpinäkyvyyttä, veropäätöksiä ja monikansallisten yritysten toimintaa koskevia uusia sääntöjä, ja ne tulevat voimaan vähitellen. Parhaillaan neuvotellaan tiukempaa rahanpesunvastaista lainsäädäntöä, julkista maakohtaista raportointia ja EU:n varojen vahvempia hallinnointisääntöjä koskevista ehdotuksista. Yhteistyöhaluttomista veroalueista on lisäksi tarkoitus laatia uusi EU:n laajuinen luettelo ennen vuoden loppua.

Tämänpäiväinen ehdotus vahvistaa entisestään verotuksen läpinäkyvyyteen tähtääviä EU:n sääntöjä, sillä se lisää välittäjien toiminnan ja käytössä olevien verosuunnittelujärjestelyjen avoimuutta. Ehdotuksella myös varmistetaan, että G20-ryhmän tukemassa veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja koskevassa OECD:n projektissa (BEPS) suositeltu pakollinen tietojenvaihto toteutetaan EU:ssa yhtenäisellä tavalla. Viime lokakuussa jäsenvaltiot ilmaisivat tukensa näitä toimenpiteitä koskevalle komission ehdotukselle.

Seuraavat vaiheet

Ehdotus hallinnollisesta yhteistyöstä annetun direktiivin muuttamiseksi esitetään Euroopan parlamentille kuulemista varten ja sen jälkeen neuvostolle hyväksyttäväksi. Uusien ilmoitusvaatimusten on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2019, ja EU:n jäsenvaltioiden on sen jälkeen vaihdettava tietoja kolmen kuukauden välein.

Lisätietoja:

Kysymyksiä ja vastauksia välittäjä koskevista uusista avoimuussäännöistä

Tietosivu

Verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivut uusista säännöistä

IP/17/1663

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar