Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας: 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για την προώθηση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης

Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017

.

Σήμερα η Επιτροπή δρομολογεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να δαπανούν πιο αποδοτικά τα χρήματα των φορολογουμένων, για να μειώσει τις διπλές δαπάνες και για να επιτύχει πιο συμφέρουσες από οικονομική άποψη προσφορές. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Προέδρου Juncker τον Σεπτέμβριο του 2016 και με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2016, το Ταμείο θα συντονίζει, συμπλήρωνει και ενισχύει τις εθνικές επενδύσεις στην έρευνα στον αμυντικό τομέα, στην ανάπτυξη πρωτοτύπων και στην απόκτηση αμυντικού εξοπλισμού και τεχνολογίας.

Ο κ. Jyrki Katainen, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Οι άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη ανησυχούν για την ασφάλεια τους και για την ασφάλεια των παιδιών τους. Συμπληρώνοντας τη συνεργασία μας με το ΝΑΤΟ, πρέπει εμείς οι ίδιοι να δράσουμε περισσότερο και καλύτερα. Σήμερα αποδεικνύουμε ότι κάνουμε τα λόγια πράξη. Το Ταμείο θα λειτουργήσει ως καταλύτης για μια ισχυρή ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, η οποία αναπτύσσει πλήρως διαλειτουργικές τεχνολογίες και εξοπλισμό αιχμής. Τα κράτη μέλη θα διατηρήσουν τον ηγετικό ρόλο τους, θα επιτύχουν πιο συμφέρουσες προσφορές και, τελικά, θα δουν την επιρροή τους αυξάνεται.»

Η κ. Elżbieta Bieńkowska, αρμόδια επίτροπος για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, πρόσθεσε: «Η Ευρώπη πρέπει να καταστεί πάροχος ασφάλειας. Το Ταμείο θα υποστηρίξει τη συνεργατική έρευνα στον τομέα της άμυνας και την από κοινού ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων. Συνεπώς, θα πρέπει να αποτελεί παράγοντα καθοριστικών αλλαγών για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και για τις πολλές ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης που αποτελούν την ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού στον τομέα της άμυνας

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας έχει δύο σκέλη:

  • Έρευνα: Η πτυχή έρευνας του Ταμείου παράγει ήδη αποτελέσματα. Από το 2017 και μετά η ΕΕ θα προσφέρει, για πρώτη φορά, επιχορηγήσεις για συνεργατική έρευνα σε καινοτόμους τεχνολογίες και προϊόντα στον τομέα της άμυνας, που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου και απευθείας από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Τα σχέδια τα οποία είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την ΕΕ θα επικεντρώνονται σε τομείς προτεραιότητας που έχουν συμφωνηθεί προηγουμένως από τα κράτη μέλη και θα περιλαμβάνουν, κατά κανόνα, την ηλεκτρονική, τα μεταϋλικά, λογισμικό κρυπτογράφησης ή τη ρομποτική. Το έργο αυτό θα χρηματοδοτηθεί ως εξής:
    • 90 εκατομμύρια ευρώ έως το τέλος του 2019, από τα οποία τα 25 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για το 2017. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων ξεκινά σήμερα για έργα στους τομείς των μη επανδρωμένων συστημάτων σε ναυτικό περιβάλλον και συστήματα εξοπλισμού στρατιωτών. Η υπογραφή των πρώτων συμφωνιών επιχορήγησης αναμένεται έως το τέλος του παρόντος έτους.
    • 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μετά το 2020. Το 2018 η Επιτροπή θα προτείνει ένα ειδικό ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της άμυνας με εκτιμώμενο ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 500 εκατ. ευρώ, πράγμα που καθιστά την ΕΕ έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές στον τομέα της έρευνας στην Ευρώπη.
  • Ανάπτυξη και απόκτηση: Το Ταμείο θα δώσει κίνητρα στα κράτη μέλη για να συνεργαστούν για την από κοινού ανάπτυξη και την απόκτηση αμυντικού εξοπλισμού και τεχνολογίας μέσω συγχρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και πρακτικής στήριξης από την Επιτροπή. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη θα μπορούν να επενδύουν από κοινού στην ανάπτυξη της τεχνολογίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή της δορυφορικής επικοινωνίας, ή να προβαίνουν σε κοινές μεγάλες αγορές ελικοπτέρων ώστε να μειώνεται το κόστος. Μόνο τα έργα συνεργασίας θα είναι επιλέξιμα, ενώ ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού θα διατεθεί για έργα που αφορούν τη διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ. Η ΕΕ θα προσφέρει συγχρηματοδότηση με:
    • 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά για το 2019 και το 2020, βάσει ειδικού προγράμματος άμυνας και βιομηχανικής ανάπτυξης που προτείνεται σήμερα.
    • 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως μετά το 2020. Ουσιαστικότερο πρόγραμμα θα εκπονηθεί για την περίοδο μετά το 2020, με εκτιμώμενο ετήσιο προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα θα συμβάλει στη μόχλευση εθνικής χρηματοδότησης με αναμενόμενο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 5. Συνεπώς, μπορεί να δημιουργήσει συνολικές επενδύσεις στην ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της άμυνας ύψους 5 δισ. ευρώ ετησίως μετά το 2020.

Ένα φιλόδοξο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα συμβάλει σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει και υπερασπίζεται τους πολίτες της και συμπληρώνει άλλους άξονες εργασίας και, συγκεκριμένα, το σχέδιο εφαρμογής της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα, το οποίο ανεβάζει τον πήχη της φιλοδοξίας για την Ένωση και προσδιορίζει ενέργειες για την υλοποίησή του, καθώς και με την εφαρμογή της κοινής δήλωσης ΕΕ-ΝΑΤΟ που υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας μπορεί γρήγορα να καταστεί η κινητήριος δύναμη για τη στήριξη της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασφάλειας και Άμυνας που αναμένουν οι πολίτες.

Ατενίζοντας το μέλλον και με βάση τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, σήμερα η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης ένα έγγραφο προβληματισμού, ώστε να ξεκινήσει δημόσια συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ των 27 θα μπορούσε να διαμορφωθεί έως το 2025 στον τομέα της άμυνας.

Ιστορικό

Στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Ιουνίου του 2014, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Juncker κατέστησε την ενίσχυση της ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών προτεραιότητα. Ο Πρόεδρος Juncker ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016.

Υπάρχουν ισχυρά οικονομικά επιχειρήματα υπέρ της καλύτερης συνεργασίας στον τομέα των αμυντικών δαπανών μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Το κόστος της έλλειψης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας εκτιμάται ετησίως μεταξύ 25 και 100 δισ. ευρώ1. Το 80% των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων και πάνω από το 90% των δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογίας διεξάγονται σε εθνική βάση2. Με τη συνεκμετάλλευση των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών θα μπορούσε να εξοικονομηθεί έως και το 30% των ετήσιων αμυντικών δαπανών3.

Η κατακερματισμένη προσέγγιση όσον αφορά την άμυνα οδηγεί και σε περιττές επικαλύψεις και επηρεάζει την ικανότητα ανάπτυξης των αμυντικών δυνάμεων. Υπάρχουν 178 διαφορετικά οπλικά συστήματα στην ΕΕ, σε σύγκριση με 30 στις ΗΠΑ. Υπάρχουν 17 διαφορετικοί τύποι κύριων αρμάτων μάχης στην ΕΕ και μόνο ένα στις ΗΠΑ4. Για ορισμένα προγράμματα ελικοπτέρων, υπάρχουν περισσότεροι τύποι ελικοπτέρων στην Ευρώπη από ό,τι κυβερνήσεις που μπορούν να τα αγοράσουν.

Στις 30 Νοεμβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε έγγραφο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, στο οποίο περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και άλλες δράσεις μπορούν να συμβάλουν σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα των δαπανών των κρατών μελών σε κοινές ικανότητες άμυνας, να ενισχύσουν την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και να διαμορφώσουν μια ανταγωνιστική και καινοτόμο βιομηχανική βάση. Η πρωτοβουλία έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τους ηγέτες της ΕΕ κατά τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2016 και του Μαρτίου 2017, ενώ η Επιτροπή έλαβε την εντολή να υποβάλει τις προτάσεις που παρουσιάζει σήμερα.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο για τα επιχειρήματα υπέρ της ευρύτερης συνεργασίας της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας

Ενημερωτικό δελτίο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας — Συχνές ερωτήσεις

Ερωτήσεις και απαντήσεις — Το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας

Ανακοίνωση με τίτλο «Η έναρξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας»

Πρόταση κανονισμού

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

 

Το παρόν έγγραφο τροποποιήθηκε στις 9 Ιουνίου για να αποσαφηνίσει τις πηγές πληροφοριών

 

1 EPRS, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2013

Ευρωπαϊκός Οργανισμός 'Αμυνας, 2014

3 Έκθεση της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, 2017

4 Έκθεση της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, 2017

IP/17/1508

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar