Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

100 europeiska geografiska beteckningar skyddas i Kina

Bryssel den 2 juni 2017

100 europeiska geografiska beteckningar skyddas i Kina

EU och Kina enades i dag om en lista på 200 europeiska och kinesiska geografiska beteckningar –100 från varje – som kan komma i fråga för skydd enligt ett bilateralt avtal under 2017.

I och med att listan offentliggörs inleds processen med att skydda varorna på listan mot imitationer och renommésnyltning. Det förväntas leda till fördelar för handeln för bägge parter, ökad medvetenhet hos konsumenterna och mer efterfrågan på kvalitetsprodukter på bägge sidor.

EU-listan på produkter som ska skyddas i Kina innehåller bl.a. Bayerisches Bier, Feta, Queso Manchego, Champagne, Gorgonzola och Polska Wódka, medan de kinesiska produkter som ska skyddas i EU är bl.a. Yantai Ping Guo (Yantai-äpple), Hengxian Mo Li Hua Cha (Hengxian-jasminte), Panjin Da Mi (Panjin-ris) och Baise Mang Guo (Baise-mango). Offentliggörandet av listorna är rutin och inleder en period då berörda aktörer kan lämna synpunkter.

Den kinesiska livsmedelsmarknaden är en av världens största, och blir allt större för varje år, på grund av en växande medelklass som fått smak på europeiska livsmedel, ofta efter internationella resor. Kina har också en rik historia av egna geografiska beteckningar, många av dem fortfarande relativt okända för konsumenterna i EU, och de beteckningarna bör nu bli mer allmänt tillgängliga tack vare avtalet.

– Våra EU-produkter med skyddad geografisk beteckning är en stor framgång, med växande försäljning i hela världen, säger EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan. Konsumenter jorden runt känner förtroende för vårt system med geografiska beteckningar som gör att de kan lita på varornas ursprung och kvalitet och är villiga att betala mer för produkterna, och det leder i sin tur till ökade förtjänster för bonden. Att vi kan samarbeta med våra globala handelspartner som Kina tjänar alla på: våra bönder och livsmedelsföretag tjänar på starkare handelsförbindelser mellan företagen, och naturligtvis tjänar även konsumenterna på bägge sidor på det här avtalet.

Samarbetet mellan EU och Kina om geografiska beteckningar inleddes för över 10 år sedan och har lett till skydd av 10 beteckningar på bägge sidor enligt EU:s och Kinas lagstiftning. Med utgångspunkt i det här samarbetet inledde EU och Kina förhandlingar 2010 om ett bilateralt avtal om samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar. Det första steget i processen är att offentliggöra två listor på 100 produkter från bägge parter som den andra parten skyddar på sitt territorium när avtalet träder i kraft.

Berörda aktörer har nu två månader på sig att lämna synpunkter på de produkter som parterna valt och ta upp eventuella problem med EU eller Kina.

Geografiska beteckningar har varit mycket framgångsrika för EU:s jordbruk: över 3300 EU-namn har registrerats. Ytterligare ca 1250 namn från länder utanför EU skyddas även inom EU, främst enligt bilaterala avtal som det här med Kina. I ekonomiska tal är marknaden för varor med EU:s geografiska beteckningar värd cirka 54,3 miljarder euro, och de svarar sammanlagt för 15 % av EU:s totala livsmedelsexport.

Mer information

Gemensamt uttalande av kommissionen och regeringen i Folkrepubliken Kina

Lista på europeiska geografiska beteckningar

Lista på kinesiska geografiska beteckningar

EU:s kvalitetspolitik för jordbruksprodukter

Geografiska beteckningar i EU och Kina – 10 + 10-projektet

IP/17/1507

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar