Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie start openbare raadpleging om het Europees solidariteitskorps verder vorm te geven

Brussel, 6 februari 2017

De Europese Commissie start vandaag een openbare raadpleging om het standpunt in te winnen van jongeren, leerkrachten, jeugdwerkers, organisaties, werkgevers en andere belanghebbenden over de prioriteiten en de versterking van het onlangs opgerichte Europees solidariteitskorps.

Zoals aangekondigd bij de start van het initiatief in december 2016 werkt de Commissie in de eerste helft van 2017 aan een wetgevingsvoorstel om een eigen rechtsgrondslag voor het Europees solidariteitskorps tot stand te brengen. Zij zal de resultaten van de raadpleging gebruiken bij de voorbereiding van dat wetgevingsvoorstel om het Europees solidariteitskorps verder vorm te geven en te consolideren.

Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, zei hierover: "Ik ben blij dat de organisatie van het Europees solidariteitskorps goed en volgens plan verloopt.Het feit dat zo veel jonge Europeanen zich al hebben geregistreerd, bewijst dat ze deze nieuwe kans willen benutten om niet alleen hun inzetbaarheid te vergroten maar ook hun solidariteit te betuigen. Ik kijk uit naar hun standpunten en die van alle andere belanghebbenden."

Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, voegde daaraan toe: "We hebben het Europees solidariteitskorps met succes opgestart en ik ben heel blij dat zo veel jongeren zich voor het initiatief interesseren en bereid zijn zich voor anderen in te zetten. Het is nu zaak de volgende stappen zorgvuldig voor te bereiden. De feedback van jongeren en organisaties die de waarden en idealen van het korps in de praktijk brengen, is van cruciaal belang."

De openbare raadpleging loopt gedurende acht weken en bouwt voort op een eerdere raadpleging die eind 2016 werd georganiseerd ter voorbereiding van de start van het Europees solidariteitskorps in december 2016. Jongeren en organisaties die aan de openbare raadpleging deelnemen, kunnen hun mening over de doelstellingen van het initiatief geven, toelichten waarom zij aan het initiatief deelnemen, hun behoeften aan informatie en advies kenbaar maken en beste praktijken uitwisselen. De raadpleging zal worden aangevuld met gerichte raadplegingen van de belangrijkste partijen die bij jeugdwerk in de EU betrokken zijn.

Achtergrond

Op 7 december 2016 heeft de Commissie het Europees solidariteitskorps opgericht. Jongeren tussen 18 en 30 jaar kunnen overal in de EU deelnemen aan tal van solidariteitsacties. Zo kunnen ze bij het begin van hun loopbaan niet alleen uiterst waardevolle ervaringen opdoen en belangrijke vaardigheden verwerven, maar ook de solidariteit – een van de fundamentele waarden van de Europese Unie – promoten en versterken.

In haar mededeling over het Europees solidariteitskorps opteert de Commissie voor een geleidelijke aanpak: in een eerste fase wordt op bestaande programma's en instrumenten voortgebouwd, terwijl tegelijkertijd een voorstel voor een autonoom juridisch instrument wordt voorbereid, dat in de eerste helft van 2017 zal worden ingediend.

Sinds het opstarten van het initiatief hebben zich reeds meer dan 21 000 jongeren bij het Europees solidariteitskorps geregistreerd. Verwacht wordt dat de deelnemende organisaties begin maart op zoek kunnen gaan naar geschikte kandidaten en dat de eerste deelnemers al in het voorjaar aan solidariteitsacties kunnen deelnemen. Doel is dat 100 000 jongeren zich eind 2020 bij het Europees solidariteitskorps hebben aangesloten. 

Meer informatie

Openbare raadpleging over het Europees solidariteitskorps

Registratiepagina voor het Europees solidariteitskorps

Facebookpagina van het Europees solidariteitskorps

Persbericht: Investeren in de jongeren van Europa: Commissie lanceert Europees solidariteitskorps

Memo: Vragen en antwoorden over het Europees solidariteitskorps

Volg commissaris Thyssen op Facebook en Twitter

Volg commissaris Navracsics op Facebook en Twitter

#EUSolidarityCorps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/164

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar