Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio käynnistää julkisen kuulemisen Euroopan solidaarisuusjoukoista

Bryssel 6. helmikuuta 2017

Euroopan komissio käynnistää tänään julkisen kuulemisen hiljattain perustettujen Euroopan solidaarisuusjoukkojen painopisteistä ja toiminnan vahvistamisesta. Komissio haluaa kuulla erityisesti nuoria, opettajia, nuoriso-ohjaajia, eri alojen organisaatioita, työnantajia ja muita sidosryhmiä.

Kuten solidaarisuusjoukkojen toiminnan käynnistämisen yhteydessä viime joulukuussa ilmoitettiin, komissio laatii parhaillaan lainsäädäntöehdotusta, jolla Euroopan solidaarisuusjoukoille luodaan oma oikeusperusta. Kuulemisen tuloksia käytetään apuna Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan muokkaamisessa ja lujittamisessa komission valmisteleman säädösehdotuksen pohjalta.

”Olen iloinen, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustaminen edistyy suunnitelmien mukaisesti. Joukkoihin on jo rekisteröitynyt suuri määrä nuoria, mikä osoittaa, että eurooppalaiset nuoret haluavat käyttää tätä uutta mahdollisuutta hyväksi ilmaistaakseen solidaarisuuttaan ja parantaakseen omia työllistymismahdollisuuksiaan. Odotan innolla nuorten ja muiden sidosryhmien näkemyksiä”, sanoo työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen.

”Olemme käynnistäneet Euroopan solidaarisuusjoukot onnistuneesti. Arvostan suuresti sitä, että niin monet nuoret ovat osoittaneet kiinnostustaan käyttää aikaa ja voimia muiden auttamiseen. Seuraavat vaiheet on nyt valmisteltava huolellisesti. Nuorilta ja solidaarisuusjoukkojen arvoja ja tavoitteita toteuttavilta organisaatioilta saatava palaute on ratkaisevan tärkeää, jotta voimme onnistua tässä tehtävässä”, toteaa puolestaan koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista vastaava komissaari Tibor Navracsics.

Julkinen kuuleminen kestää 8 viikkoa. Se pohjautuu aiempaan, vuonna 2016 toteutettuun sidosryhmien kuulemiseen, jonka avulla valmisteltiin viime joulukuista Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan käynnistämistä. Nuoret ja eri organisaatiot voivat nyt tässä julkisessa kuulemisessa muun muassa arvioida aloitteen tavoitteita, kertoa osallistumismotivaatiostaan ja valottaa tiedotusta ja opastusta koskevia tarpeitaan. Samalla voidaan jakaa parhaita käytäntöjä. Tätä kuulemista täydennetään kohdennetuilla kuulemisilla, jotka suunnataan nuorisotyön keskeisille sidosryhmille EU:ssa.

Tausta

Komissio käynnisti Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan 7. joulukuuta 2016. Solidaarisuusjoukkojen tarkoituksena on tarjota 18–30-vuotiaille mahdollisuus osallistua solidaarisuusprojekteihin ja auttaa vaikeassa tilanteessa olevia ihmisiä eri puolilla EU:ta. Näin osallistujilla on mahdollisuus saada arvokasta kokemusta ja kehittää osaamistaan työuransa alussa – mutta myös mahdollisuus edistää ja vahvistaa solidaarisuutta, joka on yksi Euroopan unionin perusarvoista.

Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevassa tiedonannossaan komissio ehdotti joukkojen asteittaista toteuttamista, joka perustuisi alkuvaiheessa nykyisiin ohjelmiin ja välineisiin. Komissio valmistelee samanaikaisesti erillistä säädöstä, joka on määrä hyväksyä vuoden 2017 alkupuoliskolla.

Solidaarisuusjoukkoihin on aloitteen käynnistämisen jälkeen rekisteröitynyt jo yli 21 000 nuorta. Solidaarisuusjoukkoihin osallistuvat organisaatiot voinevat aloittaa sopivien ehdokkaiden etsimisen maaliskuun alussa. Näin ensimmäiset nuoret voisivat osallistua solidaarisuusprojekteihin jo tänä keväänä. Tavoitteena on saada 100 000 nuorta eurooppalaista liittymään Euroopan solidaarisuusjoukkoihin vuoteen 2020 mennessä. 

Lisätietoja

Julkinen kuuleminen: Euroopan solidaarisuusjoukot

Euroopan solidaarisuusjoukkoihin rekisteröityminen

Euroopan solidaarisuusjoukkojen Facebook-sivu

Lehdistötiedote: Investointi Euroopan nuorisoon: komissio käynnistää Euroopan solidaarisuusjoukot

Taustatiedote: Euroopan solidaarisuusjoukot – vastauksia kysymyksiin

Seuraa komissaari Thysseniä Facebookissa ja Twitterissä

Seuraa komissaari Navracsicsia Facebookissa ja Twitterissä

#EUSolidarityCorps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/164

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar