Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Concentraties: Commissie leidt diepgaand onderzoek in naar voorgenomen acquisitie van NXP door Qualcomm

Brussel, 9 juni 2017

De Europese Commissie heeft een diepgaand onderzoek ingeleid om de voorgenomen acquisitie van NXP door Qualcomm te beoordelen onder de EU-concentratieverordening. De Commissie maakt zich zorgen dat de transactie kan leiden tot hogere prijzen, minder keuze en minder innovatie in de halfgeleiderindustrie.

Margrethe Vestager, commissaris voor mededingingsbeleid, verklaarde in dit verband: “Wij gebruiken onze elektronische apparaten - mobiele telefoons of tablets - elke dag. Omdat halfgeleiders in praktisch elk elektronisch apparaat worden gebruikt, zijn wij ervan afhankelijk voor deze apparaten. Met dit onderzoek willen wij ervoor zorgen dat consumenten hun voordeel blijven doen met veilige en innovatieve producten tegen concurrerende prijzen.”

De voorgenomen transactie behelst de volledige acquisitie van NXP door Qualcomm en zou twee van de toonaangevende spelers in de halfgeleiderindustrie verenigen. Meer bepaald houdt Qualcomm zich bezig met het ontwikkelen en aanbieden van basebandchipsets (zowel zelfstandig als geïntegreerd in een applicatieprocessor) die standaarden voor cellulaire telecommunicatie zoals UMTS en LTE mogelijk maken. NXP is een belangrijke aanbieder van halfgeleiders, met name voor de automobielindustrie. Met betrekking tot mobiele apparatuur is NXP een toonaangevende aanbieder van near field communication ("NFC")-chips en secure elements ("SEs").

 

De voorlopige punten van zorg van de Commissie

In het initiële marktonderzoek van de Commissie kwamen verschillende punten aan de orde betreffende met name de halfgeleiders die worden gebruikt in mobiele apparaten, zoals smartphones, en in de automobielindustrie. De Commissie is bezorgd over het feit dat na de transactie:

  • De gefuseerde entiteit over sterke marktposities binnen zowel de basebandchipsets als de NFC/SEs-chips zou beschikken en in staat en gemotiveerd zou zijn om concurrerende aanbieders via praktijken zoals bundeling of koppelverkoop van deze markten uit te sluiten.
  • De gefuseerde entiteit in staat en gemotiveerd zou zijn om de huidige licentiëringspraktijken op het gebied van intellectueel eigendom van NXP te wijzigen, in het bijzonder met betrekking tot NFC-technologie, inclusief door het verworven intellectueel eigendom van NFC met de octrooiportefeuille van Qualcomm te bundelen. De Commissie zal onderzoeken of een dergelijke handelwijze zou kunnen leiden tot concurrentieverstorende effecten, zoals hogere royalty's voor klanten en/of uitsluiting van concurrenten
  • Door de fusie de concurrentie zou verdwijnen tussen ondernemingen die actief zijn op de markten voor halfgeleiders welke gebruikt worden in de automobielindustrie en met name in de opkomende vehicle-to-everything ("V2X")-technologie, die een belangrijke rol zal spelen in de toekomstige ontwikkeling van „verbonden voertuigen”.

De transactie is op 28 april 2017 bij de Commissie aangemeld. De Commissie beschikt nu over 90 werkdagen, tot 17 oktober 2017, om een beslissing te nemen. Het feit dat een diepgaand onderzoek wordt ingeleid, zegt nog niets over de uitkomst ervan.

 

Ondernemingen en producten

Qualcomm is een toonaangevende halfgeleideronderneming die geïntegreerde schakelingen voor mobiele apparatuur, met name cellulaire basebandchips, ontwikkelt en aanbiedt. Qualcomm licentieert ook de rechten op haar portefeuille van intellectueel eigendom, inclusief rechten op octrooien die essentieel zijn voor de implementatie binnen de draadloze productie van cellulaire communicatiestandaarden.

NXP Semiconductors produceert en verkoopt verschillende categorieën van halfgeleiders, inclusief halfgeleiders voor de automobielsector en halfgeleiders voor de sector van mobiele apparatuur, met name NFC-oplossingen.

 

Concentratiecontrole — regels en procedures

Het is de taak van de Commissie om fusies en acquisities te beoordelen wanneer de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde drempels overschrijdt (zie artikel 1 van de EU-concentratieverordening) en om concentraties te voorkomen die de daadwerkelijke mededinging in de EER (of een wezenlijk deel daarvan) op significante wijze zouden belemmeren.

Het overgrote deel van de aangemelde concentraties levert geen concurrentieproblemen op en wordt na een routineonderzoek goedgekeurd. Vanaf het moment dat een transactie wordt aangemeld, heeft de Commissie in het algemeen in totaal 25 werkdagen om te beslissen of goedkeuring wordt verleend (fase I) dan wel een diepgaand onderzoek wordt gestart (fase II).

Meer informatie is beschikbaar op de website over concurrentie van de Commissie in het publieke zaakregister onder zaaknummer M.8306.

IP/17/1592

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar