Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon algatab Euroopa solidaarsuskorpuse täiustamiseks avaliku konsultatsiooni

Brüssel, 6. veebruar 2017

Täna algatab Euroopa Komisjon avaliku konsultatsiooni, mille käigus soovitakse saada noorte, õpetajate, noorsootöötajate, organisatsioonide, tööandjate ja huvirühmade arvamusi hiljuti tööd alustanud Euroopa solidaarsuskorpuse prioriteetide ja selle täiustamise võimaluste kohta.

Euroopa Komisjon teatas eelmise aasta detsembris Euroopa solidaarsuskorpuse algatamisel, et valmistab 2017. aasta esimeses pooles ette seadusandlikku ettepanekut, millest saab korpuse õiguslik alus. Konsultatsiooni tulemused annavad seadusandliku ettepaneku väljatöötamiseks olulist tagasisidet, mis aitab Euroopa solidaarsuskorpuse tegevust kavandada ja ühtlustada.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen sõnas: „Mul on hea meel tõdeda, et Euroopa solidaarsuskorpuse töö on edukalt käima läinud nii, nagu seda kavandasimegi. Korpusega on juba liitunud arvukalt huvilisi, mis näitab, et noored eurooplased kasutavad innukalt uut võimalust parandada oma väljavaateid tööturul, näidates samal ajal üles solidaarsust. Ootan huviga nende ja kõikide huvirühmade seisukohti.

Kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics lisas: „Euroopa solidaarsuskorpus on edukalt käima lükatud ja olen siiralt tänulik kõigile noortele, kes on huvi üles näidanud ja valmis pühendama aega teiste aitamisele. Peame nüüd järgmised etapid hoolikalt ette valmistama. Selleks on meil aga vaja korpuse väärtusi ja püüdlusi ellu viivate noorte ja organisatsioonide tagasisidet.“

Avalik konsultatsioon kestab kaheksa nädalat ja on seotud 2016. aastal toimunud huvirühmade konsultatsiooniga, mis korraldati detsembriks kavandatud Euroopa solidaarsuskorpuse töö alustamiseks. Konsultatsioonis osalevatel noortel ja organisatsioonidel palutakse hinnata algatuse erinevaid eesmärke, kirjeldada korpuses osalemise motiive, anda teada oma vajadustest teabe ja juhiste järele ning jagada parimaid tavasid. Seda konsultatsiooni hakkavad täiendama kitsamalt piiritletud konsultatsioonid ELi noorsootöös osalevate huvirühmadega.

Taust

Komisjoni uus algatus Euroopa solidaarsuskorpus alustas tööd 7. detsembril 2016. Korpusega liitudes saavad 18–30aastased noored võimaluse osaleda mitmesugustes solidaarsust väärtustavates projektides, mis püüavad leida lahendusi ELis esinevatele raskustele. Noored saavad oma karjääri alustamiseks vajalikke hindamatuid kogemusi ja kasulikke oskusi ning annavad solidaarsuse kui Euroopa Liidu ühe põhiväärtuse tugevdamisse oma panuse.

Euroopa solidaarsuskorpust käsitlevas teatises esitab komisjon selle etappide kaupa loomise põhimõtted, mille kohaselt tuginetakse esialgses etapis olemasolevatel programmidel ja vahenditel, valmistades samal ajal ette ettepanekut eraldiseisva õigusakti kohta, mis võetakse vastu 2017. aasta esimeses pooles.

Euroopa solidaarsuskorpusega on juba liitunud üle 21 000 noore. Osalevad organisatsioonid saavad sobivaid kandidaate hakata eeldatavasti otsima märtsi alguses ning esimesed projektid lükatakse käima juba kevadel. 2020. aasta lõpuks soovitakse Euroopa solidaarsuskorpuse tegevusse kaasata 100 000 noort. 

Lisateave

Euroopa solidaarsuskorpust käsitlev avalik konsultatsioon

Euroopa solidaarsuskorpuses registreerumine

Euroopa solidaarsuskorpuse Facebooki lehekülg

Pressiteade: Investeerimine Euroopa noortesse: komisjon loob Euroopa solidaarsuskorpuse

Teabekiri: Küsimused ja vastused Euroopa solidaarsuskorpuse kohta

Volinik Thyssen Facebookis ja Twitteris

Volinik Navracsics Facebookis ja Twitteris

#EUSolidarityCorps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/164

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar