Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Európai Védelmi Alap: évi 5,5 milliárd euró Európa védelmi képességeinek a fokozására

Brüsszel, 2017. június 7.

.

A Bizottság ma útjára indítja az Európai Védelmi Alapot azzal a céllal, hogy segítse a tagállamokat hatékonyabban elkölteni az adófizetők pénzét, visszaszorítani a kiadások megkettőzését és javítani az ár-érték arányt. A Jean-Claude Juncker elnök által 2016 szeptemberében bejelentett és az Európai Tanács 2016. decemberi ülésének támogatását elnyerő Alap koordinálja, kiegészíti és kibővíti a védelmi kutatásra, a prototípusok kifejlesztésére, valamint a védelmi felszerelések és technológia beszerzésére irányuló nemzeti beruházásokat.

Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnök így nyilatkozott: „Az európaiak aggódnak saját maguk és gyermekeik biztonságáért. A NATO-val való együttműködésünket kiegészítve nekünk magunknak is többet kell tennünk, és azt jobban kell tennünk. Ma megmutatjuk, hogy nem csak beszélünk, hanem cselekszünk is. Az Alap katalizátorként fog működni az élvonalbeli és teljes mértékben együttműködő technológiákat és felszereléseket kifejleszteni képes erős európai védelmi ipar megteremtésében. Az irányítás továbbra is a tagállamok kezében marad, miközben jobb ár-érték arányt érhetnek el, és végső soron növekszik a befolyásuk is.”

Elżbieta Bieńkowska, a belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős biztos hozzátette: „Európának biztonsági garanciát kell nyújtania. Az Alapból támogatást fog kapni a védelmi témájú kutatási együttműködés és a védelmi képességek közös fejlesztése. Ezáltal az Alap döntő szerepet fog játszani Európa stratégiai autonómiája és az európai védelmi ipar – ezen belül az európai védelmi ellátási láncot alkotó számos kkv és közepes piaci tőkeértékű vállalat – versenyképessége szempontjából.”

Az Európai Védelmi Alapnak két vonulata van:

  • Kutatás: Az Alap kutatási vonala már most is eredményes. 2017-től kezdődően az EU első ízben támogatást fog nyújtani az innovatív védelmi technológiákra és termékekre irányuló, együttműködésen alapuló kutatáshoz, amely teljes mértékben és közvetlenül az uniós költségvetésből kerül finanszírozásra. Az uniós finanszírozásra jogosult projektek a tagállamok által korábban elfogadott prioritási területekre fognak összpontosítani: jellemzően az elektronika, a metaanyagok, a kódolt szoftverek és a robotika területére. A finanszírozás az alábbiak szerint történik:
    • 2019 végéig 90 millió euró, amelyből 25 millió eurót 2017-re különítettek el. A mai napon kerül közzétételre egy, a haditengerészeti környezetben működő, pilóta nélküli rendszerek és a harci rendszerek területén megvalósítandó projektekre vonatkozó pályázati felhívás. Az első támogatási megállapodások aláírására várhatóan ez év végén kerül sor.
    • 2020 után évente 500 millió euró. A Bizottság 2018-ban javaslatot tesz egy célzott uniós védelmi kutatási programra, amelynek becsült éves költségvetése 500 millió euró lesz, és amelynek köszönhetően az EU az egyik legnagyobb védelmi kutatási beruházó lesz Európában.
  • Fejlesztés és beszerzés: Az Alap ösztönzőket teremt a tagállamoknak arra, hogy az uniós költségvetésből történő társfinanszírozás és a Bizottság gyakorlati támogatása révén együttműködjenek egymással a közös fejlesztés, valamint a védelmi berendezések és technológia beszerzése terén. A tagállamok például költségcsökkentés címén közösen ruházhatnak be a dróntechnológia fejlesztésébe vagy közösen bonyolíthatnak le nagyléptékű helikopterbeszerzéseket. Csak az együttműködésen alapuló projektek támogathatók, és a teljes költségvetés egy részét a kkv-k határokon átnyúló részvételével megvalósuló projektekre különítik el. Az EU az alábbiak szerint nyújt társfinanszírozást:
    • 2019-ben és 2020-ban összesen 500 millió euró a ma előterjesztett, célzott védelmi és iparfejlesztési program keretében.
    • 2020 után évente 1 milliárd euró. A 2020 utáni időszakra egy jelentősebb, a tervek szerint mintegy 1 milliárd eurós költségvetésű program készül. A program a nemzeti finanszírozás szintjén a várakozások szerint ötszörös multiplikátorhatást fog elérni. Ezáltal 2020 után összesen évi 5 milliárd euró összegű beruházást eredményezhet a védelmi képességek fejlesztése területén.

Az ambiciózus célokat kitűző Európai Védelmi Alap hozzájárul a polgárainak védelmet és biztonságot nyújtó Európai Unió megteremtéséhez, és kiegészíti a folyamatban lévő munka más területeit, konkrétan az Unió globális stratégiájának részét képező, a biztonságra és a védelemre vonatkozó végrehajtási tervet, amely ambiciózusabb célokat tűz ki az Unió elé és feltérképezi az ehhez szükséges intézkedéseket, valamint az Európai Tanács elnöke, a Bizottság elnöke és a NATO főtitkára által aláírt EU–NATO együttes nyilatkozat végrehajtását.

Az Európai Parlament és a tagállamok támogatásával az Európai Védelmi Alap gyorsan a polgárok által várt európai biztonsági és védelmi unió fejlesztésének motorjává válhat.

Előretekintve a Bizottság az Európa jövőjéről szóló fehér könyve után ma egy olyan vitaanyagot is közzétesz, amelynek keretében nyilvános vitát indít arról, hogy miként alakulhat a 27 tagú EU védelmi helyzete 2025-ig.

Háttér-információk

2014. júniusában az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker politikai iránymutatásában prioritássá tette az európai polgárok biztonságának megerősítését. Juncker elnök az Unió helyzetéről szóló 2016. évi beszédében bejelentette az Európai Védelmi Alap létrehozását.

Erős gazdasági érvek szólnak amellett, hogy az uniós országok nagyobb mértékben együttműködjenek a védelmi kiadások területén. A tagállamok együttműködésének elmaradása a védelem és a biztonság területén a becslések szerint éves szinten 25–100 milliárd euró többletköltséggel jár1. A közbeszerzések 80%-a, a kutatási és technológiai tevékenységeknek pedig több mint 90%-a nemzeti alapon működik2. A beszerzések összevonásával az éves védelmi kiadások akár 30%-a megtakarítható lenne3.

A védelemmel kapcsolatos megközelítés töredezettsége ezenkívül szükségtelen átfedésekhez vezet, és hatással van a védelmi erők bevethetőségére. Az EU-ban 178 különböző fegyverrendszer létezik, szemben az Egyesült Államok 30 rendszerével. Az EU 17-féle különböző alapharckocsit használ, az Egyesült Államok csak egyet4. Európában egyes helikopterprogramokban több helikoptertípus szerepel, mint kormány, amely helikoptert vásárolna.

2016. november 30-án az Európai Bizottság bemutatta az európai védelmi cselekvési tervet, amely felvázolta, hogy az Európai Védelmi Alap és egyéb támogató intézkedések miként tehetik hatékonyabbá a közös védelmi képességekre irányuló tagállami beruházásokat, hogyan erősíthetik meg az európai polgárok biztonságát, és miképp mozdíthatják elő a versenyképes és innovatív ipari bázist. Az Európai Tanács 2016. decemberi és 2017. márciusi ülésén az uniós vezetők üdvözölték a kezdeményezést, és a Bizottság megbízást kapott arra, hogy tegye meg a ma előterjesztett javaslatokat.

További információk

Tájékoztató az Unión belüli biztonsági és védelmi együttműködés fokozása mellett szóló érvekről

Tájékoztató az Európai Védelmi Alapról

Az Európai Védelmi Alap – gyakran feltett kérdések

Kérdések és válaszok – Az európai védelem jövője

Közlemény: „Az Európai Védelmi Alap elindítása”

Rendeletjavaslat

Pályázati felhívás

 

A dokumentum június 9-én az információforrások egyértelműsítése érdekében módosításra került.

 

1 Az Európai Parlament Kutatószolgálata (EPRS), 2013.

Európai Védelmi Ügynökség, 2014.

3 A müncheni biztonsági konferenciáról készült jelentés, 2017.

4 A müncheni biztonsági konferenciáról készült jelentés, 2017.

IP/17/1508

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar