Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията започва обществена консултация за дооформяне на Европейския корпус за солидарност

Брюксел, 6 февруари 2017 r.

Днес Европейската комисия започва обществена консултация с млади хора, учители, младежки работници, организации, работодатели и други заинтересовани лица относно приоритетите и укрепването на неотдавна създадения Европейски корпус за солидарност.

Както бе обявено през декември, Комисията подготвя законодателно предложение през първата половина на 2017 г. с цел създаване на специфично правно основание за Европейския корпус за солидарност. Резултатите от консултацията ще допринесат за дооформяне и консолидиране на корпуса и ще подпомогнат работата на Комисията по законодателното предложение.

Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: С радост виждам, че изграждането на Европейския корпус за солидарност напредва добре и по план. Броят на вече регистриралите се показва, че младите европейци приветстват тази нова възможност да подобрят възможностите си за намиране на работа, като същевременно изразяват своята солидарност. С нетърпение очаквам да чуя мненията им и мненията на всички заинтересовани участници.

Комисарят по образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич заяви: Европейският корпус за солидарност започна дейността си успешно и съм много благодарен за големия интерес от страна на толкова много младежи, които са готови да отделят време и да положат усилия, за да помагат на други хора. Сега трябва внимателно да подготвим следващите стъпки. Мненията и коментарите на младите хора и организациите, които прилагат на практика ценностите и стремежите на корпуса, са от съществено значение, за да поемем в правилната посока.

Обществената консултация ще продължи осем седмици и е продължение на предишна консултация, която се проведе в края на 2016 г., като подготовка за началото на дейността на Европейския корпус за солидарност през декември. Младите хора и организациите, участващи в консултацията, ще имат възможност да оценят различните цели на инициативата, да споделят какво ги мотивира да се включат в нея, да посочат нуждите си от информация и напътствия и да обменят добри практики. Консултацията ще бъде допълнена от целеви консултации с ключови заинтересовани лица, участващи в работата с младежи в ЕС.

Контекст

На 7 декември 2016 г. Комисията постави начало на дейността на Европейския корпус за солидарност. Той позволява на млади хора на възраст между 18 и 30 години да участват в редица дейности в областта на солидарността, насочени към трудни ситуации в ЕС. Това ще им позволи не само да натрупат ценен опит и умения в началото на своята кариера, но също така да популяризират и утвърдят една от основните ценности на Европейския съюз — солидарността.

В своето съобщение за Европейския корпус за солидарност Комисията възприе постепенен подход, при който в началото се гради върху съществуващи програми и инструменти, докато се подготвя предложението за самостоятелен правен акт, който да бъде приет през първата половина на 2017 г.

От създаването на корпуса над 21 000 младежи вече са се регистрирали за участие. Очаква се организациите, предлагащи проекти, да могат да търсят подходящи кандидати в началото на месец март, които да започнат дейностите си по солидарност още през пролетта. Целта е до края на 2020 г. над 100 000 младежи да се присъединят към Европейския корпус за солидарност. 

За повече информация

Обществена консултация за Европейския корпус за солидарност

Регистрация за участие в Европейския корпус за солидарност

Facebook страница на Европейския корпус за солидарност

Съобщение за медиите: Инвестиране в младежта на Европа — Комисията стартира Европейския корпус за солидарност

Информационна бележка: Въпроси и отговори за Европейския корпус за солидарност

Следвайте комисар Тейсен във Facebook и Twitter

Следвайте комисар Наврачич във Facebook и Twitter

#EUSolidarityCorps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/164

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar