Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise zahajuje veřejnou konzultaci o budoucí podobě Evropského sboru solidarity

Brusel 6. února 2017

Komise dnes zahajuje veřejnou konzultaci, v rámci které bude shromažďovat názory mladých lidí, učitelů, mladých pracovníků, organizací, zaměstnavatelů a dalších zainteresovaných subjektů ohledně priorit a posílení nedávno založeného Evropského sboru solidarity.

Jak bylo uvedeno během prosincového slavnostního zahájení, Komise v první polovině roku 2017 připraví legislativní návrh na vytvoření specifického právního základu pro Evropský sbor solidarity. Výsledky právě zahájené konzultace přispějí k dalšímu formování a konsolidaci Evropského sboru solidarity, jelikož je Komise zohlední při práci na uvedeném legislativním návrhu.

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová k tomu řekla: „Těší mě, že utváření Evropského sboru solidarity pokračuje podle plánu. Když se podíváme, kolik mladých lidí se již zaregistrovalo, můžeme říct, že mladí Evropané tuto novou příležitost, jak zlepšit svou zaměstnatelnost a současně vyjádřit svou solidaritu, uvítali, a já jsem skutečně zvědavá na jejich názory a na postoje všech zainteresovaných stran.

Komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics doplnil: „Úspěšně jsme založili Evropský sbor solidarity a já si nesmírně vážím velkého zájmu takového množství mladých lidí, kteří jsou připraveni věnovat svůj čas a úsilí na pomoc druhým. Nyní musíme pečlivě připravit další kroky. Zpětná vazba od mladých lidí a také od organizací, které uvádějí hodnoty a ambice sboru do praxe, nám pomůže dát této iniciativě správnou podobu.“

Veřejná konzultace poběží osm týdnů a vychází z předchozí konzultace zainteresovaných stran, která proběhla koncem roku 2016 v rámci příprav prosincového zahájení činnosti sboru. Mladí lidé a organizace účastnící se veřejné konzultace budou mít příležitost ohodnotit různé cíle této iniciativy, uvést důvody své účasti a vyjádřit své potřeby, pokud jde o informace a vedení, a také se podělit o osvědčené postupy. Veřejná konzultace bude doplněna o cílené konzultace s klíčovými subjekty, které jsou zapojeny do práce s mládeží v EU.

Souvislosti

Dne 7. prosince 2016 Komise zahájila činnost Evropského sboru solidarity. Sbor dává mladým lidem od 18 do 30 let příležitost zapojit se do řady činností, které se týkají solidárního řešení problematických situací v celé EU. To jim jednak umožní získat neocenitelné zkušenosti a dovednosti, které potřebují na začátku své profesní dráhy, ale mohou současně propagovat solidaritu – jednu ze základních hodnot Evropské unie.

Komise ve svém sdělení o Evropském sboru solidarity představila stupňovitý přístup vyznačující se návazností na stávající programy a nástroje, který použila při přípravě samostatného právního nástroje, jež by měl být přijat v první polovině roku 2017.

Od zahájení činnosti Evropského sboru solidarity se do jeho řad zaregistrovalo již více než 21 000 mladých lidí. Předpokládá se, že by zúčastněné organizace měly zahájit výběr vhodných kandidátů již počátkem března a první účastnící by se měli do solidárních činností zapojit ještě na jaře. Cílem je, aby se do Evropského sboru solidarity do konce roku 2020 zapojilo 100 000 mladých lidí.

Další informace

Veřejná konzultace týkající se Evropského sboru solidarity

Registrace do Evropského sboru solidarity

Evropský sbor solidarity na Facebooku

Tisková zpráva: Investice do evropské mládeže: Komise zahajuje činnost Evropského sboru solidarity

Memo: Otázky a odpovědi týkající se Evropského sboru solidarity

Komisařka Thyssenová na Facebooku a Twitteru

Komisařka Navracsics na Facebooku a Twitteru

#EUSolidarityCorps

IP/17/164

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar