Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Aizsardzības fonds. 5,5 miljardi eiro gadā Eiropas aizsardzības spēju vairošanai

Briselē, 2017. gada 7. jūnijā

.

Šodien Komisija sāk veidot Eiropas Aizsardzības fondu, kam būs jāpalīdz dalībvalstīm efektīvāk izmantot savāktos nodokļus, mazināt izdevumu dublēšanos un naudu iztērēt lietderīgāk. Šis fonds, par kuru Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers paziņoja 2016. gada septembrī un kuru Eiropadome atbalstīja 2016. gada decembrī, koordinēs, papildinās un vairos valstu ieguldījumus aizsardzības vajadzību izpētē, prototipu izstrādē un aizsardzības iekārtu un tehnoloģiju iegādē.

Par nodarbinātību, izaugsmi, ieguldījumiem un konkurētspēju atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens saka: "Visā Eiropā ļaudis ir noraizējušies par savu un savu bērnu drošību. Papildus sadarbībai ar NATO mums ir arī pašiem jāstrādā vairāk un labāk. Šodien parādām, ka mūsu vārdiem seko darbi. Fonds būs par katalizatoru spēcīgai Eiropas aizsardzības rūpniecībai, kas izstrādās pašas modernākās, pilnīgi sadarbspējīgas tehnoloģijas un iekārtas. Pie stūres joprojām būs dalībvalstis, un tās lietderīgāk izlietos savu naudu un galu galā arī palielinās katra savu ietekmi."

Par iekšējo tirgu, rūpniecību, uzņēmējdarbību un MVU atbildīgā Komisijas locekle Elžbeta Beņkovska piemetina: "Eiropai jākļūst par drošības "piegādātāju". Fonds atbalstīs sadarbisku pētniecību aizsardzības jomā un aizsardzības spēju kopīgu izveidi. Tādējādi tas vairos ES stratēģisko patstāvību un cels Eiropas aizsardzības rūpniecības konkurētspēju, ieskaitot daudzos MVU un vidēja kapitāla uzņēmumus, kas veido Eiropas aizsardzības piegādes ķēdi."

Eiropas Aizsardzības fondam būs divi atzari:

  • Pētniecība. Fonda pētnieciskais aspekts jau nes augļus. Sadarbiskiem pētījumiem par novatoriskām aizsardzības tehnoloģijām un izstrādājumiem ES no 2017. gada sāks piešķirt dotācijas, kas pilnā apmērā un tieši nāks no ES budžeta. Tiesīgi pretendēt uz ES finansējumu būs projekti, kuri koncentrēsies uz prioritārajām jomām, par kurām dalībvalstis būs vienojušās, un to vidū varētu būt elektronika, metamateriāli, šifrēta programmatūra un robotika. To finansēs šādi:
    • 90 miljoni eiro līdz 2019. gada beigām, no kuriem 25 miljoni tiks piešķirti 2017. gadam. Šodien tiek publicēts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus par automātiski vadāmu jūras vides sistēmu un kareivju ekipējuma sistēmu projektiem. Pirmos dotācijas līgumus paredzēts parakstīt līdz gada beigām.
    • 500 miljoni eiro katru gadu pēc 2020. gada.2018. gadā Komisija liks priekšā speciālu ES aizsardzības pētniecības programmu ar paredzamo gada budžetu 500 miljonu eiro, tā padarot ES par vienu no Eiropas lielākajiem aizsardzības jomas ieguldītājiem.
  • Izstrāde un iegāde. Fonds radīs pamudinājumus dalībvalstīm sadarboties aizsardzības iekārtu un tehnoloģiju kopīgā izstrādē un iegādē ar ES budžeta līdzfinansējumu un Komisijas atbalstu praktiskās lietās. Piemēram, dalībvalstis var kopīgi ieguldīt dronu tehnoloģiju izstrādē vai satelītsakaros, vai iepirkt helikopterus vairumā, lai mazinātu izmaksas. Tiesīgi būs tikai sadarbiski projekti, un zināma daļa kopējā budžeta būs iezīmēta kā izlietojama projektiem, kuros būs MVU pārrobežu dalība. ES piedāvās līdzfinansēšanai šādas summas:
    • 500 miljoni eiro kopā 2019. un 2020. gadā šodien ierosinātā specializētā aizsardzības un rūpniecības attīstības programmā.
    • 1 miljards eiro katru gadu pēc 2020. gada. Pamatīgāka programma tiks sagatavota laikposmam pēc 2020. gada, un tās paredzamais budžets ir 1 miljards eiro gadā. Programma būs valstu finansējuma svira, kuras paredzamais palielinājums ir 5 reizes. Tādējādi pēc 2020. gada tā varētu katru gadu ģenerēt pavisam 5 miljardu eiro ieguldījumu aizsardzības spēju attīstībā.

Fonds palīdzēs veidot tādu Savienību, kas sargā un aizstāv savus pilsoņus, papildus darbiem citos atzaros, kā Globālās stratēģijas īstenošanas plāns drošības un aizsardzības jomā, kur ar jaunu vērienu Savienībai noteiktas darbības tā sasniegšanai, kā arī Eiropadomes priekšsēdētāja, Komisijas priekšsēdētāja un NATO ģenerālsekretāra parakstītās ES un NATO kopīgās deklarācijas īstenošana.

Ar Eiropas Parlamenta un dalībvalstu atbalstu Eiropas Aizsardzības fonds var ātri kļūt par pilsoņu gaidītās Eiropas Drošības un aizsardzības savienības attīstības vilcējspēku.

Ar skatu nākotnē un atskatu uz savu Balto grāmatu par Eiropas nākotni Komisija šodien publicē arī apceri, kam jāsāk sabiedriska diskusija par 27 valstu ES iespējamo attīstību aizsardzības jomā līdz 2025. gadam.

Priekšvēsture

2014. gada jūnija "Politikas pamatnostādnēs" Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers Eiropas pilsoņu drošību pieskaitīja pie prioritātēm. 2016. gada uzrunā par stāvokli Savienībā Ž. K. Junkers paziņoja par Eiropas Aizsardzības fonda izveidi.

Plašāka ES valstu sadarbība aizsardzībai atvēlēto līdzekļu izlietošanā ir stingri ekonomiski pamatota. Lēš, ka dalībvalstu savstarpējās sadarbības trūkums aizsardzības un drošības jomā ik gadu aizlaiž zudībā 25–100 miljardus eiro1. 80 % iepirkumu un vairāk nekā 90 % pētniecības un tehnoloģijas notiek valstu iekšienē2. Ja iepirkumu veiktu vienkopus, gadā ietaupītos līdz 30 % izdevumu3.

Neviengabalainā pieeja aizsardzībai izraisa arī lieku dublēšanos un ietekmē aizsardzības spēku izvietojamību. ES ir 178 atšķirīgas ieroču sistēmas, bet ASV — 30. ES ir 17 galveno tanku veidu, bet ASV — tikai viens4. Dažās helikopteru programmās Eiropā ir vairāk helikopteru veidu nekā valdību, kas tos spēj nopirkt.

2016. gada 30. novembrī Komisija iepazīstināja ar Eiropas Aizsardzības rīcības plānu, kurā tika izklāstīts, kā Eiropas Aizsardzības fonds un citas darbības var palīdzēt dalībvalstīm lietderīgāk izmantot līdzekļus kopējo aizsardzības spēju uzlabošanai, stiprināt Eiropas pilsoņu drošību un sekmēt konkurētspējīgas, novatoriskas rūpnieciskās bāzes izveidi. Eiropadomes sanāksmēs 2016. gada decembrī un 2017. gada martā ES līderi šo iniciatīvu atzinīgi novērtēja un deva uzdevumu Komisiju iesniegt priekšlikumus — kas šodien tiek iesniegti.

Sīkāka informācija

Faktu lapa par ciešāku ES sadarbību drošības un aizsardzības jomā

Faktu lapa par Eiropas Aizsardzības fondu

Eiropas Aizsardzības fonds — Ko parasti vaicā

Jautājumi un atbildes — Eiropas aizsardzības nākotne

Paziņojums "Eiropas Aizsardzības fonda izveides sākums"

Regulas priekšlikums

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus

 

Dokuments grozīts 9. jūnijā, precizējot ziņu avotus.

 

1 EPRS, Eiropas Parlaments, 2013.

Eiropas Aizsardzības aģentūra, 2014.

3 Minhenes ziņojums par drošību, 2017.

4 Minhenes ziņojums par drošību, 2017.

IP/17/1508

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar