Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija začenja javno posvetovanje za izoblikovanje evropske solidarnostne enote

Bruselj, 6. februarja 2017

Evropska komisija danes začenja javno posvetovanje o evropski solidarnostni enoti. Mlade, učitelje, mladinske delavce, organizacije, delodajalce in druge deležnike želi povprašati, kakšne naj bodo prednostne naloge te nedavno uvedene pobude in kako jo okrepiti.

Kot je bilo napovedano ob uvedbi pobude lanskega decembra, bo Komisija v prvi polovici leta 2017 pripravila zakonodajni predlog, da bi ustvarila posebno zakonodajno podlago za evropsko solidarnostno enoto. Rezultati posvetovanja bodo Komisiji pomagali pri pripravi predloga ter tako prispevali k izoblikovanju in okrepitvi te evropske pobude.

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je dejala: „Vesela sem, da evropska solidarnostna enota napreduje po načrtih. Veliko mladih je že pokazalo zanimanje za pobudo. Mladi Evropejci očitno cenijo to novo priložnost, da bi postali bolj zaposljivi in pokazali svojo solidarnost. Zato me zelo zanima, kakšna bodo njihova mnenja in mnenja vseh ostalih deležnikov.“

Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics pa je povedal: „Evropsko solidarnostno enoto smo uspešno uvedli. Navdušen sem, da je tako veliko mladih pripravljenih žrtvovati svoj čas in trud ter pomagati drugim. Zdaj moramo skrbno premisliti, kako naprej. Pri tem bodo ključne povratne informacije mladih, pa tudi organizacij, ki udejanjajo vrednote in ambicije solidarnostne enote.“

Javno posvetovanje bo trajalo osem tednov. Temeljilo bo na predhodnem posvetovanju z deležniki, ki je potekalo konec leta 2016 v okviru priprav na uvedbo evropske solidarnostne enote. Mladi in organizacije, ki bodo sodelovali pri posvetovanju, bodo imeli možnost oceniti različne cilje pobude, pojasniti razloge za svojo udeležbo, sporočiti, ali potrebujejo informacije in smernice, ter deliti dobre prakse. Poleg tega se bodo izvedla posebna posvetovanja s ključnimi deležniki na področju mladinskega dela v EU.

Ozadje

Komisija je evropsko solidarnostno enoto uvedla 7. decembra 2016. Ta pobuda mladim v starosti med 18. in 30. letom omogoča sodelovanje v različnih solidarnostnih dejavnostih, katerih cilj je reševanje težkih razmer po vsej EU. Mladi si na tak način lahko pridobijo neprecenljive izkušnje ter pomembna znanja in spretnosti na začetku svoje poklicne poti, hkrati pa promovirajo in krepijo solidarnost kot eno temeljnih vrednot Evropske unije.

Komisija se je v sporočilu o evropski solidarnostni enoti odločila za postopen pristop, in sicer da se bo v začetni fazi oprla na obstoječe programe in instrumente, medtem ko bo pripravila predlog za samostojen pravni instrument, ki naj bi bil sprejet v prvi polovici leta 2017.

Od uvedbe se je v evropsko solidarnostno enoto prijavilo že več kot 21 000 mladih. Pričakuje se, da bodo lahko sodelujoče organizacije primerne kandidate začele iskati na začetku marca in da se bodo prvi udeleženci solidarnostnim dejavnostim pridružili že spomladi. Cilj je, da bi se do konca leta 2020 v evropsko solidarnostno enoto vključilo 100 000 mladih. 

Več informacij

Javno posvetovanje o evropski solidarnostni enoti

Stran, kjer se lahko pridružite evropski solidarnostni enoti

Evropska solidarnostna enota na Facebooku

Sporočilo za medije: Vlaganje v mlade v Evropi: Komisija ustanavlja evropsko solidarnostno enoto

Memo: Vprašanja in odgovori o evropski solidarnostni enoti

Komisarka Marianne Thyssen na Facebooku in Twitterju

Komisar Tibor Navracsics na Facebooku in Twitterju

#EUSolidarityCorps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/164

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar