Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση για την ειδικότερη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2017

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει τις απόψεις των νέων, των δασκάλων, των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, των οργανώσεων, των εργοδοτών και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τις προτεραιότητες και την ενίσχυση του πρόσφατα συσταθέντος Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Όπως ανακοινώθηκε κατά την εγκαινίαση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης τον περασμένο Δεκέμβριο, η Επιτροπή προετοιμάζει νομοθετική πρόταση προς υποβολή εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017, προκειμένου να δημιουργηθεί ειδική νομική βάση για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν το έργο της Επιτροπής για την εκπόνηση της εν λόγω νομοθετικής πρότασης και, με τον τρόπο αυτό, θα συμβάλουν στην περαιτέρω διαμόρφωση και εδραίωση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Εργασιακής Κινητικότητας, κ. Marianne Thyssen, δήλωσε: «Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης προχωρεί ικανοποιητικά και σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το γεγονός ότι στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έχουν ήδη εγγραφεί τόσο πολλοί νέοι μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι οι νέοι Ευρωπαίοι αγκαλιάζουν αυτή τη νέα ευκαιρία να ενισχύσουν τις ικανότητές τους επαγγελματικής ένταξης εκφράζοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους· ανυπομονώ να ακούσω τις απόψεις τους, όπως ανυπομονώ να ακούσω τις απόψεις και όλων των άλλων ενδιαφερόμενων μερών.»

Ο επίτροπος Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, κ. Tibor Navracsics, πρόσθεσε: «Δημιουργήσαμε με επιτυχία το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και εκτιμώ ιδιαίτερα το μεγάλο ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει τόσο πολλοί νέοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να αφιερώσουν χρόνο και κόπο για να βοηθήσουν άλλους. Τώρα πρέπει να προετοιμάσουμε προσεκτικά τα επόμενα βήματα. Για να προχωρήσουμε σωστά, είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη τις παρατηρήσεις των νέων ανθρώπων, καθώς και των οργανώσεων, που υλοποιούν τις αρχές και τις επιδιώξεις του Σώματος στην πράξη.»

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει οκτώ εβδομάδες, βασίζεται δε σε προηγούμενη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2016 στο πλαίσιο της προετοιμασίας της έναρξης λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης τον Δεκέμβριο. Οι νέοι και οι οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τους διάφορους στόχους της πρωτοβουλίας, να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τα κίνητρά τους συμμετοχής, να γνωστοποιήσουν τις ανάγκες τους σε ενημέρωση και καθοδήγηση, και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές. Η δημόσια διαβούλευση θα συμπληρωθεί με στοχευμένες διαβουλεύσεις με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας στην ΕΕ.

Ιστορικό

Στις 7 Δεκεμβρίου 2016 η Επιτροπή εγκαινίασε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης παρέχει τη δυνατότητα στους νέους ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων ανά την ΕΕ. Με τη συμμετοχή τους αυτή, οι νέοι όχι απλώς θα αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία και σημαντικές δεξιότητες κατά την έναρξη της σταδιοδρομίας τους, αλλά και θα προωθήσουν και θα ενισχύσουν την αξία της αλληλεγγύης, η οποία αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ανακοίνωσή της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, η Επιτροπή υιοθέτησε μια σταδιακή προσέγγιση, η οποία στηρίζεται σε υφιστάμενα προγράμματα και μέσα κατά το αρχικό στάδιο, ενόσω προετοιμάζεται η πρόταση της Επιτροπής για μια αυτόνομη νομική πράξη, η οποία σχεδιάζεται να εγκριθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017.

Από την έναρξη της λειτουργίας του, στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έχουν ήδη εγγραφεί περισσότεροι από 21.000 νέοι. Αναμένεται ότι οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα μπορούν να αρχίσουν να αναζητούν κατάλληλους υποψηφίους στις αρχές Μαρτίου και ότι οι πρώτοι συμμετέχοντες θα αρχίσουν να εργάζονται σε δραστηριότητες αλληλεγγύης ήδη εντός της άνοιξης. Στόχος είναι η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 100.000 νέων έως το τέλος του 2020. 

Περισσότερες πληροφορίες

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Σελίδα εγγραφής στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Σελίδα στο Facebook του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

Δελτίο Τύπου: Επένδυση στη νεολαία της Ευρώπης: Η Επιτροπή εγκαινιάζει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Ενημερωτικό σημείωμα: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Ακολουθήστε την επίτροπο κ. Thyssen στο Facebook και στο Twitter

Ακολουθήστε τον επίτροπο κ. Navracsics στο Facebook και στο Twitter

#EUSolidarityCorps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/164

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar