Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A tőkepiaci unió megvalósítása: az első körben elért eredmények továbbfejlesztése

Brüsszel, 2017. június 8.

A tőkepiaci unió megvalósítása: az első körben elért eredmények továbbfejlesztése

A Bizottság a mai intézkedéseivel tovább építi a tőkepiaci uniót, amely a Juncker-Bizottságnak az európai foglalkoztatás és növekedés fellendítésére irányuló döntő fontosságú projektje.

Csaknem két évvel a tőkepiaci unióra vonatkozó cselekvési terv elindítása után a Bizottság ma újabb fontos kezdeményezéseket terjeszt elő a reformprogram célszerűségének biztosítására.

A tőkepiaci unió a Bizottság által előterjesztett európai beruházási terv, az úgynevezett Juncker-terv egyik központi pillére: szabályozási és egyéb reformjainak célja, hogy a megtakarítások minél nagyobb mértékben szolgálják a beruházásokat. Erősíteni kívánja Európa pénzügyi rendszerét oly módon, hogy alternatív finanszírozási forrásokat és több lehetőséget biztosít a fogyasztóknak és az intézményi befektetőknek. A tőkepiaci unió a vállalkozások, különösen a kkv-k és az induló vállalkozások finanszírozási lehetőségeinek körét is bővíti, például a kockázati tőkéhez és a közösségi finanszírozáshoz való hozzáféréssel. Az újraindított tőkepiaci unió nagy súlyt fektet a fenntartható és zöld finanszírozásra: a pénzügyi szektor ma már lehetővé teszi, hogy a fenntarthatóságtudatos befektetők megfelelő projektek és vállalkozások közül válogathassanak, a Bizottság pedig az élére kíván állni az ilyen fejleményeket támogató világszintű kezdeményezéseknek.

Az Európai Bizottság alelnöke, Valdis Dombrovskis, a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős biztos így nyilatkozott:„A tőkepiaci unió továbbra is központi eleme az európai beruházások növelésére, illetve a munkahelyteremtésre és a növekedésre irányuló erőfeszítéseinknek. Az EU legnagyobb pénzügyi központjának kiválásával még inkább törekednünk kell az uniós tőkepiacok további erősítésére és integrálására. A felülvizsgálat egyértelművé tette a kihívás nagyságrendjét – e kihívás megválaszolásához számítunk az Európai Parlament és a tagállamok támogatására is.”

Jyrki Katainen, az Európai Bizottság munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnöke így fogalmazott: „A Bizottság keményen dolgozik azon, hogy kellő lendületet adjon a tőkepiaci uniónak. Mindössze 20 hónap alatt teljesítettük kezdeti kötelezettségvállalásaink kétharmadát, és a többi intézkedés is folyamatban van.Figyelmünket most olyan új kihívásokra is kiterjesztjük, mint a fenntartható beruházások finanszírozása vagy a pénzügyi technológiában rejlő potenciál kihasználása. A ma előterjesztett új intézkedések megújítják és megerősítik a Bizottság kötelezettségvállalását, visszafordíthatatlanná téve a tőkepiaci unió felé vezető utunkat.”

A félidős felülvizsgálat szerint a 2015. évi cselekvési terv végrehajtása jól halad, a 33 intézkedés mintegy kétharmada húsz hónap alatt teljesült. A társjogalkotók a közelmúltban két főbb javaslatról is megállapodásra jutottak. Az értékpapírosítási csomag kapacitásokat szabadít fel a bankok mérlegében, és további finanszírozást biztosít a háztartásoknak és a gyorsan növekvő vállalkozásoknak. A kockázati tőkealapok reformja lehetővé fogja tenni az innovatív kkv-kba történő befektetéseket. Emellett tavaly megállapodtunk a kibocsátási tájékoztatók új szabályozásáról, amely – különösen a kkv-k számára – könnyíteni fogja a nyilvános piacokhoz való hozzáférést. A tőkepiaci unió sikeréhez azonban rendkívül fontos az Európai Parlament, a tagállamok és a piaci szereplők teljes körű és lankadatlan támogatása.

A félidős felülvizsgálat meghatározza a következő hónapokban előterjesztendő új intézkedések menetrendjét is. Ezen intézkedések közé tartozik például a nyugdíj-előtakarékosságot elősegítő páneurópai magánnyugdíj-termék. A Bizottság továbbá folytatni fogja az integrált tőkepiacok felügyeleti keretének tökéletesítésére, a jegyzett kkv-k és befektetési vállalkozások irányadó szabályainak arányosítására, a pénzügyi technológia potenciáljának kiaknázására és a fenntartható beruházások előmozdítására irányuló munkáját.

A tőkepiaci unió félidős felülvizsgálata mellett a Bizottság olyan intézkedéseket is elő fog terjeszteni, amelyekkel az infrastrukturális vállalatokba történő befektetések felügyeleti kalibrációjának áttekintése révén a hosszú távú beruházásokat kívánja elősegíteni. Javaslatunk értelmében az infrastrukturális vállalatokba történő befektetések esetében csökkennének a biztosítókkal szemben előírt tőkekövetelmények. A Szolvencia II. felhatalmazáson alapuló rendelet ezen célzott módosításai még jobban előmozdítják az infrastrukturális beruházásokat.

A javaslatról bővebben

A tőkepiaci unió félidős felülvizsgálata kilenc prioritási intézkedést határoz meg:

 1. az Európai Értékpapírpiaci Hatóság hatásköreinek erősítése az egységes felügyelet EU-n belüli és kívüli eredményességének előmozdítása érdekében;
 2. a kkv-k nyilvános piaci jegyzésével kapcsolatos szabályozási környezet arányosabbá tétele;
 3. a befektetési vállalkozások prudenciális kezelésének felülvizsgálata;
 4. a pénzügyi technológiai tevékenységek uniós engedélyezésének mint lehetőségnek a vizsgálata;
 5. a nemteljesítő hitelek másodlagos piacát segítő intézkedések előterjesztése és olyan jogalkotási kezdeményezések feltérképezése, amelyek növelik a biztosítékkal rendelkező hitelezők lehetőségeit a vállalatoknak és vállalkozóknak nyújtott fedezett hitelek értékének visszaszerzésére;
 6. a fenntartható finanszírozással foglalkozó magas szintű munkacsoport által tett ajánlások nyomon követésének biztosítása;
 7. az ÁÉKBV-k és alternatív befektetési alapok (ABA-k) határon átnyúló forgalmazásának és felügyeletének elősegítése;
 8. útmutatás a határon átnyúló uniós befektetések kezelésére vonatkozó hatályos uniós szabályokhoz és megfelelő keret biztosítása a befektetési jogviták békés rendezéséhez;
 9. átfogó uniós stratégia előterjesztése a helyi és regionális tőkepiaci fejleményeket támogató intézkedések kidolgozásához.

A Bizottság emellett előre fog haladni a 2015. évi cselekvési terv még befejezetlen intézkedéseivel. Elő fogja terjeszteni különösen:

 1.  a nyugdíj-előtakarékosságot elősegítő páneurópai magánnyugdíj-termékre vonatkozó jogalkotási javaslatot; 
 2. a bankok hitelnyújtási tevékenységét elősegítő fedezett kötvényekkel kapcsolatos uniós keretszabályra vonatkozó jogalkotási javaslatot;
 3. az értékpapírok tulajdonjogát illetően határon átnyúló kontextusban nagyobb jogbiztonságot adó értékpapírjogi jogalkotási javaslatot.

Háttér-információk

A tőkepiaci unió célja, hogy elősegítse a magántőke áramlását a növekvő vállalkozások, a strukturális beruházások, az energetikai átállás és a fenntartható növekedést alátámasztó egyéb projektek irányába. A tőke szabad áramlása előtt álló akadályok felszámolása a gazdasági konvergencia előmozdításával és az euróövezetet és annak környezetét érő esetleges gazdasági sokkhatások tompításával, ezáltal pedig az európai gazdaság ellenálló képességének növelésével hozzájárul a gazdasági és monetáris unió megerősítéséhez. A termelőberuházásokhoz jobban kötődő, erősebb tőkepiacok jobb befektetési lehetőségeket teremtenek a hosszú távon és nyugdíjtakarékosság céljából megtakarító nyugdíjalapok, továbbá az intézményi és a lakossági befektetők számára.

A Bizottság 2017 januárjában konzultációt indított a tőkepiaci unió félidős felülvizsgálatáról, amelynek során az érdekeltek célzott észrevételeket tehettek a tőkepiaci unióra vonatkozó cselekvési tervben előirányzott intézkedések kiegészítéséről és előreviteléről. A tőkepiaci unió megteremtésére irányuló cselekvési tervet a Bizottság 2015. szeptember 30-án fogadta el. A cselekvési terv meghatározta azon intézkedéseket, amelyek célja, hogy 2019-ig létrejöjjenek az integrált tőkepiac építőelemei az Európai Unióban.

A cselekvési terv a következő kulcsfontosságú elvek köré épül:

 • A finanszírozás összekapcsolása a reálgazdasággal – bankrendszeren kívüli finanszírozási források kidolgozásával
 • Több lehetőség megteremtése befektetők számára
 • Erősebb és ellenállóképesebb pénzügyi rendszer előmozdítása
 • A pénzügyi integráció elmélyítése és a verseny növelése

További információk:

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

A Bizottság közleménye: Tőkepiaci Unió – A reform felgyorsítása

Cselekvési terv a tőkepiaci unió megteremtésére

IP/17/1529

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar