Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen samler konfessionsløse organisationer for at diskutere "Europas fremtid: et effektivt EU, der er baseret på værdier"

Bruxelles, den 19. juni 2017

Kommissionens førstenæstformand, Frans Timmermans, var i dag vært for et møde på højt plan med fjorten repræsentanter fra filosofiske og konfessionsløse organisationer fra rundt omkring i Europa sammen med næstformand Mairead McGuinness fra Europa-Parlamentet.

Emnet for dette ottende årlige møde på højt plan var "Europas fremtid: et effektivt EU, der er baseret på værdier" Mødet indgår i den almindelige dialog med kirker, trossamfund, filosofiske og konfessionsløse organisationer, som er fastsat i artikel 17 Lissabontraktaten.

Kommissionens førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: "Europa har nået et skelsættende øjeblik, og for mig er det helt grundlæggende, at vi lytter til de organisationer, der repræsenterer borgerne, uanset deres tro eller overbevisning. Kommissionen vil benytte denne enestående anledning til at drøfte den fremtidige retning for EU. Vores fælles europæiske værdier skal blive ved med at danne grundlag for vores fremtidige valg, og vi hører bredt om, hvordan vores fremtidige politisk reelt kan bygge videre på vores fælles værdier. Det er et vigtigt led i denne proces at tale med trossamfund, kirker og konfessionsløse organisationer.

Dagens møde på højt plan er en lejlighed til dybtgående diskussion, hvor der bliver taget fat på spørgsmål om værdier og god regeringsførelse. Den aktuelle debat om Europas fremtid giver anledning til en række spørgsmål om, hvordan Europa kan gøres mere effektivt, mere demokratisk og mere relevant. Deltagerne debatterede også Europas sociale dimension og så især hvad angår de grundlæggende sociale principper, der skal fremmes på europæisk plan, og hvordan det bedst kan føres ud i livet. De tilstedeværende organisationer blev opfordret til at arbejde sammen med Kommissionen under overvejelserne om Europas fremtid, videregive synspunkter fra de organisationer, de repræsenterer og tilskynde yderligere debat om de tanker, der blev drøftet på dagens møde.

Baggrund

Dagens møde på højt niveau med repræsentanter fra filosofiske og konfessionsløse organisationer er den ottende i rækken af møder, som Kommissionen lancerede i 2009, da dialogen med kirker, trossamfund, filosofiske og konfessionsløse organisationer blev nedfældet i Lissabontraktaten (artikel 17). Førstenæstformand, Frans Timmermans, er ansvarlig for dialogen.

Kommissionen vil afholde sit årlige møde med religiøse ledere den 7. november 2017, hvor emnet er Europas fremtid.

Den 1. marts 2017 vedtog Europa-Kommissionen en hvidbog om Europas fremtid (IP/17/385). Formålet med hvidbogen er at tilskynde til debat om, hvordan vi bedst sikrer, at EU kan beskytte, forsvare og give alle sine borgere indflydelse. Den beskriver de vigtigste udfordringer og muligheder for Europa i det kommende årti: konsekvensen af nye teknologier, globalisering, bekymringer for sikkerheden og den stigende nationalisme. Den understreger behovet for at tage fat på nye udviklinger og gribe de nye muligheder. Hvidbogen indeholder fem mulige scenarier for, hvordan EU kan udvikle sig frem til 2025 afhængigt af, hvordan medlemsstaterne vælger at reagere.

Hvidbogen markerer starten på en proces, hvor EU-27 sætter kursen for den fremtidige Union. For at fremme denne debat vil Kommissionen sammen med Europa-Parlamentet og interesserede medlemsstater være vært for en række debatter om Europas fremtid i byer og regioner rundt om i Europa. Kommissionen har også bidraget til debatten med en række oplæg om fem afgørende spørgsmål for EU i 2025. Fire oplæg er allerede blevet vedtaget: om udvikling af Europas sociale dimension (26. april), om udnyttelse af globaliseringen (10. maj), om en dybere Økonomiske og Monetære Union (31. maj) og om fremtiden for Europas forsvar (7. juni). Der følger et oplæg om EU's fremtidige finanser, der står til at blive vedtaget den 28. juni.

Kommissionsformand Jean-Claude Junckers tale i september 2017 vil føre disse ideer videre, og de første konklusioner vil kunne drages på Det Europæiske Råds møde i december 2017. Det vil bidrage til, at der kan udstikkes en kurs i god tid inden valget til Europa-Parlamentet i juni 2019.

Yderligere oplysninger

- Hvidbog om Europas fremtid og vejen frem

- Europa-Kommissionens dialog med kirker, trossamfund og filosofiske og konfessionsløse organisationer

Liste over mødedeltagere

- Marie-Thérèse Besson, formand for Institut Maçonnique Européen, stormester for den kvindelige frimurerorden i Frankrig

- Martine Cerf, generalsekretær Egalité Laïcité Europe (EGALE).

- Claudette Clavel, vicestormester i den blandede internationale frimurerorden “Le Droit Humain”.

- Andrezj Dominiczak, formand for det polske humanistforbund.

- Giulio Ercolessi, formand for den europæiske humanistsammenslutning

- Philippe Foussier, første vicestormester i frimurerordenen, Grand Orient, Frankrig

- Manuel Lopez Alvarez, formand for den spanske sammenslutning af den internationale blandede frimurerorden, "El Derecho Humano".

- Lone Ree Milkaer, formand for Humanistisk Samfund

- Keith Porteous Wood, administrerende direktør for National Secular Society

- Jean-Michel Reynaud, formand for Contribution des Obédiences Maçonniques Adogmatiques et Libérales à la Construction Européenne (COMALACE)

- Claude Wachtelaer, formand for European Association for Free Thought (AEPL).

- Oscar de Wandel, stormester for den belgiske store store loge.

- Frieder Otto Wolf, formand for den tyske humanistforening (HVD).

 

IP/17/1662

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar