Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE HU PL

Evropská komise - Tisková zpráva

Relokace: Komise zahajuje řízení o nesplnění povinnosti proti České republice, Maďarsku a Polsku

Brusel 14. června 2017

Evropská komise dnes zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti České republice, Maďarsku a Polsku kvůli nedodržení povinností podle rozhodnutí o relokaci, která Rada přijala v roce 2015.

Navzdory tomu, že Komise tyto tři země opakovaně vyzvala, aby zjednaly nápravu, dotčené členské státy stále porušují své právní povinnosti a neberou ohled na své závazky vůči Řecku, Itálii a dalším členským státům.

Podle zmíněných rozhodnutí Rady by měly členské státy každé tři měsíce poskytnout místa pro relokaci, aby se zajistil její hladký a spořádaný průběh. Zatímco Maďarsko nepodniklo od zahájení relokačního mechanismu vůbec žádné kroky, Polsko nikoho nerelokovalo a neposkytlo žádná místa od prosince 2015. Česká republika nikoho nerelokovala od srpna 2016 a již přes rok nedala k dispozici žádná nová místa.

Komise již dříve ve dvanácté zprávě o relokaci a znovuusídlování vydané dne 16. května oznámila, že ty členské státy, které téměř rok nikoho nerelokovaly, ani nadaly k dispozici nová místa, čímž porušují své právní povinnosti, by měly okamžitě zjednat nápravu, a to v průběhu následujícího měsíce. Jelikož Česká republika, Maďarsko a Polsko doposud nepodnikly žádné kroky ke splnění svých právních povinností, Komise se rozhodla, že dnes zahájí řízení o nesplnění povinnosti a zašle těmto třem členským státům výzvu, což oznámila včera ve třinácté zprávě o relokaci a znovuusídlování.

Další kroky

Výzva představuje první oficiální žádost o informace a první krok v řízení o nesplnění povinnosti. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí Rady o relokaci byla přijata v reakci na naléhavou situaci a s ohledem na opakované výzvy, jež byly uvedeným třem členským státům zaslány, mají nyní orgány České republiky, Maďarska a Polska jeden měsíc, namísto obvyklé dvouměsíční lhůty, na to, aby na argumenty předložené Komisí reagovaly. Pokud Komise neobdrží na výzvu žádnou odpověď nebo pokud poskytnutá vyjádření v odpovědi na tuto výzvu nebude možné považovat za uspokojivá, může se Komise rozhodnout přistoupit k další fázi řízení pro porušení povinnosti a zaslat danému členskému státu odůvodněné stanovisko. V případě potřeby se Komise může obrátit na Soudní dvůr EU.

Souvislosti

Dočasný nouzový mechanismus pro relokace byl stanoven ve dvou rozhodnutích Rady v září 2015, v nichž se členské státy zavázaly relokovat z Itálie a Řecka osoby, které potřebují mezinárodní ochranu. Dne 29. září 2016 přijala Rada změnu druhého rozhodnutí Rady o relokaci, aby uvolnila 54 000 míst (celkový závazek podle uvedených rozhodnutí činí 98 255 relokací), která ještě nebyla přidělena, pro účely legálního přijímání Syřanů z Turecka do EU.

Komise o provádění dvou rozhodnutí Rady pravidelně informuje prostřednictvím svých pravidelných zpráv o relokaci a znovuusídlování, prostřednictvím nichž také vyzývá k přijetí potřebných opatření. Jak se uvádí ve včerejší třinácté zprávě o relokaci a znovuusídlování, tempo relokace se v roce 2017 výrazně zvýšilo, neboť od ledna bylo relokováno téměř 10 300 osob, což je pětkrát víc než ve stejném období v roce 2016. K 9. červnu činí celkový počet relokací 20 283 (13 766 z Řecka, 6 458 z Itálie). Vzhledem k tomu, že nyní z Řecka a Itálie relokuje většina členských států, lze dosáhnout toho, aby do září 2017 proběhla relokace všech způsobilých osob, pokud se tempo relokace dále zintenzivní. V Řecku je v současné době k relokaci zaevidováno 11 350 osob. V Itálii je naopak zapotřebí zvýšit úsilí, aby se způsobilí žadatelé o azyl rychle určili a zaevidovali.

Třináctá zpráva konstatuje, že Česká republika, Maďarsko a Polsko navzdory opakovaným výzvám bohužel dosud nepřijaly nezbytná opatření, čímž porušují své právní povinnosti vyplývající z rozhodnutí Rady a z jejich závazků vůči Řecku, Itálii a dalším členským státům, a oznamuje, že se Komise rozhodla proti těmto třem členským státům zahájit řízení o nesplnění povinnosti. Ostatní členské státy dávají k dispozici místa a relokují. Právní povinnost členských států relokovat po září neskončí. Rozhodnutí Rady o relokaci se vztahují na všechny osoby, které do 26. září 2017 přijdou do Řecka nebo Itálie, a způsobilí žadatelé musí být následně relokováni v přiměřeném časovém rámci.

Další informace

Sdělení: Třináctá zpráva o relokaci a přesídlování

Příloha 1: Relokace z Řecka

Příloha 2: Relokace z Itálie

Příloha 3: Relokace z Itálie a Řecka

Informační přehled: Relokace a přesídlování

Rozhodnutí Rady o relokaci 40 000 osob z Itálie a Řecka

Rozhodnutí Rady o relokaci 120 000 osob z Itálie a Řecka

Hlavní rozhodnutí přijatá v rámci série řízení o nesplnění povinnosti v červnu 2017, viz MEMO/17/1577.

O řízení o nesplnění povinnosti obecně, viz MEMO/12/12.

O řízení EU v případě nesplnění povinnosti.

IP/17/1607

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar