Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropský obranný fond: 5,5 miliardy eur ročně na posílení obranných schopností EU

Brusel 7. června 2017

.

Evropská komise dnes zřídila Evropský obranný fond, který má členským státům pomoci efektivněji vynakládat peníze daňových poplatníků, snížit duplicity ve výdajích a zajistit optimální využití finančních prostředků. Fond, o němž předseda Komise Jean-Claude Juncker informoval v září 2016 a který posléze v prosinci 2016 podpořila Evropská rada, bude koordinovat, doplňovat a multiplikovat investice členských států do obranného výzkumu, vývoje prototypů a akvizic obranného materiálu a technologií.

Místopředseda Komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen uvedl: „Lidé v celé Evropě mají obavy o svou bezpečnost a bezpečnost svých dětí. Vedle své spolupráce s NATO musí EU v oblasti obrany dělat více. Dnes představené projekty jsou v této souvislosti reálnými činy. Fond bude působit jako katalyzátor silného evropského obranného průmyslu, jenž vyvíjí nejmodernější a plně interoperabilní technologie a vybavení. Členské státy si zachovají kontrolu, dostanou více za své peníze a jejich vliv se v konečném důsledku zvýší.“

Elżbieta Bieńkowska, komisařka odpovědná za vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, dodala: „Evropská unie se musí stát poskytovatelem bezpečnosti. Nový fond bude podporovat kooperativní obranný výzkum a společný rozvoj obranných schopností. Bude tak původcem zásadních změn pro strategickou autonomii EU a konkurenceschopnost evropského obranného průmyslu – včetně mnoha malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací, které tvoří dodavatelský řetězec evropského obranného odvětví.“

Evropský obranný fond má dvě složky:

  • Výzkum: Výzkumná složka fondu již přináší výsledky. EU letos poprvé nabídne granty na kooperativní výzkum inovativních obranných technologií a produktů, financované plně a přímo z rozpočtu EU. Projekty způsobilé pro financování EU se zaměří na prioritní oblasti, na nichž se členské státy dříve dohodly a mezi něž by mohly typicky patřit elektronika, metamateriály, šifrovací software nebo robotika. Financování bude následující:
    • 90 milionů eur do konce roku 2019; na rok 2017 bylo přiděleno 25 milionů eur. Dnes se vyhlašuje výzva k předkládání návrhů na projekty v oblastech systémů bez posádky v námořním prostředí a systémů podporujících jednotlivé vojáky. Podpis prvních grantových dohod se očekává do konce tohoto roku.
    • 500 milionů eur ročně po roce 2020.V roce 2018 Komise navrhne specializovaný program obranného výzkumu EU s odhadovaným ročním rozpočtem ve výši 500 milionů eur, čímž se EU stane jedním z největších investorů do obranného výzkumu v Evropě.
  • Vývoj a akvizice: Fond vytvoří pro členské státy pobídky ke spolupráci na společném vývoji a akvizicích obranného materiálu a technologií prostřednictvím spolufinancování z rozpočtu EU a praktické podpory ze strany Komise. Členské státy mohou například společně investovat do vývoje technologií bezpilotních prostředků nebo satelitní komunikace, nebo hromadně pořizovat vrtulníky, aby snížily náklady. Způsobilé budou pouze kooperativní projekty a určitá část celkového rozpočtu bude vyčleněna na projekty s přeshraniční účastí malých a středních podniků. EU nabídne spolufinancování s těmito prostředky:
    • celkem 500 milionů eur na roky 2019 a 2020 v rámci dnes navrženého specializovaného programu rozvoje obranného průmyslu.
    • 1 miliarda eur ročně po roce 2020. V období po roce 2020 bude fungovat větší program s odhadovaným ročním rozpočtem ve výši 1 miliardy eur. Program umožní členským státům pákové financování s očekáváným pětinásobným multiplikačním účinkem. Mohl by tedy generovat celkové investice do rozvoje obranných schopností ve výši 5 miliard eur ročně v období po roce 2020.

Ambiciózní Evropský obranný fond přispěje k plnění cílů Evropské unie, jimiž je chránit a bránit své občany, bude doplňovat další oblasti práce, konkrétně plán provádění bezpečnostní a obranné politiky v rámci globální strategie, který pro Unii stanoví novou úroveň ambicí a identifikuje činnosti pro jejich naplnění, jakož i provádění Společného prohlášení EU a NATO podepsaného předsedou Evropské rady, předsedou Komise a generálním tajemníkem NATO.

S podporou Evropského parlamentu a členských států se Evropský obranný fond může rychle stát motorem vývoje evropské bezpečnostní a obranné unie, kterou občané očekávají.

V budoucí perspektivě a v návaznosti na svou bílou knihu o budoucnosti Evropy dnes Komise také zveřejnila diskusní dokument, který má zahájit veřejnou debatu o tom, jak by se EU s 27 členy mohla do roku 2025 vyvíjet v oblasti obrany.

Souvislosti

Ve svých politických směrech z června 2014 předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker označil za jednu z priorit zvýšení bezpečnosti evropských občanů. Jean-Claude Juncker ohlásil vytvoření Evropského obranného fondu ve svém Projevu o stavu Unie v roce 2016.

Větší spolupráce v oblasti výdajů na obranu mezi členskými státy EU má silné ekonomické opodstatnění. Odhaduje se, že nedostatečná spolupráce mezi členskými státy v oblasti obrany a bezpečnosti s sebou nese náklady ve výši 25 až 100 miliard eur1 ročně. Jelikož 80 % zakázek a více než 90 % výzkumu a technologického rozvoje probíhá na vnitrostátní úrovni2, sdruženým zadáváním veřejných zakázek by se dalo ročně ušetřit až 30 % výdajů na obranu3.

Tato roztříštěnost, pokud jde o obranu, rovněž vede ke zbytečným duplicitám a ovlivňuje schopnost nasazení obranných sil. V EU existuje 178 různých zbraňových systémů oproti 30 ve Spojených státech. Máme 17 typů hlavních bojových tanků, zatímco USA používají jen jeden4. V případě některých vrtulníkových programů máme v Evropě víc typů vrtulníků než vlád schopných je koupit.

Dne 30. listopadu 2016 Komise představila evropský obranný akční plán, v němž vysvětlila, jakým způsobem mohou Evropský obranný fond a další opatření podpořit efektivnější vynakládání prostředků členských států na společné obranné schopnosti, zvýšit bezpečnost evropských občanů a podnítit konkurenceschopnou a inovativní průmyslovou základnu. Vedoucí představitelé EU na zasedání Evropské rady v prosinci 2016 a v březnu 2017 tuto iniciativu uvítali a Komise obdržela mandát předložit dnešní návrhy.

Další informace

Informační přehled o argumentech pro větší spolupráci EU v oblasti bezpečnosti a obrany

Informační přehled o Evropském obranném fondu

Evropský obranný fond – často kladené otázky

Budoucnost evropské obrany – otázky a odpovědi

Sdělení „Zřízení Evropského obranného fondu“

Návrh nařízení

Výzva k předkládání návrhů

 

Tento dokument byl 9. června aktualizován kvůli upřesnění informačních zdrojů.

 

1 EPRS, Evropský parlament, 2013

Evropská obranná agentura, 2014

3 Mnichovská zpráva o bezpečnosti, 2017

4 Mnichovská zpráva o bezpečnosti, 2017

IP/17/1508

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar