Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen lancerer offentlig høring om den nærmere udformning af det europæiske solidaritetskorps.

Bruxelles, den 6. februar 2017

Europa-Kommissionen lancerer i dag en offentlig høring af unge, lærere, ungdomsarbejdere, organisationer, arbejdsgivere og andre interessenter om prioriteterne for og styrkelsen af det nyligt oprettede europæiske solidaritetskorps.

Som bebudet i forbindelse med lanceringen i december måned er Kommissionen her i første halvdel af 2017 i gang med at udarbejde et lovgivningsmæssigt forslag med henblik på at give det europæiske solidaritetskorps et separat retsgrundlag. Resultaterne af høringen skal bidrage til den nærmere udformning og konsolidering af det europæiske solidaritetskorps gennem input til Kommissionens arbejde med dette lovgivningsmæssige forslag.

Marianne Thyssen, kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, udtaler: "Det glæder mig at se, at udformningen af det europæiske solidaritetskorps skrider godt og planmæssigt fremad. På baggrund af det store antal unge mennesker, som allerede nu har tilmeldt sig, kan vi konstatere, at Europas unge er positivt stemt over for denne nye mulighed for at øge deres beskæftigelsesegnethed og samtidig udtrykke deres solidaritet, og jeg ser frem til at høre synspunkter fra disse unge og fra alle involverede parter."

Tibor Navracsics, kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, unge og sport, tilføjer: "Vi har nu lanceret det europæiske solidaritetskorps, og jeg sætter stor pris på den store interesse blandt de mange unge, der er rede til at bruge tid og kræfter på at hjælpe andre. Vi må nu nøje forberede de næste skridt. Feedback fra de unge og fra de organisationer, der fører solidaritetskorpsets værdier og ambitioner ud i livet, får afgørende betydning for, at dette skal lykkes."

Den offentlige høring vil vare i otte uger og bygger på en tidligere høring af interesserede parter, som fandt sted i slutningen af 2016 som forberedelse til lanceringen af det europæiske solidaritetskorps i december. De unge og de organisationer, der deltager i den offentlige høring, vil få mulighed for at evaluere initiativets forskellige mål, beskrive deres motivation for at deltage, redegøre for deres behov for information og vejledning samt udveksle bedste praksisser. Dette vil blive suppleret med målrettede høringer af centrale aktører, der beskæftiger sig med ungdomsarbejde i EU.

Baggrund

Den 7. december 2016 lancerede Kommissionen det europæiske solidaritetskorps. Det giver unge mellem 18 og 30 år mulighed for at deltage i en række forskellige solidaritetsaktiviteter, der drejer sig om udfordrende situationer i EU. Herigennem vil de ikke alene kunne indhøste uvurderlige erfaringer og tilegne sig vigtige færdigheder i begyndelsen af deres karriere, men også fremme og styrke solidariteten, som er én af Den Europæiske Unions grundlæggende værdier.

Kommissionen har i sin meddelelse om det europæiske solidaritetskorps valgt en gradvis tilgang, som i den indledende fase vil bygge på eksisterende programmer og instrumenter, mens den udarbejder et forslag til et separat retligt instrument med henblik på vedtagelse i første halvdel af 2017.

Siden lanceringen har over 21 000 unge tilmeldt sig det europæiske solidaritetskorps. Det forventes, at de deltagende organisationer fra begyndelsen af marts måned vil indlede deres søgning efter egnede kandidater, således at de første deltagere kan gå i gang med solidaritetsaktiviteterne allerede i foråret. Målsætningen er, at 100 000 unge skal engagere sig i det europæiske solidaritetskorps ved udgangen af 2020. 

Yderligere oplysninger

Offentlig høring om det europæiske solidaritetskorps

Tilmeldingsside til det europæiske solidaritetskorps

Facebookside om det europæiske solidaritetskorps

Pressemeddelelse: Investering i Europas ungdom: Kommissionen lancerer Det Europæiske Solidaritetskorps

Memo: Spørgsmål og svar om det europæiske solidaritetskorps

Følg EU-kommissær Marianne Thyssen på Facebook og Twitter

Følg EU-kommissær Tibor Navracsics på Facebook og Twitter

#EUSolidarityCorps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/164

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar