Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS PL

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Áthelyezés: A Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít a Cseh Köztársaság, Magyarország és Lengyelország ellen

Brüsszel, 2017. június 14.

Az Európai Bizottság a mai napon kötelezettségszegési eljárást indított a Cseh Köztársaság, Magyarország és Lengyelország ellen az áthelyezésről szóló 2015.

évi tanácsi határozatok keretében fennálló kötelezettségeik megszegése miatt. A Bizottság intézkedésre történő ismételt felszólításai ellenére e három ország továbbra is megszegi jogi kötelezettségeit, és figyelmen kívül hagyja a Görögország, Olaszország és más tagállamok felé fennálló kötelezettségvállalásait.

A tanácsi határozatok azt írják elő a tagállamoknak, hogy háromhavonta tegyenek áthelyezési kötelezettségvállalásokat a gyors és rendezett áthelyezési eljárás biztosítása érdekében. Magyarország egyáltalán nem tett semmilyen intézkedést az áthelyezési mechanizmus kezdete óta, Lengyelország pedig 2015 decembere óta nem helyezett át senkit és nem tett kötelezettségvállalást. A Cseh Köztársaság 2016 augusztusa óta nem helyezett át senkit és több mint egy éve nem tett új kötelezettségvállalást.

A Bizottság a május 16-án ismertetett, áthelyezésről és áttelepítésről szóló tizenkettedik jelentésben már bejelentette, hogy azoknak a tagállamoknak, akik jogi kötelezettségeiket megszegve nem helyeztek át senkit vagy szinte egy évig nem tettek kötelezettségvállalást, egy hónapon belül haladéktalanul meg kell kezdeniük az áthelyezéseket. Ahogy arról a tegnap, az áthelyezésről és áttelepítésről szóló tizenharmadik jelentésben már szerepelt, mivel se a Cseh Köztársaság, se Magyarország, se Lengyelország nem tett intézkedést jogi kötelezettségeik teljesítése érdekében, a Bizottság úgy döntött, hogy a mai nappal megindítja a kötelezettségszegési eljárásokat és e három tagállamnak felszólító levelet küld.

Következő lépések

A felszólító levél az első hivatalos tájékoztatási kérelem, egyben a kötelezettségszegési eljárás első lépése. Tekintettel arra, hogy az áthelyezésről szóló tanácsi határozatokat szükséghelyzet kezelése céljából fogadták el, továbbá figyelembe véve azt, hogy több felszólítást küldtek a három tagállamnak, a Cseh Köztársaság, Magyarország és Lengyelország hatóságainak most a szokásos két hónapos határidő helyett egy hónapon belül válaszolniuk kell a Bizottság érveire. Ha a felszólító levélre nem érkezik válasz, vagy olyan észrevételek érkeznek a levélre, amelyek nem tekinthetők kielégítőnek, a Bizottság úgy határozhat, hogy a kötelezettségszegési eljárás következő lépéseként úgynevezett indokolással ellátott véleményt küld a tagállamoknak. Ezt követően – ha szükséges – a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé viheti az ügyet.

Háttér-információk

Az ideiglenes szükséghelyzeti áthelyezési mechanizmust két tanácsi határozat hozta létre 2015 szeptemberében. E határozatokban a tagállamok nemzetközi védelemre szoruló személyek Olaszországból és Görögországból történő áthelyezésére tettek vállalást. Az áthelyezési határozatok értelmében az EU 98 255 személy áthelyezésére vállalt kötelezettséget, miután a Tanács 2016. szeptember 29-én elfogadta az áthelyezésről szóló második tanácsi határozat arra irányuló módosítását, hogy 54 000 még ki nem osztott férőhelyet bocsássanak rendelkezésre a Törökországban tartózkodó szíriai állampolgárok Unióba történő jogszerű befogadása céljából.

A Bizottság rendszeresen jelentést tesz a két tanácsi határozat végrehajtásáról az áthelyezésről és áttelepítésről szóló rendszeres jelentéseiben, amelyekben a szükséges meghozandó intézkedésekre is felszólít. Ahogy arról tegnap az áthelyezésről és áttelepítésről szóló tizenharmadik jelentés beszámolt, az áthelyezés üteme 2017 során jelentősen fokozódott, január óta közel 10 300 személyt helyeztek át, amely ötszörös növekedést jelent 2016 azonos időszakához képest. A június 9-i állapot szerint az áthelyezések teljes száma 20 283 (13 766 Görögországból, 6 458 Olaszországból). Azzal, hogy a legtöbb tagállam már áthelyezéseket végez Olaszországból és Görögországból, az arra jogosult minden személy áthelyezése megvalósítható 2017 szeptemberéig, ha az áthelyezés ütemét tovább fokozzák. Míg Görögországban 11 350 személyt vettek nyilvántartásba áthelyezés céljából, Olaszországban több erőfeszítésre van szükség a jogosult menedékkérők azonosítása és gyors nyilvántartásba vétele érdekében.

A tizenharmadik jelentés megjegyezte, hogy az ismételt felszólítások ellenére, a Cseh Köztársaság, Magyarország és Lengyelország sajnálatos módon – megszegve a tanácsi határozatokból és a Görögország, Olaszország és más tagállamok felé fennálló kötelezettségeikből fakadó jogi kötelezettségeiket – még nem tették meg a szükséges intézkedést, és bejelentette, hogy a Bizottság e három tagállam ellen kötelezettségszegési eljárás megindításáról döntött. Más tagállamok kötelezettségvállalásokat tesznek és áthelyezéseket végeznek. A tagállamok áthelyezésre vonatkozó jogi kötelezettsége nem szűnik meg szeptember után – az áthelyezésről szóló tanácsi határozatok a 2017. szeptember 26-ig Görögországba vagy Olaszországba érkező valamennyi személyre vonatkoznak, és az arra jogosult kérelmezőket ezt követően észszerű határidőn belül át kell helyezni.

További információk

Közlemény: Tizenharmadik jelentés a migránsok EU-n belüli áthelyezéséről és áttelepítéséről

1. melléklet: Áthelyezések Görögországból

2. melléklet: Áthelyezések Olaszországból

3. melléklet: Áthelyezések Olaszországból és Görögországból

Tájékoztató: Áthelyezés és áttelepítés

A Tanács határozata 40 000 személy Olaszországból és Görögországból történő áttelepítéséről

A Tanács határozata 120 000 személy Olaszországból és Görögországból történő áttelepítéséről

A 2017. júniusi kötelezettségszegési eljárási csomag főbb döntéseinek teljes szövege az alábbi helyen olvasható: MEMO/17/1577.

Általános információk a kötelezettségszegési eljárásokról: MEMO/12/12.

Az uniós kötelezettségszegési eljárásról.

IP/17/1607

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar