Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Var med och forma Europeiska solidaritetskåren – delta i kommissionens samråd

Bryssel den 6 februari 2017

I dag inleder EU-kommissionen ett samråd om den nya europeiska solidaritetskåren där unga, lärare, ungdomsledare, organisationer, arbetsgivare och andra aktörer kan tycka till om vilka insatser som ska prioriteras och hur kåren kan stärkas.

Kommissionen håller på att ta fram en rättslig grund för Europeiska solidaritetskåren, som man lovade när kåren lanserades i december. Som underlag vill kommissionen få in synpunkter från olika grupper på hur man kan vidareutveckla och konsolidera kåren.

– Jag är glad att se att arbetet med den europeiska solidaritetskåren fortskrider som planerat, säger EU:s sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen.Många har redan anmält sig och vill utnyttja denna nya möjlighet att både visa solidaritet och skaffa sig värdefulla erfarenheter för framtiden. Jag ser fram emot att få höra vad de och andra aktörer tycker.

– Jag är också glad att så många unga människor vill ägna sin tid och kraft åt att hjälpa andra, instämmer utbildnings- och ungdomskommissionär Tibor Navracsics. Nu måste vi noga förbereda nästa steg och se till att göra rätt. Vi behöver därför få in synpunkter från alla som ska genomföra kårens mål och principer i praktiken.

Samrådet pågår i åtta veckor och bygger på ett tidigare samråd med berörda parter som hölls i slutet av 2016 inför lanseringen av Europeiska solidaritetskåren i december. I det nya samrådet kan man tycka till om kårens mål, berätta om varför man vill delta och vilken information och vägledning man behöver och tipsa om bra initiativ. Det kommer också att hållas riktade samråd med de viktigaste ungdomsaktörerna i EU.

Bakgrund

Den 7 december 2016 lanserade kommissionen Europeiska solidaritetskåren, som ger unga mellan 18 och 30 möjlighet att på olika sätt hjälpa till i samhället. De får inte bara värdefulla erfarenheter och kunskaper som kan vara viktiga för framtida jobb, utan bidrar också till att främja solidaritet – en av EU:s grundläggande värderingar.

Enligt kommissionens meddelande om den europeiska solidaritetskåren ska kåren införas successivt, och till en början utgå från befintliga program och instrument tills man lagt fram ett förslag till en separat rättsakt första halvåret 2017.

Sedan starten har över 21 000 unga anmält sig. Organisationer väntas kunna börja leta efter lämpliga kandidater i början av mars, och de första kårdeltagarna kan börja jobba redan under våren. Målet är att 100 000 unga ska ha gått med i kåren till 2020. 

Läs mer

Samråd om Europeiska solidaritetskåren

Anmäl dig till Europeiska solidaritetskåren

Europeiska solidaritetskåren på Facebook

Pressmeddelande: Satsning på Europas unga – kommissionen lanserar en europeisk solidaritetskår

Faktablad: Frågor och svar om Europeiska solidaritetskåren

Marianne Thyssen på Facebook och Twitter

Tibor Navracsics på Facebook och Twitter

#EUSolidarityCorps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/164

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar