Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Dovršetak unije tržišta kapitala: Razvoj na temelju prvog kruga postignuća

Bruxelles, 8. lipnja 2017.

Dovršetak unije tržišta kapitala: Razvoj na temelju prvog kruga postignuća

Komisija danas poduzima daljnje korake u jačanju unije tržišta kapitala, ključnog projekta Junckerove Komisije za poticanje zapošljavanja i rasta u Europi.

Nakon gotovo dvije godine od pokretanja akcijskog plana za uniju tržišta kapitala, Komisija danas predstavlja niz novih važnih inicijativa kojima se osigurava da taj novi program reformi ostane primjeren svojoj svrsi.

Unija tržišta kapitala ključni je oslonac Komisijinog Plana ulaganja za Europu, tzv. Junckerovog plana. Kombiniranjem regulatornih i neregulatornih reformi ovim se projektom nastoji bolje povezati štednju i ulaganja. Cilj je ojačati europski financijski sustav osiguravanjem alternativnih izvora financiranja i pružanjem više mogućnosti za potrošače i institucijske ulagače. Za poduzeća, a posebno mala i srednja poduzeća te novoosnovana poduzeća, unija tržišta kapitala znači veće mogućnosti financiranja poput financiranja poduzetničkim kapitalom i skupnim financiranjem. Osuvremenjena unija tržišta kapitala prvenstveno je usmjerena na održivo financiranje i financiranje projekata prihvatljivih za okoliš: budući da financijski sektor počinje pružati potporu ulagačima usmjerenim na održivost pri odabiru projekata i poduzeća, Komisija je odlučna postati predvodnik u potpori tim kretanjima.

Potpredsjednik Europske komisije Valdis Dombrovskis, zadužen za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je:Unija tržišta kapitala u središtu je naših napora za jačanje ulaganja u Europi i stvaranje radnih mjesta i rast. Istodobno s odlaskom najvećeg financijskog središta EU-a odlučni smo pojačati napore u smjeru osnaživanja i integriranja tržišta kapitala EU-a. Ovo preispitivanje jasno pokazuje veličinu izazova i računamo na podršku Europskog parlamenta i država članica u njegovu savladavanju.

Potpredsjednik Europske komisije Jyrki Katainen, zadužen za radna mjesta, rast i ulaganja, izjavio je: Komisija je svojim napornim radom dala ključni poticaj razvoju unije tržišta kapitala. U samo dvadeset mjeseci ostvarili smo dvije trećine naših početnih obveza te pripremamo i druge važne mjere. Sada proširujemo te napore zbog novih izazova poput financiranja održivog ulaganja i iskorištavanja potencijala financijskih tehnologija (FinTech). Nove mjere koje danas predstavljamo podrazumijevaju obnovljenu i veću angažiranost Komisije, te nas u konačnici usmjeravaju prema uniji tržišta kapitala.

Revizija na sredini razdoblja provedbe ukazuje na dobar napredak provedbe Akcijskog plana iz 2015. pri čemu su otprilike dvije trećine od 33 mjere ostvarene u dvadeset mjeseci. Suzakonodavci su nedavno načelno dogovorili dva velika prijedloga. Paket o sekuritizaciji rasteretit će bilance banaka i ostvariti dodatna financijska sredstva za kućanstva i brzorastuća poduzeća, a reforma fondova poduzetničkog kapitala olakšat će ulaganja u inovativna mala i srednja poduzeća. Nadalje, prošle godine postignut je dogovor o novom režimu za prospekte kojim će se olakšati pristup javnim tržištima, posebno za mala i srednja poduzeća. Međutim, za uspješnost unije tržišta kapitala presudna je potpuna i stalna potpora Europskog parlamenta, država članica i svih sudionika na tržištu.

U okviru revizije na sredini razdoblja provedbe utvrđen je i raspored novih mjera koje će biti predstavljene u nadolazećim mjesecima. Mjere će uključivati paneuropski proizvod osobne mirovine za pomoć građanima u financiranju umirovljenja. Komisija će osim toga nastaviti rad na jačanju nadzornog okvira za integrirana tržišta kapitala, većoj proporcionalnosti pravila za uvrštene MSP-ove i investicijska društva, iskorištavanju potencijala financijskih tehnologija (FinTech) i poticanju održivih ulaganja.

Istodobno s revizijom na sredini razdoblja provedbe unije tržišta kapitala, Komisija predstavlja mjere za poticanje dugoročnih ulaganja preispitivanjem bonitetne kalibracije za ulaganja u projekte u području infrastrukture. Predlažemo smanjenje iznosa kapitala koji osiguravajuća društva moraju imati kada ulažu u projekte u području infrastrukture. Te ciljane izmjene Delegirane uredbe Solventnost II dodatno će olakšati ulaganja u infrastrukturu.

Detaljan prikaz prijedloga

U reviziji na sredini razdoblja provedbe unije tržišta kapitala utvrđeno je devet novih prioritetnih mjera:

 1. jačanje ovlasti Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala radi bolje djelotvornosti dosljednog nadzora diljem EU-a i izvan njega;
 2. donošenje proporcionalnijeg regulatornog okruženja za uvrštavanje malih i srednjih poduzeća na javnim tržištima;
 3. preispitivanje bonitetnih postupaka za investicijska društva;
 4. procjenjivanje potrebe za okvirom EU-a za licenciranje i odobravanje prekograničnog poslovanja za FinTech aktivnosti;
 5. predstavljanje mjera potpore sekundarnim tržištima za loše kredite i razmatranje zakonodavnih inicijativa za jačanje sposobnosti osiguranih vjerovnika da ostvare povrat vrijednosti iz osiguranih zajmova odobrenih trgovačkim društvima i poduzetnicima;
 6. provedba daljnjih mjera na temelju preporuka Stručne skupine na visokoj razini za održivo financiranje;
 7. olakšavanje prekogranične distribucije i nadzora UCITS-a i alternativnih investicijskih fondova;
 8. pružanje smjernica o postojećim pravilima EU-a za postupanje u prekograničnim ulaganjima EU-a i odgovarajućeg okvira za sporazumno rješavanje ulagačkih sporova;
 9. predlaganje sveobuhvatne strategije EU-a za razmatranje mjera potpore razvoju lokalnih i regionalnih tržišta kapitala.

Osim toga, Komisija će uputiti prijedloge za preostale mjere iz Akcijskog plana iz 2015. Konkretno, Komisija će uputiti:

 1.  zakonodavni prijedlog o paneuropskom proizvodu osobne mirovine za pomoć građanima u financiranju umirovljenja; 
 2. zakonodavni prijedlog o okviru EU-a za pokrivene obveznice kako bi se bankama pomoglo u financiranju njihovih aktivnosti kreditiranja;
 3. zakonodavni prijedlog akta o vrijednosnim papirima kako bi se povećala pravna sigurnost vlasništva nad vrijednosnim papirima u prekograničnom kontekstu.

Kontekst

Unijom tržišta kapitala želi se ojačati protok privatnog kapitala za rastuća poduzeća, ulaganja u infrastrukturu, energetsku tranziciju i druge projekte za jačanje održivog razvoja. Uklanjanjem prepreka slobodnom prekograničnom protoku kapitala ojačat će se gospodarska i monetarna unija podržavanjem gospodarske konvergencije i ublažavanjem gospodarskih šokova u europodručju i izvan njega, što će europsko gospodarstvo učiniti otpornijim. Snažnija tržišta kapitala koja su bolje povezana s produktivnim ulaganjima značit će i bolje prilike za ulaganja mirovinskih fondova te institucijskih i malih ulagača koji štede na dulji rok i za umirovljenje.

Komisija je u siječnju 2017. pokrenula savjetovanje o preispitivanju na sredini razdoblja provedbe unije tržišta kapitala u okviru kojeg su dionici imali priliku uputiti ciljane prijedloge za dopunjavanje i unaprjeđivanje mjera navedenih u Akcijskom planu za uniju tržišta kapitala. Komisija je 30. rujna 2015. donijela Akcijski plan o izgradnji unije tržišta kapitala. U tom Akcijskom planu utvrđen je program mjera kojem je cilj do 2019. uspostaviti temelje integriranog tržišta kapitala u Europskoj uniji.

Akcijski plan temelji se na sljedećim ključnim načelima:

 • Povezivanje financiranja i realnoga gospodarstva razvojem nebankarskih izvora financiranja
 • Stvaranje više mogućnosti za ulagače
 • Poticanje jačeg i otpornijeg financijskog sustava
 • Produbljivanje financijske integracije i jačanje tržišnog natjecanja.

Dodatne informacije:

Obavijest

Informativni članak

Komunikacija o uniji tržišta kapitala – ubrzavanje reforme

Akcijski plan o izgradnji unije tržišta kapitala

IP/17/1529

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar