Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Un Fond european de apărare: 5,5 miliarde EUR pe an pentru stimularea capacităților de apărare ale Europei

Bruxelles, 7 iunie 2017

.

Comisia lansează astăzi un Fond european de apărare pentru a ajuta statele membre să cheltuiască într-un mod mai eficient banii contribuabililor, a reduce suprapunerile în materie de cheltuieli și a obține un raport calitate-preț mai bun. Fondul, anunțat de președintele Juncker în septembrie 2016 și susținut de Consiliul European din decembrie 2016, va coordona, va suplimenta și va amplifica investițiile naționale în cercetarea din domeniul apărării, în dezvoltarea de prototipuri și în achiziționarea de echipamente și tehnologii destinate sectorului apărării.

Vicepreședintele pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, Jyrki Katainen, a declarat: „Cetățenii europeni sunt preocupați de siguranța lor și a copiilor lor. În completarea cooperării noastre cu NATO, trebuie să acționăm mai mult și mai bine noi înșine. Astăzi demonstrăm că facem ceea ce spunem. Fondul va avea rolul de catalizator al unei industrii puternice a apărării în Europa, care să dezvolte tehnologii și echipamente de ultimă generație, complet interoperabile. Statele membre vor continua să se afle la cârmă, vor obține un raport mai bun calitate-preț și își vor putea spori influența.”

Comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska, a adăugat: „Europa trebuie să devină un furnizor de securitate. Fondul va sprijini cercetarea colaborativă în domeniul apărării și dezvoltarea în comun a capacităților de apărare. Prin urmare, va fi o schimbare radicală pentru autonomia strategică a UE și pentru competitivitatea industriei europene de apărare, inclusiv pentru nenumăratele IMM-uri și pentru societățile cu capitalizare medie care formează lanțul de aprovizionare din industria de apărare.

Fondul european de apărare este constituit din două componente:

  • Cercetare: Componenta de cercetare a Fondului produce deja rezultate. Începând cu 2017, UE va oferi, pentru prima dată, granturi pentru cercetarea colaborativă în domeniul tehnologiilor și produselor inovatoare din sectorul apărării, finanțate integral și în mod direct din bugetul UE. Proiectele eligibile pentru finanțarea UE se vor concentra asupra unor domenii de prioritate agreate în prealabil de statele membre și ar putea include, în mod normal, produse electronice, metamateriale, software criptat sau robotică. Această componentă va fi finanțată astfel:
    • 90 de milioane EUR până la sfârșitul anului 2019, din care 25 de milioane EUR vor fi alocate pentru 2017. Astăzi se lansează o cerere de propuneri pentru proiecte din domeniile sistemelor fără pilot din mediul naval și al sistemelor pentru soldați. Se preconizează că până la sfârșitul acestui an vor fi semnate primelor acorduri de acordare a granturilor.
    • 500 de milioane EUR pe an după 2020.În 2018, Comisia va propune un program specific al UE de cercetare în domeniul apărării, cu un buget anual estimat la 500 de milioane EUR, ceea ce înseamnă că UE va fi unul dintre cei mai mari investitori din Europa în sectorul apărării.
  • Dezvoltare și achiziții: Fondul va stimula statele membre să coopereze în ceea ce privește proiecte de dezvoltare în comun și achiziția de echipamente și tehnologii de apărare, prin intermediul cofinanțării din bugetul UE și printr-un sprijin practic din partea Comisiei. Statele membre pot, de exemplu, să investească în comun în dezvoltarea tehnologiilor pentru drone sau pentru comunicarea prin satelit ori pot cumpăra în comun un număr mai mare de elicoptere pentru a reduce costurile. Numai proiectele de colaborare vor fi eligibile, iar o parte a bugetului global va fi rezervată pentru proiecte vizând colaborarea transfrontalieră între IMM-uri. UE va participa la cofinanțare, astfel:
    • 500 de milioane EUR în total pentru anii 2019 și 2020, în cadrul unui program specific de dezvoltare a apărării și a industriei, propus astăzi.
    • 1 miliard EUR pe an după 2020. Pentru perioada de după 2020 va fi pregătit un program și mai substanțial, cu un buget anual estimat de 1 miliard EUR. Programul va valorifica finanțările de la nivel național, ceea ce va permite obținerea unui efect multiplicator preconizat egal cu 5. Prin urmare, acesta ar putea genera, în sectorul dezvoltării capacităților de apărare, investiții totale de 5 miliarde EUR pe an după 2020.

Un Fond de apărare european ambițios va contribui la consolidarea unei Uniuni Europene care își protejează și își apără cetățenii, fiind complementar cu alte două direcții de acțiune, și anume cu Planul de implementare a strategiei globale în domeniul securității și al apărării, care stabilește un nou nivel de ambiție a Uniunii și identifică acțiunile necesare pentru concretizarea acestuia, și cu punerea în aplicare a Declarației comune UE-NATO, semnată de președintele Consiliului European, de președintele Comisiei și de secretarul general al NATO.

Cu sprijinul Parlamentului European și al statelor membre, Fondul european de apărare poate deveni rapid elementul principal al dezvoltării uniunii securității și apărării europene pe care cetățenii o așteaptă.

Din perspectiva evoluțiilor viitoare și în urma publicării de către Comisie a Cărții albe privind viitorul Europei, astăzi Comisia publică, de asemenea, un document de dezbatere pentru a lansa un dialog cu publicul asupra evoluției posibile a UE27 până în 2025 în domeniul apărării.

Context

În orientările sale politice, în iunie 2014, președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a afirmat că securitatea cetățenilor europeni face parte dintre prioritățile sale. Președintele Juncker a anunțat crearea unui Fond european de apărare în discursul său privind starea Uniunii din 2016.

Există argumente economice solide pentru o mai bună cooperare între țările UE în privința cheltuielilor pentru apărare. Se estimează că absența cooperării dintre statele membre în domeniul apărării și al securității costă anual între 25 și 100 de miliarde EUR1. 80 % din procedurile de achiziții publice și peste 90 % din activitățile de cercetare și tehnologie sunt gestionate la nivel național2. S-ar putea economisi până la 30 % din cheltuielile de apărare în fiecare an prin punerea în comun a achizițiilor publice3

Abordarea fragmentată în domeniul apărării conduce, de asemenea, la suprapunerea inutilă și afectează capacitatea de desfășurare a forțelor de apărare. În UE există 178 de sisteme diferite de arme, în comparație cu 30 în SUA. Există 17 tipuri diferite de tancuri de luptă în UE și doar unul din SUA4. În ceea ce privește anumite programe pentru elicoptere, în Europa există mai mulți producători de elicoptere decât guverne care să le poată cumpăra.

La 30 noiembrie 2016, Comisia a prezentat Planul de acțiune european în domeniul apărării, specificând modul în care acest fond și alte acțiuni pot să sprijine utilizarea mai eficientă de către statele membre a resurselor destinate unei capacități de apărare comune, să consolideze securitatea cetățenilor europeni și să stimuleze o bază industrială competitivă și inovatoare. Inițiativa a fost salutată de liderii UE în cadrul reuniunilor Consiliului European din decembrie 2016 și martie 2017, iar Comisiei i s-a acordat mandatul de a prezenta propunerile pe care le publică astăzi.

Informații suplimentare

Fișă informativă privind argumentele pentru consolidarea cooperării UE în materie de apărare și securitate

Fișă informativă privind Fondul european de apărare

Fondul european de apărare - Întrebări frecvente

Întrebări și răspunsuri - Viitorul apărării europene

Comunicarea „Lansarea Fondului european de apărare”

Propunere de Regulament

Cerere de propuneri

 

Documentul de față a fost modificat la 9 iunie pentru a preciza sursele de informații

 

1 EPRS, Parlamentul European, 2013

Agenția Europeană de Apărare, 2014

3 Raportul privind securitatea de la München, 2017

4 Raportul privind securitatea de la München, 2017

IP/17/1508

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar