Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Finalizarea uniunii piețelor de capital: ducând mai departe prima rundă de realizări

Bruxelles, 8 iunie 2017

Finalizarea uniunii piețelor de capital: ducând mai departe prima rundă de realizări

Comisia întreprinde astăzi noi măsuri menite să ducă mai departe uniunea piețelor de capital (CMU), un proiect foarte important al Comisiei Juncker care vizează stimularea ocupării forței de muncă și a creșterii economice în Europa.

După aproape doi ani de la lansarea Planului de acțiune privind uniunea piețelor de capital, Comisia prezintă astăzi o serie de noi inițiative importante pentru a se asigura că acest program de reformă rămâne adecvat scopului său.

Uniunea piețelor de capital este un pilon esențial al Planului de investiții pentru Europa elaborat de Comisie, așa-numitul Plan Juncker. Printr-o combinație de reforme de reglementare și de altă natură, acest proiect urmărește să pună în legătură mai bine economiile și investițiile. Scopul său este de a consolida sistemul financiar european prin oferirea unor surse alternative de finanțare și extinderea oportunităților pentru consumatori și investitorii instituționali. Pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri și întreprinderile nou-înființate, uniunea piețelor de capital înseamnă acces la mai multe oportunități de finanțare, cum ar fi capitalul de risc și finanțarea participativă. Uniunea piețelor de capital relansată este puternic axată pe finanțare sustenabilă și ecologică: în timp ce sectorul financiar începe să ajute investitorii preocupați de sustenabilitate să aleagă proiecte și întreprinderi adecvate, Comisia este hotărâtă să se afle în fruntea eforturilor globale de a sprijini aceste tendințe.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil pentru stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Uniunea piețelor de capital rămâne în centrul eforturilor noastre de a stimula investițiile europene și de a crea locuri de muncă și creștere economică. În condițiile în care suntem confruntați cu plecarea celui mai mare centru financiar al UE, suntem deciși să acționăm mai energic pentru a consolida și integra în continuare piețele de capital din UE. Evaluarea realizată evidențiază amploarea provocării și contăm pe sprijinul Parlamentului European și al statelor membre pentru a ne ridica la înălțimea acesteia.”

Jyrki Katainen, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică și investiții, a declarat: „Comisia a făcut eforturi pentru a da un impuls decisiv uniunii piețelor de capital. În doar douăzeci de luni, am realizat două treimi din angajamentele inițiale și alte acțiuni importante sunt în curs. Ne extindem acum raza de acțiune pentru a face față unor noi provocări, precum finanțarea investițiilor sustenabile și valorificarea întregului potențial al tehnologiei financiare (FinTech). Noile măsuri prezentate astăzi reînnoiesc și consolidează angajamentul Comisiei și ne plasează pe o traiectorie ireversibilă către uniunea piețelor de capital.”

Evaluarea intermediară prezintă progresele considerabile înregistrate până acum în punerea în aplicare a Planului de acțiune din 2015, în douăzeci de luni fiind realizate aproximativ două treimi dintre cele 33 de acțiuni. Recent, colegiuitorii au convenit în principiu asupra a două propuneri de importanță majoră. Pachetul privind securitizarea va degreva bilanțurile băncilor și va genera surse de finanțare suplimentare pentru gospodării și pentru societățile cu creștere rapidă. Reforma fondurilor de capital de risc va facilita investițiile în întreprinderile mici și mijlocii inovatoare. În plus, anul trecut am convenit asupra noului regim al prospectelor, care va facilita accesul la piețele publice, în special pentru IMM-uri. Cu toate acestea, sprijinul deplin și constant al Parlamentului European, al statelor membre și al tuturor participanților la piață este indispensabil pentru ca uniunea piețelor de capital să fie un succes.

Evaluarea intermediară stabilește, de asemenea, calendarul pentru noile acțiuni care vor fi prezentate în lunile următoare. Acestea vor include și un produs paneuropean de pensii personale, menit să ajute oamenii să își finanțeze pensionarea. În plus, Comisia va continua să depună eforturi pentru consolidarea cadrului de supraveghere a piețelor de capital integrate, îmbunătățirea caracterului proporțional al normelor pentru IMM-urile cotate la bursă și firmele de investiții, valorificarea potențialului tehnologiei financiare și promovarea investițiilor sustenabile.

În paralel cu evaluarea intermediară a uniunii piețelor de capital, Comisia prezintă și o serie de măsuri care să încurajeze investițiile pe termen lung printr-o revizuire a calibrărilor prudențiale pentru investițiile în societăți de infrastructură. Propunem reducerea capitalului pe care trebuie să îl dețină societățile de asigurare în cazul în care investesc în societăți de infrastructură. Aceste modificări cu țintă precisă ale Regulamentului delegat Solvabilitate II vor asigura sprijin suplimentar pentru investițiile în infrastructură.

Detalii privind propunerea

Evaluarea intermediară a uniunii piețelor de capital stabilește nouă acțiuni prioritare noi:

 1. consolidarea competențelor Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, pentru a promova supravegherea coerentă și eficace în întreaga UE și în afara acesteia;
 2. asigurarea unui mediu de reglementare mai proporțional pentru IMM-urile cotate pe piețe publice;
 3. revizuirea tratamentului prudențial al firmelor de investiții;
 4. evaluarea argumentelor în favoarea unui cadru la nivelul UE privind acordarea licențelor și regimul de pașaport pentru activitățile din domeniul tehnologiei financiare;
 5. prezentarea unor măsuri menite să sprijine piețele secundare pentru creditele neperformante și analizarea unor inițiative legislative care să consolideze capacitatea creditorilor garantați de a recupera valoarea creditelor garantate acordate întreprinderilor și antreprenorilor;
 6. întreprinderea unor acțiuni concrete în urma recomandărilor Grupului de experți la nivel înalt privind finanțarea sustenabilă;
 7. facilitarea distribuției transfrontaliere și a supravegherii OPCVM-urilor și a fondurilor de investiții alternative (FIA);
 8. oferirea unor orientări cu privire la normele UE existente pentru tratarea investițiilor transfrontaliere în UE și asigurarea unui cadru adecvat pentru soluționarea amiabilă a litigiilor în materie de investiții;
 9. formularea unei propuneri cu privire la o strategie cuprinzătoare a UE vizând analizarea măsurilor de sprijinire a dezvoltării piețelor de capital locale și regionale.

În plus, Comisia va continua să înregistreze progrese cu privire la acțiunile din Planul de acțiune din 2015 care nu au fost încă realizate. În mod concret, Comisia va prezenta:

 1.  o propunere legislativă referitoare la un produs paneuropean de pensii personale, menit să ajute oamenii să își finanțeze pensionarea; 
 2. o propunere legislativă pentru un cadru la nivelul UE privind obligațiunile garantate, menit să ajute băncile să își finanțeze activitatea de creditare;
 3. o propunere legislativă privind dreptul titlurilor de valoare, menită să sporească securitatea juridică privind drepturile de proprietate asupra titlurilor de valoare în context transfrontalier.

Context

Uniunea piețelor de capital urmărește consolidarea fluxurilor de capital privat către întreprinderile în creștere, investițiile în infrastructură, tranziția energetică și alte proiecte care vizează să sprijine creșterea durabilă. Eliminarea obstacolelor din calea liberei circulații transfrontaliere a capitalurilor va consolida uniunea economică și monetară, sprijinind convergența economică și contribuind la atenuarea șocurilor economice în zona euro și în afara acesteia, ceea ce va spori reziliența economiei europene. Piețele de capital mai solide, mai bine conectate cu investiții productive vor crea oportunități de investiții mai bune pentru fondurile de pensii și pentru investitorii instituționali și individuali care economisesc pe termen lung și în vederea pensionării.

În ianuarie 2017, Comisia a lansat o consultare cu privire la evaluarea intermediară a uniunii piețelor de capital, dând ocazia părților interesate să trimită contribuții cu țintă precisă vizând completarea și promovarea acțiunilor incluse în Planul de acțiune privind uniunea piețelor de capital. La 30 septembrie 2015, Comisia a adoptat un Plan de acțiune privind edificarea unei uniuni a piețelor de capital. Planul de acțiune stabilește un program de acțiuni menite să pună bazele unei piețe de capital integrate în Uniunea Europeană până în 2019.

Planul de acțiune are la bază următoarele principii-cheie:

 • Asigurarea legăturii dintre finanțare și economia reală, prin dezvoltarea surselor de finanțare nebancare
 • Crearea mai multor oportunități pentru investitori
 • Promovarea unui sistem financiar mai solid și mai rezilient
 • Aprofundarea integrării financiare și intensificarea concurenței

Informații suplimentare:

MEMO

Fișă informativă

Comunicarea privind accelerarea procesului de reformă la nivelul uniunii piețelor de capital

Planul de acțiune privind edificarea unei uniuni a piețelor de capital

IP/17/1529

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar