Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija pradeda viešas konsultacijas, siekdama tobulinti Europos solidarumo korpusą

Briuselis, 2017 m. vasario 6 d.

Šiandien Europos Komisija pradeda viešas konsultacijas, siekdama sužinoti jaunimo, dėstytojų, su jaunimu dirbančių asmenų, jaunimo organizacijų, darbdavių ir kitų suinteresuotųjų subjektų nuomonę apie neseniai pradėjusio veikti Europos solidarumo korpuso prioritetus ir galimybes jį stiprinti.

Kaip paskelbta praėjusių metų gruodžio mėn. Europos solidarumo korpusui pradėjus veikti, 2017 m. pirmąjį pusmetį Komisija rengia teisės akto pasiūlymą, kuriuo būtų sukurtas specialus Europos solidarumo korpuso teisinis pagrindas. Konsultacijų rezultatai padės toliau tobulinti ir stiprinti Europos solidarumo korpusą, nes į juos Komisija atsižvelgs rengdama minėtą teisės akto pasiūlymą.

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen sakė: „Džiaugiuosi matydama, kad Europos solidarumo korpuso kūrimas vyksta sklandžiai ir kaip planuota. Kadangi užsiregistravo tiek daug jaunuolių, galime daryti išvadą, kad Europos jaunimas naudojasi šia galimybe, kad padidintų savo įsidarbinimo galimybes ir kartu parodytų savo solidarumą. Nekantriai laukiu išgirsti jų ir visų susijusių subjektų nuomonę.“

Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius pridūrė: „Europos solidarumo korpusas sėkmingai pradėjo veiklą. Labai džiaugiuosi, kad juo susidomėjo tiek daug jaunuolių, kurie pasirengę skirti savo laiko ir jėgų, kad padėtų kitiems. Dabar turime kruopščiai pasirengti tolesniems veiksmams. Kad viską padarytumėm teisingai, labai svarbu gauti jaunimo ir organizacijų, kurios praktiškai įgyvendins korpuso vertybes ir siekius, atsiliepimų.“

Viešos konsultacijos truks aštuonias savaites. Bus remiamasi ankstesnėmis suinteresuotųjų subjektų konsultacijomis, kurios vyko 2016 m. pabaigoje rengiantis Europos solidarumo korpuso veiklos pradžiai gruodžio mėn. Viešose konsultacijose dalyvausiantys jaunuoliai ir organizacijos galės įvertinti įvairius iniciatyvos tikslus, nurodyti savo motyvaciją dalyvauti šioje veikloje, pranešti apie informavimo ir konsultavimo poreikius ir pasidalyti gerąja patirtimi. Be šių konsultacijų, vyks ir tikslinės konsultacijos su svarbiausiais suinteresuotaisiais subjektais, veikiančiais ES darbo su jaunimu srityje.

Pagrindiniai faktai

2016 m. gruodžio 7 d. Komisija paskelbė, kad pradeda veikti Europos solidarumo korpusas. Pagal šią iniciatyvą 18–30 metų jaunuoliai gali dalyvauti įvairioje solidarumo veikloje, kad padėtų spręsti problemas visoje ES. Taip jie galės ne tik įgyti neįkainojamos patirties ir svarbių įgūdžių profesinio gyvenimo pradžioje, bet ir puoselės bei stiprins solidarumą – vieną iš pagrindinių Europos Sąjungos vertybių.

Komunikate dėl Europos solidarumo korpuso Komisija vadovaujasi laipsnišku požiūriu: pradiniame etape remiasi esamomis programomis bei priemonėmis ir rengia atskiros teisinės priemonės pasiūlymą, kuris turėtų būti priimtas per pirmąjį 2017 m. pusmetį.

Nuo Europos solidarumo korpuso veiklos pradžios jame dalyvauti jau užsiregistravo daugiau nei 21 000 jaunuolių. Tikimasi, kad dalyvaujančios organizacijos galės pradėti ieškoti tinkamų kandidatų kovo pradžioje, o pirmieji dalyviai solidarumo veiklą galės pradėti jau pavasarį. Tikslas – pasiekti, kad iki 2020 m. pabaigos prie Europos solidarumo korpuso prisijungtų 100 000 jaunuolių.  

Daugiau informacijos

Viešos konsultacijos dėl Europos solidarumo korpuso

Registracija į Europos solidarumo korpusą

Europos solidarumo korpuso „Facebook“ puslapis

Pranešimas spaudai Investicijos į Europos jaunimą: Komisija skelbia apie Europos solidarumo korpuso veiklos pradžią

Teminė apžvalga Klausimai ir atsakymai apie Europos solidarumo korpusą

Komisijos narės M. Thyssen Facebook ir Twitter puslapiai

Komisijos nario T. Navracsicsiaus Facebook ir Twitter puslapiai

# EUSolidarityCorps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/164

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar